Про надання  одноразової матеріальної допомоги  громадянам  м. Фастова  

Фастівська міська рада

Київської області

Виконавчий комітет

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від 13.07.2020                                                                                             №  186од

м. Фастів

 

 Про надання  одноразової матеріальної допомоги

 громадянам  м. Фастова  

 

Розглянувши звернення громадян міста Гайдамаки Н.Р.,       Комісарової Н.М., Кушніренка Б.І., Заблоцької С.М., Соловей Н.І.,          Сахна В.Я., Остапенка С.В., Очеретної Н.А.,   Бакова В.А.,  Чернишової М.П., Попової Л.В., Цвик В.В., Федоненка О.О., Ярошенко Н.О., Мороза К.С., Мансурової К.А., Погребного Г.І., Бодаш І.В.. Міхеєвої Л.В.,  Сулима В.Г., Біди Т.В., враховуючи важкий матеріальний стан громадян, пропозиції  робочої групи з надання одноразової  матеріальної допомоги  (протокол № 9 від 09.07.2020 року), керуючись рішенням Фастівської міської ради №2-LХХ-VІІ від 20.12.2019 року «Про міський бюджет на 2020 рік», рішенням №8-VІ-VІІ від 24.12.2015 року «Про міську комплексну Програму «Турбота» на 2016-2020 роки», п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.Надати матеріальну допомогу вищеназваним  громадянам в розмірі:

 1. Гайдамакі Надії Рюриківні, що проживає за адресою: *** 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 2. Комісаровій Надії Миколаївні, що проживає за адресою: *** 500,00 грн. (п’ятсот гривень);
 3. Кушніренку Борису Івановичу, що проживає за адресою: *** 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 4. Заблоцькій Світлані Михайлівні, що проживає за адресою: ***  2000,00 грн. (дві  тисячі  гривень);
 5. Соловей Наталії Іванівні, що проживає за адресою: *** 3000,00 грн. (три  тисячі  гривень);
 6. Сахну Валентину Яковичу, що проживає за адресою: *** 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 7. Остапенку Сергію Вікторовичу, що проживає за адресою: ***  1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 8. Очеретній Наталії Аркадіївні, що проживає за адресою: *** 15000,00 грн. (п’ятнадцять  тисяч  гривень);
 9. Бакову Валентину Анатолійовичу, що проживає за адресою: ***  1000,00 грн. (одна тисяча  гривень);
 10. Чернишовій Марії Павлівні, що проживає за адресою: ***  1000,00 грн. (одна тисяча  гривень);
 11. Поповій Людмилі Володимирівні, що проживає за адресою: ***  10000,00 грн. (десять  тисяч  гривень);
 12. Цвик Вікторії Вікторівні, що проживає за адресою: ***  3000,00 грн. (три  тисячі  гривень);
 13. Федоненку Олександру Олександровичу, що проживає за адресою:  *** 3000,00 грн. (три  тисячі  гривень);
 14. Ярошенко Наталії Олегівні, що проживає за адресою: ***  2000,00 грн. (дві тисячі  гривень);
 15. Морозу Костянтину Сергійовичу, що проживає за адресою: ***  1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень);
 16. Мансуровій Катерині Андріївні, що проживає за адресою: *** 3000,00 грн. (три тисячі  гривень);
 17. Погребному Григорію Івановичу, що проживає за адресою: *** 1000,00 грн. (одна тисяча  гривень);
 18. Бодаш Ірині В’ячеславівні, що проживає за адресою: *** 3000,00 грн. (три  тисячі  гривень);
 19. Міхеєвій Ларисі В’ячеславівні, що проживає  за адресою: *** 1000,00 грн. (одна тисяча  гривень);
 20. Сулимі Володимиру Григоровичу, що проживає за адресою:  ***  3000,00 грн. (три  тисячі  гривень);
 21. Біді Тетяні Василівні, що проживає за адресою: ***  2000,00 грн. (дві  тисячі  гривень);

Всього: 59000,00 грн.  ( п’ятдесят дев’ять тисяч гривень)

 1. Начальнику фінансово – господарського відділу, головному бухгалтеру Міхеєвій О.О. здійснити виплату матеріальної допомоги готівкою або картковий рахунок громадянам за рахунок коштів міського бюджету.

 

Міський голова                                                                     М.В. Нетяжук

  

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ