Міська рада

Додаток
до рішення міської ради
(зі змінами та доповненнями згідно
 рішень міської ради
 №2-IІІ-VІІ від 26. 11. 2015 року,
№1-IХ-VІІ від 03. 03. 2016 року
№ 9-ХХХ VІІ- VІІ від 8.02.2018 року
№ 12-XLVІІ від 03.05.2018 року
№ 2-XLІІ-VІІ від 26.06.2018 року)
 
 
РЕГЛАМЕНТ  ФАСТІВСЬКОЇ   МІСЬКОЇ   РАДИ
 I СКЛИКАННЯ
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.      На підставі статті 140 Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фастівська міська рада є представницьким органом місцевого самоврядування, представляє інтереси територіальної громади і приймає від її імені рішення, утворює виконавчі органи для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах визначених цим та іншими законами.
1.2.      Загальний склад ради VІІ скликання – 34 депутати, визначений відповідно до статті 16 Закону України «Про місцеві вибори».
1.3.      Склад ради – кількість депутатів, обраних до ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку.
1.4.      Правочиннийсклад ради – кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради
(23 депутатів).
1.5.      Рада вважається правочинною за умови обрання не менш двох третин депутатів від загального складу ради.
1.6.      У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.
1.7.      У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входять менше як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається правочинною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.
1.8.      Повноваження міської ради визначені Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.9.      Повноваження міської ради можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.10. У разі дострокового припинення повноважень депутата, входження до складу ради нових депутатів відбувається відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».
1.11. Строк повноважень Фастівської міської ради становить 5 років.
1.12.  Повноваження міської ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.
ІІ. СЕСІЯ РАДИ
2.1.Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.
2.2. Перша сесія новообраної міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2.3. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, яка інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідного міського голови.
2.4. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови відповідно до Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.
2.5. Не пізніше як на другій сесії затверджується Регламент роботи відповідної ради, а також Положення про постійні комісії ради.
2.6. Міський голова скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради.
2.7. Рішення про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 20 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які пропонуються на розгляд ради.
2.8.Сесія міської ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.
2.9. У разі невмотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради сесія міської ради скликаться секретарем міської ради. У цих випадках сесія скликається: відповідно до доручення міського голови, якщо міський голова без поважних причин не скликає сесію у двотижневий строк після пропозиції не менше як однієї третини депутатів від загального складу міської ради або виконавчого комітету, якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2.10.Пропозиції щодо питань на розгляд сесії вносяться міським головою, постійними комісіями, депутатами, депутатськими фракціями та групами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян разом із розробленими проектами рішень не пізніше ніж за робочий день  до скликання сесії з урахуванням та дотриманням вимог.
2.11. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Ст. 46 ЗУ «Про місцеве самоврядування»
2.12. В разі неможливості прибути на сесію депутат повинен повідомити про це міському голові, секретарю ради або відділу організаційного забезпечення діяльності ради.
2.13.Сесія міської ради формує структуру та керівні органи ради і виконавчого комітету в трьохмісячний термін з часу обрання відповідного складу  ради  за  поданням  міського  голови.
2.14.Міський голова може подавати на пленарне засідання сесії міської ради одні і ті ж кандидатури для обрання (призначення) секретаря, заступників міського голови, керуючого справами не більше двох разів впродовж двох найближчих пленарних засідань у визначені терміни.
2.15.У засіданні ради можуть брати участь особи, запрошені на сесію за дорученням міського голови, секретаря міської ради, постійних комісій ради, депутата (депутатів) міської ради.
2.16.Головуючий інформує сесію про присутність запрошених. Запрошені особи не повинні втручатись у роботу сесії. Вони зобов’язані утримуватись від проявів схвалення чи осуду шляхом оплесків, вигуків та інших дій, дотримуватись порядку.
2.17.Запрошена особа, яка допускає грубі порушення порядку та не реагує на зауваження головуючого, може бути вилучена із зали за рішенням більшості присутніх депутатів.
2.18.Для запрошених відводяться окремі місця в залі засідання. Рада за рішенням більшості присутніх депутатів може не погодитись із присутністю окремих осіб, що були запрошені на пленарне засідання.
2.19.Запрошені, які записались на виступ, можуть виступати з питань, що обговорюються на сесії, після виступу депутатів з усіх питань за згодою ради.
2.20.При наявності запрошених на засіданні ради головуючий зобов’язаний ознайомити їх на початку сесії зі змістом пп. 2.16. – 2.20. цього Регламенту.
2.21.Протоколи сесії міської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою, у разі відсутності – відповідно секретарем міської ради, а у випадку, передбаченому частинами сьомою та восьмою статті 46 Закону України    «Про місцеве самоврядування в Україні», – депутатом ради, який за дорученням     депутатів головував на її засіданні.
2.22.Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.
2.23.Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими і оприлюднюються та надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
2.24.Реєстрацію депутатів, що прибули на сесію міської ради, проводить відділ з організаційного забезпечення діяльності ради до початку ранкового і вечірнього пленарних засідань. Повторна реєстрація депутатів здійснюється перед кожним ранковим пленарним засіданням у разі, якщо сесія триває більше одного дня. Результати реєстрації за підписом начальника відділу організаційного забезпечення   діяльності ради передаються головуючому на сесії.
2.25.На час проведення сесії міська рада може утворювати секретаріат у складі не менше трьох працівників відділів апарату міської ради. Секретаріат сесії веде протокол сесії, реєструє депутатів, звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції.
 2.26.Електронну реєстрацію присутніх на сесії депутатів, міського голови, проведення процедури електронного голосування та виготовлення відомостей про електронне голосування для долучення його до протоколу сесії забезпечує відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету Фастівської міської ради.
ІІІ. ГОЛОВУЮЧИЙ НА СЕСІЇ
3.1. Сесія ради відкривається і проводиться міським головою, у разі неможливості, передбаченої Регламентом, секретарем ради.
3.2.У випадку, передбаченому Регламентом та Законом України « Про місцеве самоврядування», сесію відкриває і веде, за рішенням ради, один із депутатів міської ради.
3.3. В разі ухилення міського голови з будь-яких причин від головування на сесії чи коли розглядається питання «Про дострокове припинення повноважень міського голови», за протокольним дорученням сесії міської ради головує секретар міської ради або один із депутатів, якщо за це протокольне доручення проголосували не менше18 депутатів  міської ради.
3.4. Головуючий на початку пленарного засідання доповідає про:
·          результати реєстрації депутатів, що прибули на сесію;
·          вибори лічильної комісії, затвердження її голови;
·          утворення секретаріату сесії;
·          ставить питання про відкриття, порядок денний та закриття сесії;
·          контролює дотримання виступаючими положень Регламенту ради;
·          надає слово депутатам та запрошеним за списком, що сформований секретаріатом    сесії;
·          оголошує заяви, повідомлення, інформації;
·          ознайомлює депутатів перед початком голосування із змістом проектів рішень і пропозицій та ставить їх на голосування за згодою більшості присутніх депутатів у порядку їх надходження;
·          оголошує результати голосування, подані лічильною комісією, та доводить депутатам інформацію про прийняття або відхилення рішення, що ставилося на голосування.
3.5. Головуючий зобов’язаний забезпечити можливість усім бажаючим депутатам взяти участь в обговоренні питань, створюючи їм рівні можливості для виступу згідно з Регламентом.
3.6.Головуючий не має права коментувати виступи депутатів, але може зробити зауваження, якщо виступ не по суті питання, що обговорюється.
3.7.Перед початком сесії головуючий або за його дорученням інша посадова особа інформує присутніх про виконання депутатських запитів, критичних зауважень, висловлених депутатами на попередній сесії.
ІV. СЕКРЕТАРІАТ СЕСІЇ
4.1.Для ведення протоколу рада обирає та затверджує в алфавітному порядку відповідального секретаря сесії  з присутніх депутатів, а також  затверджує членів секретаріату, які є працівниками апарату ради та її виконавчогокомітету. Секретаріат  сесії  обирається  в  кількості 3 осіб.
4.2.Вибори секретаріату сесії проводяться відкритим голосуванням, за списком чи персонально у порядку надходження пропозиції щодо кандидатур.
4.3.Відповідальний секретар сесії реєструє записки з проханням на виступи, точний час їх надходження, формує списки депутатів на виступи та передає цей список головуючому, веде облік виступаючих на сесії, реєструє запити, заяви, повідомлення депутатів, постійних комісій, депутатських фракцій та груп, проекти документів, листи-звернення громадян, організацій, в разі потреби за дорученням сесії організовує їх розмноження.
4.4.Здійснює контроль за роботою технічних засобів,  складає протокол сесії.
4.5.В разі потреби звіряє тексти протоколів сесії.
4.6.Відповідальний секретар підписує протокол сесії, а також ставить свій підпис під печаткою, яка закріплює протокол.
4.7. Веде паралельно з лічильною комісією заповнення таблиці для відкритого поіменного голосування на сесійному засіданні
V. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
5.1.Утворюється радою в кількості 3 депутатів на період роботи сесії з метою чіткої організації процедур відкритого, поіменного та таємного голосування, забезпечення підрахунку голосів.
5.2.Вибори лічильної комісії проводяться відкритим голосуванням, за списком чи персонально у порядку надходження пропозицій щодо кандидатур.
5.3.На організаційному засіданні лічильна комісія обирає голову комісії.
5.4. Веде заповнення таблиці для відкритого поіменного голосування на   сесійному засіданні
VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕСІЇ
6.1.Сесія розпочинає роботу в час, визначений міським головою.
6.2.Через кожні 2 години роботи сесії оголошується перерва на 20 хвилин.
6.3.У разі потреби проведення консультацій перерва у роботі сесії оголошується на вимогу депутатської фракції (депутатських фракцій).
6.4. Якщо сесія не розглядає всі питання, винесені на її розгляд до 17.00, сесіяза згодою депутатів може продовжувати роботу або переноситься на наступний чи інший день.
6.5.В кінці роботи сесії при наявності заяв постійних комісій, депутатських фракцій і груп, депутатів, відводиться час на «Різне» та для пропозицій щодо порядку денного наступної сесії.
6.6. Засідання сесій ради транслюються в режимі он-лайн на веб ресурсах ради в обов’язковому порядку.
6.7.У разі відсутності Інтернет-зв’язку у залі засідань радичерез об’єктивні обставини засідання переноситься на іншу дату, або проводиться запис на відеокамеру з подальшим обов’язковим оприлюдненням у відкритих джерелах та на веб ресурсах ради у порядку, передбаченому у п. 3.5.
VП. ПОРЯДОК ДЕННИЙ РОБОТИ СЕСІЇ
7.1. Порядок денний формується міським головою на підставі пропозиції самого голови, постійних комісій, депутатських фракцій та груп, депутатів, виконкому, загальних зборів громадян.
7.2. Всі пропозиції подаються в письмовій формі разом із розробленими проектами рішень (у друкованому та електронному варіантах) в відділ організаційного забезпечення діяльності ради не пізніше ніж за 3 робочих дні до скликання сесії з урахуванням та дотриманням вимог, передбачених п. 2. 7. Регламенту.
Пропозиції повинні бути обґрунтованими, містити посилання на чинні нормативно-правові акти Україні та мати проекти рішень і пройти попереднє обговорення в постійних комісіях.
   До проектів рішень міської ради питань, які згідно чинного законодавства попередньо готуються, розглядаються та погоджуються виконавчим комітетом міської ради, з метою подальшого затвердження міською радою, додаються відповідні рішення виконкому.
      Без попередніх висновків і рекомендацій постійних комісій, оформлених відповідним протоколом, пропозиції до розгляду на засіданні сесії неприймаються.Пропозиції повинні мати проекти рішень і пройти попереднє обговорення  в  постійних комісіях.
7.3. Порядок денний затверджується відкритим голосуванням простою більшістю присутніх на сесії депутатів.
VIII. ПРОЦЕДУРА ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
8.1.Для доповідей на сесії ради надається до 10 хв., для співдоповідей – до 2 хв., для виступів – 2 хв., для повторних виступів, виступів по кандидатурах – до 1 хв., для виступів із процедурних питань – до 1 хв., заяв, запитань, повідомлень, довідок до 2-х хв. Депутат міської ради, на адресу якого іншим депутатом міської ради під час власного виступу були допущені будь-які висловлювання, має право на коментар протягом 1 хвилини. За згодою більшості присутніх депутатів час може бути продовжений.
8.2.Питання порядку денного на сесійному засіданні доповідає заступник міського голови, який  веде цей напрям роботи.
8.3.Слово з процедурних питань надається депутату позачергово.
8.4.За наполяганням депутата, депутатської фракції чи групи їхні пропозиції в обов’язковому порядку ставляться головуючим на голосування.
8.5.Промовець не повинен закликати до незаконних, насильницьких дій, має утримуватись від вживання грубих та некоректних висловів. Він має дотримуватись етики.
8.6.При порушенні попереднього пункту, а також в разі відхилення виступаючого від питання, що обговорюється, та від норм Регламенту, головуючий може після попередження позбавити виступаючого слова.
8.7. Головуючий організовує обговорення питання порядку денного. Перед початком обговорення виносить проект рішення для прийняття його за основу, яке приймається відкритим голосуванням. В разі не отримання більшості голосів від присутніх при голосуванні, знімає його з обговорення. Зміни   і доповнення до проекту рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю від складу ради»;
8.8.Перед припиненням обговорення проекту рішення головуючий інформує про кількість депутатів, що записалися на виступ, а також тих, що виступили, з’ясовує, хто наполягає на виступі.
8.9.Питання про закінчення обговорення проекту рішення вирішуються голосуванням за згодою більшості присутніх депутатів.
8.10.Доповідачі та співдоповідачі мають право на заключне слово.
ІХ. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ
9.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.
9.2. Депутати міської ради об’єднуються в депутатські групи за спільністю проблем,   які вони вирішують, або за іншими ознаками.
9.3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад»
9.4. Членство депутата міської ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.
9.5.Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради данного скликання за рішенням зборів депутатів міської  ради, які виявили бажання увійти до її складу.Депутатська група складається не менш як із п’яти депутатів місцевої ради.
9.6. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
9.7. Депутатська група реєструєтьсявідповідноюміською радою за поданнямособи,яка очолює цю депутатську группу. До подання додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу» .
9.8. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше, ніж на строк повноважень міської ради.
9.9. Діяльність депутатської групи припиняється:
·           у разі вибуття окремих депутатів міської ради, внаслідок чого її чисельність стає  меншою  п’яти  осіб;
·           у разі прийняття депутатами міської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
·           після закінчення строку, на який депутати місцевої ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень відповідної ради.
9.10. Рада сприяє діяльності зареєстрованих депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.
9.11. Інші питання діяльності депутатських груп визначаються регламентом ради.
Х. ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ
10.1.Депутатські фракції міських рад формуються на партійній основі депутатами місцевої ради.
10.2. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні відповідної міської ради інформує депутатів міської ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.
10.3. Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій  визначаються Регламентом міської ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів м.р.)
ХІ. ПРАВА ДЕПУТАТСЬКИХ ГРУП ТА ФРАКЦІЙ
11.1. Депутатські групи та фракції мають право на пропорційне представництво у постійних та тимчасових комісіях ради. Перегляд складу комісій, у зв’язку з утворенням нових груп та фракцій в раді, можливий лише у випадку, якщо така пропозиція підтримується більшістю складу ради.
11.2. Депутатські групи та фракції можуть попередньо обговорювати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою із запрошенням цих осіб на засідання відповідної групи чи фракції.
11.3. Депутатські групи та фракції мають право обов’язкового виступу представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради.
11.4. Міський голова забезпечує зареєстровані депутатські групи та фракції можливістю користуватися приміщенням, необхідним обладнанням тощо для здійснення  ними  передбачених  законодавством  та  цим  Регламентом функцій.
11.5. Депутатські групи, фракції мають право об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції, здійснювати інші права, передбачені законами України.
ХП. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ ТА
ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ
12.1. Тимчасові контрольні комісії міської ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
12.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та обрання її голови вважають прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
12.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
12.4. Повноваження тимчасових контрольних комісій припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.
12.5. До своєї роботи тимчасові контрольні комісії при потребі можуть залучати необхідних їм фахівців.
12.6. Перелік, функціональна спрямованість та повноваження постійних комісій висвітлюються в Положенні про Постійні комісії міської ради, затвердженому рішенням міської ради.
12.7. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.
ХIII. РІШЕННЯ РАДИ
13.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні, інші акти у формі рішень.
13.2. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення. Для його прийняття потрібна згода більшості від загального складу ради – не менше 18 голосів, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
13.3. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради і  враховується  його голос.
13.4. Пункти рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості депутатів, присутніх на сесії.
13.5.  Рішення міської ради приймаються відкритим поіменним або таємним голосуванням із дотриманням вимог Закону. При застосуванні процедури поіменного голосування за рішення «в цілому» кожному голосуванню присвоюється порядковий номер. Лічильна комісія заносить у таблицю під кожним номером голосування результати голосування   кожного депутата: «За», «Проти», « Утримався» чи не участь у голосуванні , або його відсутність на засіданні. Ця таблиця долучається до протоколу сесії і є його невід’ємною частиною.
13.6. Перед початком голосування головуючий уточнює формулювання пропозиції до проекту рішення, нагадує порядок голосування та кількість голосів, необхідних для прийняття рішення.
13.7. При відкритому голосуванні лічильною комісією підраховуються голоси депутатів, які голосували «за», «проти», «утримались».
13.8. При поіменному голосуванні лічильною комісією складаються списки депутатів, які голосували «за», «проти», «утримались». Результати передаються головуючому та вносяться до протоколу і за згодою сесії можуть бути оприлюднені в засобах масової інформації. Кожен із зазначених списків складається на підставі власноручного підпису навпроти свого прізвища.
13.9. Рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено розпорядженням міського голови і внесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.
13.10. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного        оприлюднення у відповідності до Порядку оприлюднення нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних), прийняті Фастівською міською радою та її органами, проектів рішень, що підлягають обговоренню, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.
13.11. Рішення ради набирають чинності з дня їх офіційного опублікування в офіційнихмісцевих засобах масової інформації, крім випадків, які можуть визначатися сесією.
13.12. Рішення ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визначаються незаконними в судовому порядку, також можуть бути змінені, доповнені, скасовані міською радою лише на підставі та у спосіб, передбачений чинним законодавством.
13.13.Робочі матеріали сесії (рукописні записи ) зберігаються в міській раді протягом  року, після  чого  знищуються.
     13.14.За порушення депутатом під час роботи сесії норм Регламенту до нього можуть       бути  застосовані такі міри депутатського впливу як:
·          зауваження;
·          позбавлення права виступу до кінця сесії.
Рішення з цього приводу приймається простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні депутатів.
13.15. Голосування депутатів та міського голови може проводитись з використанням електронної системи голосування. У цьому разі, протягом часу, визначеного для проведення голосування, міський голова чи депутат ради може зробити усну заяву про неправильне врахування його голосу. У цьому разі процедура голосування зупиняється і проводиться заново.
ХІV. ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ,  ЗАПИТАННЯ   ТА
ДЕПУТАТСЬКЕ   ЗВЕРНЕННЯ
14.1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів,   міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а депутата міської ради – також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.
14.2 .Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом місцевої ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату місцевої ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.
14.3 Депутатський запит може бути внесений депутатом місцевої ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.
14.4. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні місцевої ради.
14.5. Рада може зобов’язати   відповідний   орган   подати   у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата місцевої ради.
14.6. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату місцевої ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та депутатові місцевої ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі
необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.
14.7. Депутат місцевої ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше   1/4   присутніх на засіданні депутатів місцевої ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.
14.8. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.
14.9. Депутатський запит підлягає включення до порядку денного пленарного засідання. По ньому може проводитися обговорення і приймається рішення.
14.10. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на сесії ради. Відповіді розглядаються на пленарному засіданні, по них приймаються рішення.
14.11. Депутатський запит розглядається і вирішується у термін не більше одного місяця від дня його надходження, а якщо він не потребує додаткового вивчення, то невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня його отримання.
14.12. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Запитання може бути усним або письмовим.
14.13. Розгляд запитання проводиться в місячний термін згідно з нормами регламенту міської ради. Запитання не включається до порядку денного сесії.
14.14. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата міської ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів   виконавчої   влади,   органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій   незалежно   від форми власності, розташованих на території міської ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
14.15.Орган або посадова особа, до яких направлено звернення, зобов’язані розглянути його і дати відповідь негайно, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки – не пізніше, як у місячний строк.
ХV. ДОТРИМАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА НОРМ ЕТИКИ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ ФАСТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
15.1. Депутат ради, здійснюючи свої депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, в тому числі керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності, не допускати образливих висловлювань.
15.2. Депутат несе персональну відповідальність за зміст своїх виступів, їх правдивість та етичність.
15.3. На засіданні міської ради депутат не повинен вживати образливих висловлювань, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.
15.4. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.
15.5. Якщо депутат виголошує образливі слова на адресу іншого депутата або депутатської фракції (депутатської групи), головуючий на пленарному засіданні попереджає цього депутата про неприпустимість таких висловлювань або припиняє його виступ. Депутат або представник депутатської фракції (депутатської групи), на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для репліки депутату або представнику депутатської фракції (депутатської групи) відразу після звернення або після завершення обговорення питання.
15.6. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання міської ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.
15.7. Якщо депутат порушує загальновизнані норми етики, Фастівська міська рада за поданням спільного засідання голів постійних комісій Фастівської міської ради може прийняти рішення про позбавлення депутата права брати участь у пленарних засіданнях (до десяти пленарних засідань). Це рішення доводиться до відома виборців через офіційний сайт Фастівської міської ради та газету «Перемога».
ХVІ. Р І З Н Е
16.1. З питань, які розглядаються в цьому розділі, рішення не приймаються. Голосуються простою більшістю від кількості присутніх на засіданні і беруться до відома або доручаються відповідним службам, посадовим особам вивчити, вирішити питання або підготувати відповідне рішення на наступну сесію чи засідання виконкому.
ХVІІ. ПОГОДЖУВАЛЬНА РАДА  
17.1.Погоджувальна рада міської ради є консультативно-погоджувальним органом ради, який утворюється з метою попереднього узгодження питань, що виносяться на розгляд сесій міської ради.
17.2.Погоджувальна рада міської ради є відповідальною в своїй діяльності перед територіальною громадою міста, міською радою і підзвітна раді.
17.3.Погоджувальна рада міської ради утворюється і функціонує упродовж  строку  повноважень міської ради.
17.4.Погоджувальна рада міської ради є правомочною за умови присутності на засіданні Президії не менше половини членів Президії від її загального складу.
17.5. Склад Погоджувальної ради міської ради утворюється за участі міського голови, секретаря міської ради, голів постійних комісій міської ради, керівників депутатських фракцій та груп. До складу Погоджувальної ради входить за посадою начальник відділу організаційного забезпечення діяльності ради та її органів.
17.6. Головуючим на засіданнях Погоджувальної ради міської ради є міський голова. В разі відсутності міського голови повноваження головуючого на засіданнях здійснює секретар міської ради. Для ведення протоколу засідання Погоджувальної ради з присутніх на засіданні її членів обирається відповідальний секретар.
17.7. Організація роботи Погоджувальної ради покладається на міського голову. Міський голова скликає і веде засідання Погоджувальної ради, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій Погоджувальної ради міської ради.
17.8. Повноваження Погоджувальної ради міської ради:
17.8.1. Вносити пропозиції з питань порядку денного щодо раціональної організації та        планування роботи міської ради та її органів.
17.8.2. Сприяти узгодженню позицій депутатів міської ради у разі виникнення спірних питань у  роботі ради та її органів;
17.8.3. Координувати діяльність постійних і тимчасових комісій міської ради;
17.8.4. Попередньо розглядати та аналізувати проекти рішень, порядку денного сесійних засідань міської ради та розробляти графік проведення засідань постійних комісій міської ради;
17.8.5. Надавати постійним і тимчасовим комісіям міської ради для додаткового розгляду проекти рішень та інші матеріали ради, заслуховувати повідомлення комісій про підготовлені ними висновки і рекомендації;
17.8.6. Розглядати питання доцільності скликання додаткових засідань постійних комісій міської ради та  позачергових сесій міської ради;
17.8.7. Вживати заходів щодо забезпечення присутності депутатів на сесіях, вирішувати інші питання, пов’язані зі скликанням і проведенням сесій міської ради;
17.8.8.Організовувати надання інформаційної, наукової, правової, матеріально-технічної та іншої допомоги постійним та тимчасовим комісіям міської ради.
17.8.9. За результатами вивчення і розгляду питань Погоджувальна рада міської ради готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації Погоджувальної ради міської ради приймаються більшістю голосів від її загального складу і підписуються головуючим на засіданнях Погоджувальної ради міської ради. В разі рівної кількості  голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
17.8.10. Протоколи засідань Погоджувальної ради міської ради підписуються                                                головуючим та відповідальним секретарем.
 
 
   Міський голова                                                                              М.В.Нетяжук