Про затвердження та введення в дію оновленої  інструкції з охорони праці № 15  «При роботі з використанням автомобільних домкратів»

                                                               

ФАСТІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

м. Фастів

08.09.2021                                                                                               № 267од

 

 

 

Про затвердження та введення

в дію оновленої  інструкції з охорони праці

№ 15  «При роботі з використанням автомобільних домкратів»

     З метою безумовного  забезпечення виконання  в апараті Фастівської міської ради та її виконавчих органів вимог  ЗУ « Про охорону праці»,  підтвердження в подальшому стандарту ISO 9001:2015, на підставі:  ч. 1 ст. 13, п.8 ч. 2 ст. 13 ЗУ « Про охорону праці», наказу Державного комітету України по нагляду за охороною праці № 132 від 21.12.1993    « Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві» ( із змінами та доповненнями), ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»( із змінами та доповненнями ), розпоряджень міського голови: № 79од. від 18.03.2021 « Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці в апараті Фастівської міської ради та її виконавчих органів»,  № 99 од. від 07.04.2021 « Про перегляд та оновлення діючих інструкцій з охорони праці, які діють в апараті Фастівської міської ради та її виконавчих органів», керуючись пунктами 1,  20 частини 4 статті 42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,

  1. Затвердити та ввести в дію оновлену інструкцію з охорони праці

№ 15 «При роботі з використанням автомобільних домкратів»  ( Додається).

  1. Контроль за виконанням   цієї інструкції покласти на  начальника відділу з

питань праці управління соціального захисту населення виконавчого комітету

Фастівської міської ради Болілого Ю.М.

3.    Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                                             М.В. Нетяжук  

 

 

 Додаток

 до розпорядження

 міського голови

  № 267од від 08.09.2021

 

                          ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №15

ПРИ РОБОТІ З ВИКОРИСТАННЯМ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОМКРАТІВ

  1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Дія цієї  інструкції поширюється на  працівників апарату Фастівської міської ради та її виконавчих органів, які  виконують роботи із використанням автомобільних домкратів.

1.2. Інструкція з охорони праці при роботі з використанням автомобільних домкратів   (надалі – інструкція) є нормативним актом, що містить обов’язкові для дотримання вимоги з охорони праці під час виконання вищевказаного виду робіт .

1.3. Інструкція розроблена на основі наказу Державного комітету України по нагляду за охороною праці № 132 від 21.12.1993 « Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»                      ( із змінами та доповненнями), ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»( із змінами та доповненнями відповідно до наказу Міністерства соціальної політики № 526 від 30.03.2017), розпоряджень міського голови: № 79од. від 18.03.2021 « Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці в апараті Фастівської міської ради та її виконавчих органів,                                  № 99 од. від 07.04.2021 « Про перегляд та оновлення діючих інструкцій з охорони праці, які діють в апараті Фастівської міської ради та її виконавчих органів» та інших нормативно – правових актів з охорони праці.

1.4. До робіт із застосуванням домкратів допускаються особи, придатні за станом здоров’я до виконання робіт за відповідною професією, які пройшли в установленому порядку навчання та інструктаж з охорони праці, оволоділи практичними навичками безпечного виконання робіт.

1.5. Стан домкратів, режим їх роботи та обслуговування повинні відповідати вимогам підприємств-виготовлювачів.

1.6. Працівники, що виконують  роботи із застосуванням домкратів, зобов’язані:

– дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання робіт;

– знати і виконувати вимоги цієї інструкції, правил  внутрішнього трудового розпорядку, правила поводження з обладнанням, користуватись засобами колективного та індивідуального захисту;

– проходити у встановленому  порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.7. Під час роботи працівник повинен користуватись засобами індивідуального захисту  відповідно до основної професії та дотримуватись правил особистої гігієни, зокрема:

– утримувати в чистоті і порядку робоче місце і інструмент;

– правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального захисту;

– утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді;

– перед кожним прийманням їжі мити руки водою з милом чи іншими миючими засобами;

– дотримуватись питного режиму з врахуванням особливостей умов праці;

– дотримуватись режиму праці і відпочинку;

– при появі температури чи інших ознак захворювання слід попередити керівника робіт та негайно звернутись  до лікаря.

 

1.8. Застосовувати при митті рук бензин, гас, ацетон інші легкозаймисті речовини забороняється.

1.9. Працівник має право відмовитися від роботи, якщо створилася виробнича  ситуація небезпечна  для його життя чи здоров’я, або життя чи здоров’я  людей, які його оточують.

1.10. За невиконання вимог даної інструкції працівник  несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

  1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

2.1. Перед початком роботи необхідно:

2.1.1. Надіти спецодяг та інші 3І3 відповідно до основної професії. Спецодяг повинен бути добре підігнаний і застібнутий.

2.1.2. Оглянути робоче місце, забрати з-під ніг предмети, що заважають у роботі, звільнити проходи і не захаращувати їх під час роботи. Якщо підлога слизька (облита водою, маслом), необхідно її витерти.

2.1.3. Перед початком виконання робіт із застосуванням домкратів їх необхідно оглянути. Перевірити вантажопідйомність домкрата та дату проведення наступного випробування. Опорна поверхня головки домкрата повинна бути такою, що запобігає проковзування вантажу, що піднімається домкратом.

2.1.4. Перевірити справність освітлення місця роботи.

2.1.5. При виявленні будь-якої несправності домкрата, а також у разі закінчення терміну його чергового випробування негайно повідомити безпосереднього керівника і без його вказівки до роботи не приступати.

  1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС  РОБОТИ.

3.1. Під час піднімання вантажів домкратами слід дотримуватись таких вимог:

– під домкрат залежно від маси вантажу, що піднімається домкратом, необхідно підкладати дерев’яну викладку (шпали, бруски, дошки завтовшки від 40 до 50 мм) більшої площі, ніж площа основи корпусу домкрата;

– домкрат необхідно установити суворо у вертикальне положення відносно вантажу, що піднімається, а у разі пересування вантажу — без перекошування до опорної частини вантажу;

– усі обертові частини привода домкрата повинні вільно (без заїдань) обертатись вручну;

– усі частини домкрата, що труться, необхідно періодично змащувати густим мастилом;

– під час піднімання вантажу необхідно слідкувати за його стійкістю.

3.2. Навантаження домкрата не повинно перевищувати його вантажопідйомність, зазначену в паспорті.

3.3. Звільняти домкрат з-під піднятого вантажу та переставляти його допускається тільки після надійного закріплення вантажу у піднятому положенні.

3.4. Не дозволяється застосовувати подовжувачі (труби), що надягаються на рукоятку домкрата, знімати руку з рукоятки домкрата до опускання вантажу на підкладки та залишати вантаж на домкраті під час перерви в роботі, а також приварювати до лап домкратів труби або кутики.

3.5. Під час виконання робіт із застосуванням домкратів необхідно дотримуватись наступних вимог безпеки:

– навантажувати домкрати вантажем, який не перевищує їх вантажопідйомність, зазначену в паспорті;

– не застосовувати подовжувачі (труби), що надягаються на рукоятку домкрата;

– не знімати руку з рукоятки домкрата до опускання вантажу на підкладки;

– не залишати вантаж на домкраті під час перерви в роботі;

– не виконувати роботу у разі крапання робочої рідини або її підтікання.

3.6.Перед вивішуванням частини автомобіля  домкратами, необхідно спочатку встановити транспортний засіб на рівній поверхні, зупинити двигун, включити нейтральну передачу, загальмувати його стоянковим гальмом, підставити під колеса, що не підіймаються, упорні колодки.

3.7.  Домкрат необхідно встановлювати на рівну неслизьку поверхню. У разі неміцного ґрунту під основу домкрата необхідно підкласти міцну дерев’яну підставку площею не менше 0,1 кв.м або дошку.

  1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.

Після закінчення роботи необхідно:

4.1. Привести в порядок робоче місце.

4.2. Повідомити безпосереднього керівника, про всі неполадки, що виникли під час роботи, та вжиті заходи щодо їх усунення.

4.3. Зняти спецодяг та інші засоби індивідуального захисту; почистити, прибрати у місця зберігання.

4.4. Вимити руки та обличчя теплою водою з милом.

  1.     ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

5.1. Під час роботи домкрата можуть виникнути такі види аварійних ситуацій:

– зміщення вантажу відносно центру домкрата;

– деформація домкрата;

– втрата стійкості домкрата.

5.2.  У разі виникнення цих аварійних ситуацій слід:

–  припинити роботу;

–  відійти на безпечну відстань, щоб уникнути травмування вантажем;

–  огородити небезпечну зону та не допускати у неї сторонніх осіб;

–  повідомити безпосереднього керівника і далі діяти за його вказівками.

5.3. Дії, спрямовані на запобігання виникненню аварійних ситуацій:

– слідкувати за правильним центруванням вантажу;

– слідкувати, щоб вага вантажу не перевищувала вантажопідйомність домкрату;

– слідкувати, щоб домкрат був встановлений на рівну, тверду і неслизьку поверхню;

– не користуватись випадковими предметами для підмощування.

5.4. Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа – свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити безпосереднього керівника  і вжити заходів до подання необхідної допомоги потерпілому.

5.5. Послідовність надання першої допомоги:

– припинити дію на організм факторів, що спричинили нещасний випадок, які загрожують здоров’ю чи життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму, винести з ураженої зони, загасити одяг, що спалахнув) і оцінити його стан;

– за необхідності вжити заходів щодо рятування потерпілого у порядку першочерговості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, накласти пов’язку тощо);

– якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу та за необхідності, викликати екстрену ( швидку)  медичну допомогу за номером 103.

5.6. Надання першої медичної допомоги:

5.6.1. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом:

5.6.1.2.У разі ураження електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

5.6.1.3.У разі відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати екстрену (швидку) медичну допомогу за номером 103.

5.6.2. Перша допомога при пораненні.

5.6.2.1. Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев’язочний матеріал, що міститься у ньому на рану і зав’язати її бинтом.

5.6.2.2. Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев’язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після нього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.6.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

5.6.3.1. При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластикою, палицею, картоном або іншим подібним предметом.

5.6.3.2. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев’язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

5.6.3.3.При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

5.6.3.4. При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

5.6.3.5. При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.6.4. Перша допомога при кровотечі.

            Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

  • підняти поранену кінцівку вверх;
  • кровоточиву рану закрити перев’язочним матеріалом;
  • при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов’язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.7. У разі виникнення пожежі необхідно повідомити керівника,  викликати пожежну охорону за номером 101  та приступити до гасіння її наявними засобами пожежогасіння.

5.7.1. Виконувати всі вказівки керівника  по ліквідації аварійної ситуації.

Керуючий справами ( секретар)                                                            Л.О. Тхоржевська

виконавчого комітету Фастівської

міської ради

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ