Зняття з реєстрації місця проживання особи

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
 Зняття з реєстрації місця проживання особи

(назва адміністративної послуги)

Відділ ведення єдиного демографічного реєстру населення (через Центр надання адміністративних послуг)

(найменування  суб’єкта надання  адміністративної послуги)

1 Місцезнаходження Відділ ведення єдиного демографічного реєстру населення виконавчого комітету Фастівської міської ради

08500, Київська область, м. Фастів, вулиця Нова, 3

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Фастівської міської ради

08500, Київська область, м.Фастів, площа Соборна, 1

2 Інформація щодо режиму роботи Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Фастівської міської ради

Години роботи:

ПН, СР, ПТ,  8-00 до 17-00

ВТ- 8-00 до 20-00

СБ-8-00 до 15-00

Години прийому:

ПН, СР, ПТ, СБ 8-00 до 15-00

ВТ 8-00 до 20-00

ЧТ- 8-00 до 17-00

Без перерви на обід

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт  Відділ ведення єдиного демографічного реєстру населення виконавчого комітету Фастівської міської ради

(04565) 6-26-07

 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Фастівської міської ради

(04565) 5-22-47

(04565) 5-43-99

Е-mail: chap-fastiv@ukr.net

www.fastiv-rada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг”,

Закон України “Про адміністративні послуги”

5 Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 “Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру”
6 Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення особи, яка має намір зняти з реєстрації місце проживання особи (далі – заявник)
8 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Для зняття з реєстрації  місця проживання особа або її представник подає:
1. Заяву за формою, наведеною відповідно у додатку 11 до Правил реєстрації місця проживання;
2. Документ до якого вносяться відомості про місце проживання /перебування (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні);
3. Свідоцтво про народження (для осіб, що не досягли 16-річного віку)
4. Квитанцію про сплату адміністративного збору

5. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

6. Один із документів, який підтверджують підставі зняття з реєстрації:

– судове рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

– свідоцтво про смерть;

– паспорт або паспортний документ, що надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документ про смерть, виданий компетентним органом іноземної держави, легалізованим в установленому порядку;

– інший документів, які свідчать про припинення: підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства. Інформація територіального органу ДМС України або територіального підрозділу ДМС України, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи посвідки на постійне проживання в Україні;

– підстав для проживання або перебування особи на обліку у закладі/установі (повідомлення про припинення підстав для проживання/перебування особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту);

– підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).

 

У разі реєстрації місця проживання батьків за однією адресою при знятті з реєстрації одного з батьків разом з дитиною/дітьми до 14 років другий з батьків надає письмову згоду на зняття дитини/дітей з реєстрації місця проживання.

 

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування.

У разі подачі заяви законним представником додатково подаються:

– документ, що посвідчує особу законного представника;

– документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

 

9 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до центру надання адміністративних послуг
10 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Адміністративна послуга є платною.
11 Строк надання адміністративної послуги У день безпосереднього звернення особи чи в
день подання особою або її представником
документів/в день отримання документів від
центру надання адміністративних послуг.
12 Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 1.Особа не подала документів або інформації, необхідних для зняття з реєстрації місця проживання;
2.Подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація;
3.Для зняття з реєстрації звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку. Рішення про відмову в знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про зняття з рєстрації місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику.
13 Результат надання адміністративної послуги Внесення відомостей про зняття з реєстрації місця проживання до паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення
громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (далі — документ, до якого вносяться відомості про місце проживання), а відомості про зняття  з реєстрації місця перебування — до довідки про звернення за захистом в Україні (шляхом проставлення в них відповідного штампа за формою згідно з додатком 2 до Правил реєстрації місця проживання).

Відомості про зняття з реєстрації  місця проживання вносяться до паспорта громадянина України:
у вигляді книжечки (зразка 1993 року) — шляхом проставлення в ньому штампа зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 2,
у формі картки (зразка 2015 року) — шляхом видачі особі довідки про зняття з  реєстрацію місця проживання за формою згідно з додатком 16

15 Способи отримання відповіді (результату) Звернутися особисто до центру надання адміністративних послуг.

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ