Культура

 Управління культури, молоді та туризму
виконавчого комітету Фастівської міської ради

Управління є виконавчим органом Фастівської міської ради та підпорядковується заступнику міського голови з гуманітарних питань .

 

Начальник управління                           Наталія Миколаївна Савченко  

Головний спеціаліст з питань культури Ганна Миколаївна Божок

Головний спеціаліст з питань молоді Олександра Сергіївна Мангер

Головний спеціаліст з питань туризму Тетяна Вікторівна Машовець

 

Графік роботи:

понеділок – четвер з 8-00 до 17-15

п’ятниця – з 8-00 до 16-00

обідня перерва з 12-00 до 13-00

 

Адреса:

08500, м. Фастів, пл. Перемоги,1, 3 поверх Міського палацу культури

Тел.(04565) 5-35-21

e-mail: fastiv_kyltyra@meta.ua

Основні завдання управління:

 1. Реалізація державної політики у сфері культури, молоді, туризму, релігії, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.
 2. Забезпечення:

– реалізація державної політики в галузі культури і мистецтв, бібліотечної, музейної та клубної справи, охорони культурної спадщини, державної мови та молодіжної політики, кіноматографії, туризму.

– вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

– доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

– прав національних меншин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання;

– виконання та додержання вимог законодавства про свободу совісті, світогляду, віросповідання та релігійні організації у межах своєї компетенції;

 1. Сприяння:

– відродженню та розвитку української культури, культур інших народів, діяльності громадських об’єднань, що діють відповідно до чинного законодавства України; збереженню культурної спадщини;

– молодіжним організаціям у проведенні різних заходів та роботи стосовно молоді; підтримки ініціатив молоді та її інноваційному потенціалу; роботі дорадчих органів при міського голові з питань молодіжної політики;

– координації роботи підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що спрямована на створення матеріально-технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, культурного, спортивного обслуговування туристів, а також діяльності курортних закладів незалежно від форм власності;

– захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, молоді, туризму та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного і туристичного продукту, встановленню контролю за його якістю;

– формуванню загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного і різноманітного культурного продукту.

– гармонізації міжконфесійних та міжнаціональних відносин;

– збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин, а також задоволенню національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України, зміцненню їх зв’язків з Україною.

 1. Участь у розробленні та виконанні обласних та міських програм розвитку культури, молоді, туризму, релігії і охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

 

Управлінню підпорядковуються комунальні заклади Фастівської міської ради:

КЗ ФМР “Фастівський державний краєзнавчий музей”;

КЗ ФМР “Фастівська дитяча музична школа”;

КЗ ФМР “Фастівська міська бібліотека”;

– КЗ ФМР “Фастівський міський Палац культури”;

– КЗ ФМР «Фастівський міський молодіжний центр».

А також централізована бухгалтерія управління

(головний бухгалтер – Балашева Оксана Володимирівна, тел. (04565) 5-11-59)

 

Рада управління складається з директорів закладів, підпорядкованих управління, та збирається щосереди о 10-00 у кабінеті начальника управління культури, молоді та туризму ВК ФМР.

 

 

Керівники закладів, підпорядкованих управлінню

 

Перелік  закладів культури адреса Керівник закладу e-mail тел.
1.

 

 

 

 

Комунальний заклад

Фастівської міської ради

“Фастівська дитяча музична

школа”

 

м. Фастів, пров.Шевченка, 5а

 

 

 

 

Сокирко Микола Андрійович fmusicschool@gmail.com

 

 

 

 

(04565)

5-15-05

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Комунальний заклад

Фастівської міської ради

“Фастівський державний

краєзнавчий музей”

 

м. Фастів,

вул.І. Ступака, 9

 

 

 

 

Дакал Тетяна Анатоліївна fastmuseum@ukr.net

 

 

 

 

(04565)

6-11-84

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Комунальний заклад

Фастівської міської ради

“Фастівський міський

Палац культури”

 

м. Фастів, пл.Перемоги, 1

 

 

 

 

Струтинська Оксана Валеріївна

 

 

 

mpkfastiv@ukr.net

 

 

 

 

(04565)

5-11-20

 

 

 

 

4.

 

 

 

Комунальний заклад

Фастівської міської ради

“Фастівська міська

бібліотека”

м. Фастів, пл.Перемоги, 1

 

 

 

Зозуля Юлія Михайлівна

 

 

 fastbibl@ukr.net

fastbibl.ucoz.com – сайт

 

 

(04565)

6-14-33

 

 

 

5. Комунальний заклад Фастівської міської ради «Фастівський міський молодіжний центр» м. Фастів,

вул. Т. Шевченка, 1, прим. 1а

Іванчук Юлія Миколаївна molodijnuy01@meta.ua

 

 

Затверджено

Рішенням міської ради

№ 20-XXXVII-VII

Від 08.02.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ

про управління культури, молоді та туризму

виконавчого комітету Фастівської міської ради

І. Загальні положення

 1. Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради (далі – Управління) є відокремленим структурним підрозділом виконавчого комітету Фастівської міської ради, утворюється Фастівською міською радою і в межах території міста Фастова забезпечує виконання покладених на Управління завдань.
 2. Управління є правонаступником відділу культури і туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради у галузі культури і туризму та охорони культурної спадщини, а також відділу з питань молоді та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради у галузі молодіжної політики.
 3. Управління є бюджетною, неприбутковою установою.
 4. У своїй діяльності Управління підпорядковується виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови, у напрямку культури – управлінню культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, у напрямку молодіжної політики – управлінню молодіжної політики на національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації, Міністерству культури України, Міністерству молоді та спорту України іншим структурним підрозділам Київської обласної державної адміністрації..
 5. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради, у напрямку культури – наказами управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, у напрямку молодіжної політики – наказами управління молодіжної політики на національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.
 6. Управління в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики у сфері культури і мистецтв, бібліотечної, музейної та клубної справи, охорони культурної спадщини, державної мовної та молодіжної політики, кінематографії, туризму.
 7. Управлінню підпорядковуються комунальні заклади Фастівської міської ради: “Фастівський державний краєзнавчий музей”, “Фастівська дитяча музична школа”, “Фастівська міська бібліотека”, “Фастівський міський Палац культури”, “Фастівський міський молодіжний центр”, централізована бухгалтерія Управління.
 8. Повна назва: Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради.
 9. Юридична адреса: площа Перемоги, 1, м. Фастів, Київська обл., Україна, 08500.

 

ІІ. Основні завдання Управління

 

Основні завдання у галузі культури та охорони культурної спадщини:

 1. Організація та проведення в установленому порядку конференцій, семінарів, нарад, фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інші заходів з питань, що належать до компетенції Управління.
 2. Забезпечення:
  • реалізації державної політики в галузі культури на території міста Фастова;
  • вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;
  • функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
  • виготовлення, складання і передачі Міністерству культури України наукової документації з описами і фіксацією об’єктів культурної спадщини;
  • в установленому законом порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій;
  • захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
  • участі у організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій, тощо;
 3. Сприяння відродження та розвитку української культури, культур інших народів, діяльності громадських об’єднань, що діють відповідно до чинного законодавства України; збереженню культурної спадщини.
 4. Створення умов для розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної початкової мистецької освіти.
 5. Формування та подання у встановленому порядку управлінню культури, національностей та релігій КОДА пропозицій щодо:
 • формування державної політики у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, внесення змін та доповнень до законодавчих актів;
 • надання творчим колективам статусу народного або зразкового;
 • відзначення працівників закладів міста у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, державними нагородами і відомчими відзнаками, застосування інших форм заохочень;
 • занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;
 • занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;
  1. Подання інформації у встановленому порядку управлінню культури, національностей та релігій КОДА про:
 • музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;
 • пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам’яток культурної спадщини.
  1. Облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладах.
  2. Збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини.
  3. Підготовка та оформлення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини.

 

Основні завдання  в галузі молодіжної політики:

 1. Забезпечення реалізації державної молодіжної політики.
 2. Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального і правового захисту молоді, сприяння соціального становлення та розвитку молоді.
 3. Організація і проведення заходів з формування громадянської позиції, національно-патріотичного виховання, підтримки органів шкільного та студентського самоврядування, популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я, розвитку неформальної освіти, забезпечення партнерської підтримки внутрішньо переміщених осіб із числа молоді, забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва.
 4. Оформлення та подача клопотань про нагородження молоді державними нагородами та преміями, преміями голови КОДА та іншими відзнаками.
 5. Сприяння роботі дорадчих органів при міському голові з питань молодіжної політики.
 6. Сприяння молодіжним організаціям у проведенні різних заходів  та роботи стосовно молоді.
 7. Сприяння підтримки ініціатив молоді та її інноваційному потенціалу.
 8. Створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконалення.
 9. Забезпечення проведення заходів щодо: популяризації та утвердження здорового способу життя та культури здоров’я серед молоді; формування внутрішньої культури їх взаємин у соціальному середовищі; репродуктивного здоров’я молоді, популяризації серед молоді знань з безпеки життєдіяльності.
 10. Сприяння залученню молоді до волонтерської діяльності.
 11. Здійснення заходів щодо обміну молоддю відповідно до міжнародних угод з іншими країнами.
 12. Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи у сфері молодіжної політики.
 13. Залучення до розв’язання актуальних проблем молодіжного руху, громадські організації та молодіжний актив міста.

 

Основні завдання в галузі туризму:

 1. Створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього та в’їзного туризму. Впровадження екскурсійної діяльності на території міста, розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі міста.
 2. Сприяння координації роботи підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що спрямована на створення матеріально-технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, культурного, спортивного обслуговування туристів, а також діяльності курортних закладів незалежно від форм власності.
 3. Надання в межах своїх повноважень суб’єктам туристичної діяльності методичну і консультативну допомогу щодо організації їх діяльності.
 4. Створення інформаційної мережі у сфері туризму в місті Фастові.
 5. Участь у здійсненні обліку туристичних ресурсів на території міста.
 6. Забезпечення збирання та обробку статистичних даних щодо галузі на території міста.
 7. Здійснення заходів щодо створення позитивного іміджу міста Фастова.

 

ІІІ. Основні функції Управління

 

Відпвідно до покладених завдань, Управління забезпечує:

 1. Здійснення аналізу потреби у працівниках у сферах культури, мистецтва, туризму, молоді, охорони культурної спадщини.
 2. Підготовку аналітичного матеріалу та статистичної звітності з питань, що належать до компетенції Управління.
 3. Підготовку проектів угод, договорів, рішень, розпоряджень, програм у межах своїх повноважень.
 4. Внесення пропозицій щодо формування проекту міського бюджету.
 5. Здійснення контролю за ефективним і цільовим використанням бюджетних коштів закладами та установами, підпорядкованими Управлінню.
 6. Здійснення заходів щодо покращення матеріально-технічної бази закладів та установ, підпорядкованих Управлінню.
 7. Виконання заходів щодо належного утримання будівель, що знаходяться у підпорядкуванні Управління.
 8. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у закладах та установах, підпорядкованих Управлінню.
 9. Забезпечення доступу до публічної інформації, володільцем якої є Управління, відповідно до чинного законодавства України.
 10. У межах своїх повноважень забезпечення виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
 11. У межах своїх повноважень забезпечення реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
 12. У межах своїх повноважень забезпечення захисту персональних даних, володільцем, яких є Управління.
 13. Участь у розробці проектів програм соціально-економічного розвитку, інших программ.
 14. Формування і затвердження календарного плану проведення заходів із реалізації державоної політики у галузі культури і туризму, молодіжної політики.
 15. Здійснення заходів щодо захисту прав творчих працівників, соціальному захисту працівників закладів та установ, підпорядкованих Управлінню.
 16. Участь у реалізації міжнародних проектів та програм у сфері культури та мистецтв, національної музейної політики, бібліотечної та клубної справи, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, туризму та молодіжної політики.
 17. Здійснення і розширення міжнародного співробітництва.
 18. Організацію та сприяння у проведенні загальноміських заходів, міжнародних, всеукраїнських, обласних, професійних та аматорських свят, фестивалів, конкурсів, концертів, виставок, тощо.
 19. Координацію дій організацій та окремих активних громадян, що проводять на території міста масові культурно-мистецькі, молодіжні та туристичні заходи.
 20. Пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною.
 21. Опрацювання запитів і звернень депутатів різних рівнів та громадян.
 22. Здійснення повноважень делегованих Фастівською міською радою.
 23. Проведення атестації працівників закладів та установ, підпорядкованих Управлінню та забезпечення проведення заходів з підвищення їх кваліфікації.
 24. Створеня умов для розвитку соціальної інфраструктури у сфері культури, туризму, молодіжної політики, організація її діяльності та матеріально-технічного забезпечення.
 25. Здіснення оперативного управління діяльністю комунальни закладів Фастівської міської ради: “Фастівський державний краєзнавчий музей”, “Фастівська дитяча музична школа”, “Фастівська міська бібліотека”, “Фастівський міський Палац культури”, “Фастівський міський молодіжний центр”, централізованої бухгалтерії Управління.
 26. Здійснення інших функцій, що впливають з покладених на управління завдань.

 

ІV. Права Управління

 

Управління має право:

 1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету Фастівської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчого комітету Фастівської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).
 3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчого комітету Фастівської міської ради у галузі культури, туризму та з питань молодіжної політики.
 4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
 5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції управління у галузі культури, туризму та з питань молодіжної політики.
 6. Проводити іншу необхідну діяльність відповідно до чинного законодавства України.

 

V. Керівництво та апарат Управління

 

 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та КЗпП України.
 2. Начальник Управління:
  • здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;
  • подає на затвердження Фастівській міській раді Положення про Управління;
  • приймає та звільняє з роботи працівників Управління, директорів закладів, підпорядкованих Управлінню та працівників централізованої бухгалтерії Управліня відповідно до Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про культуру”, КЗпП України та вирішує питання про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
  • затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;
  • затверджує посадові обов’язки директорів закладів, підпорядкованих управлінню та працівників централізованої бухгалтерії Управління;
  • затверджує та узагальнює плани і звіти роботи закладів, підпорядкованих Управлінню;
  • планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Фастівської міської ради;
  • вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;
  • звітує перед Фастівською міською радою про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;
  • може брати участь у засіданнях, нарадах виконавчого комітету Фастівської міської ради;
  • представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Фастівської міської ради, Київською обласною державною адміністрацією, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням міського голови;
  • видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
  • подає за погодженням заступнока міського голови проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників та пропозиції щодо введення нових штатних одиниць;
  • розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису Управління;
  • здійснює добір кадрів;
  • організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Управління, централізованої бухгалтерії Управління та працівників закладів, підпорядкованих Управлінню;
  • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;
  • забезпечує дотримання працівниками Управління та закладів, підпорядкованих управлінню правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
  • здійснює інші повноваження, визначені законом.
 1. Начальник Управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням начальника Управління.
 2. Начальник Управління в межах своєї компетенції та відповідно до чинного законодавства України представляє інтереси міста в галузі культури, туризму та молодіжної політики у відносинах з українськими, іноземними юридичними та фізичними особами.
 3. В межах своєї компетенції та відповідно до чинного законодавства України, начальник Управління відкриває в банківських установах розрахункові та інші рахунки, здійснює по них операції, підписує юридичні документи, договори, видає накази, доручення, довіреності.

 

VI. Інші питання діяльності Управління

 

 1. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, штампи, власні бланки.
 2. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.
 3. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників Управління визначає начальник Управління в межах кошторисних призначень за погодженням заступника міського голови.
 4. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує міський голова за пропозицією начальника Управління та погодження заступника міського голови.
 5. Матеріально-технічну базу Управління становлять матеріальні цінності та кошти, об’єкти нерухомості, облвік яких веде централізована бухгалтерія Управління.
 6. Фінансування закладів культури міста, заходів на розвиток туристичної галуза та молодіжної політики, проведення культурно-масових, мистецьких та просвітницьких заходів, фестивалів та конкурсів, цільових програм та мистецьких проектів здійснюється за рахунок місцевого бюджету та інших джелел відповідно до чинного законодавства України.
 7. Майно Управління є комунальною власністю територіальнї громади міста Фастова і належиь Управлінню на правах оперативного управління. В разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Управління його активи та майно повертаються Фастівській міській раді.
 8. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в установленому порядку відповідно до чинного законодавства України.
 9. Управління може бути ліквідовано або реорганізвано за рішенням Фастівської міської ради в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

 

Секретар міської ради                                                                                                  С. А. Ясінський