ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДБОРУ НА ПОСАДИ НЕЗАЛЕЖНИХ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ (представників громадськості) КНП ФМР «Фастівська Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»

 • 01.08.2023

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДБОРУ НА ПОСАДИ НЕЗАЛЕЖНИХ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ (представників громадськості)

КНП ФМР «Фастівська Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»

Відповідно до Порядку утворення, організації діяльності та ліквідації Наглядової ради комунального  некомерційного підприємства в сфері охорони здоров’я Фастівської міської ради, затвердженого рішенням Фастівської міської ради від 12.07.2023 р. №308-XLV-VIII, рішення Фастівської міської ради від 25.07.2023 р. № 310-XLV-VIII«Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на посаду незалежного члена наглядової ради Комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради «Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»Фастівська міська рада оголошує конкурсний відбір на три посади незалежних членів наглядової ради (представників громадськості)КНП ФМР «Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування».

Найменування підприємства:Комунальне некомерційне підприємство Фастівської міської ради «Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» (КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ»)

Юридична адреса: 08500, Київська область, Фастівський район, місто Фастів,  вул.Героїв Чорнобиля,   буд.28.

Місце провадження господарської діяльності (фактичне місцезнаходження):

 • Київська обл., Фастівський район, селище Борова, вул. Глібова, буд. 3;
 • Київська обл., м. Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 28;
 • Київська обл., м. Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 17;
 • Київська обл., м. Фастів, вул. Київська, буд. 57.

Основні напрями діяльностіКНП ФМР «Фастівська БЛІЛ»:

– надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

– надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

– організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

– організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

– проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

– направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

– проведення профілактичних оглядів;

– придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

– здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

Кількість незалежних членів наглядової ради, які будуть відбиратись за конкурсом– 3(три) особи.

Вимоги до претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради (представника громадськості) КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ»:

Незалежний член наглядової ради (представник громадськості) має відповідати наступним вимогам:

– має вищу освіту ненижчепершого(бакалаврського)рівня;

– має досвід роботи не менше п’яти років в галузях: «Охорона здоров’я», «Управління та адміністрування», «Публічне управління та адміністрування», «Право», «Соціальні та  поведінкові науки» (перевага надається спеціальності «Економіка»);

– не належить до числа осіб, щодо яких встановлені обмеження відповідно до вимог антикорупційного законодавства України;

– не є керівником та посадовою особою КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ», а також не займала відповідні посади протягом останніх п’яти років;

– не є близькою особою (в розумінні антикорупційного законодавства України) керівника та інших посадових осіб КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ», міського голови, профільного заступника міського голови.

– не має непогашеної судимості.

– не має реального або потенційного конфлікту інтересів з питань, що розглядаються наглядовою радою підприємства;

– не є та не був кінцевим бенефіціаром, засновником чи членом органу управління юридичних осіб, які мали договірні відносини з підприємством протягом останніх п’яти років;

– не є та не був незалежним аудитором (фізичною особою-підприємцем) КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ»протягом останніх п’яти років;

– не брав участі в незалежному аудиті КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» у складі аудиторської фірми зі статусом юридичної особи протягом останніх п’яти років.

Члени Наглядової ради виконують свої функції безоплатно на громадських засадах.

Перелік необхідних документів:

Для участі у конкурсі кандидати у незалежні члени наглядової радиподаютьвелектроннійформі(у сканованому вигляді) наелектроннуадресу naglyadova_blil_fastiv@ukr.netлистпробажаннявзятиучастьувідборіодночасно із:

 • копією документа, що посвідчує особу кандидата у члени наглядової ради;
 • резюме у форматі, визначеному в оголошенні,
 • копією (копіями) документа (документів) про вищу освіту;
 • мотиваційним листом, що містить обґрунтування зацікавленості кандидата посадою члена наглядової ради;
 • копією довідки про відсутність судимості або витягом з інформаційно аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»;
 • копією довідки про відсутність корупційних правопорушень (інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні aбo пов’язані з корупцією правопорушення).
 • заявою про відсутність конфлікту інтересів за формою, визначеною в оголошенні;

Кандидат, який виявив бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші документи).

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Загальна інформація про конкурс:

Документи подаються з 8.00 (за київським часом)2 серпня 2023 р. до 16:00 16 серпня 2023 рокув електронній формі (у сканованому вигляді)на електронну адресу: naglyadova_blil_fastiv@ukr.net

Номер телефону для довідок: +38(045)656-28-50, електронна пошта для довідок:naglyadova_blil_fastiv@ukr.net(контактна особа – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань медицини Олена Давиденко).

Конкурсний відбір (відкритаспівбесідаізкандидатаминапосадучленівнаглядової ради) буде проведено о 10.00 год.25 серпня 2023 року у приміщені Будинку Рад за адресою: м. Фастів, пл.Соборна, 1, каб.407.

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Фастівської міської ради та КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ».

Додатки:

Зразок листа про бажання взяти участь у відборі

Мотиваційний лист

Заява

Згода на обробку персональних даних

Заява про відсутність конфлікту інтересів.doc

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ