Про внесення змін до тимчасового штатного розпису  апарату Фастівської міської ради та її  виконавчого комітету

  • 22.02.2023

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

14.02.2023                                 м.Фастів                                 №34-од

 

Про внесення змін до тимчасового штатного розпису  апарату Фастівської міської ради та

її  виконавчого комітету

 

Враховуючи  розпорядження міського голови №29-од від 13.02.2023 року «Про внесення змін до розпорядження міського голови №122-од від 08.07.2022 року «Про затвердження  тимчасової структури  виконавчих  органів ради, загальної чисельності  апарату ради  та її виконавчих органів», згідно ч.9 ст.9 Закону України «Про правовий  режим  воєнного стану»,  керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

1.       Внести зміни  з 15.02.2023 року до тимчасового штатного розпису апарату Фастівської міської ради та її виконавчого комітету, затвердженого розпорядженням міського голови №127-од від 11.07.2022 року «Про затвердження тимчасового штатного розпису апарату Фастівської міської ради та її виконавчого комітету» , виклавши його в новій редакції (додається).

  1. Дане розпорядження діє протягом воєнного стану та втрачає чинність не пізніше ніж через 30 днів з дня припинення або скасування воєнного стану.
  2. Вважати розпорядження міського голови №136-од від 20.07.2022 року «Про внесення змін до тимчасового штатного розпису апарату Фастівської міської ради та її виконавчого комітету», №305-од від 31.12.2022 року «Про внесення змін до тимчасового штатного розпису апарату Фастівської міської ради та її виконавчого комітету» такими, що втратили чинність.
  3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Фастівської міської ради.

 

  Міський голова                                                        Михайло НЕТЯЖУК

 

 

 

  Додаток

до розпорядження міського голови

№_____ від________________року
ТИМЧАСОВИЙ   ШТАТНИЙ РОЗПИС
апарату Фастівської міської ради та її  виконавчого комітету
З 15.02.2023  року
№з/п Назва структурного підрозділу    та посад Код за класифікатором професій Кількість штатних посад Посадовий оклад Фонд заробітної плати на місяць (грн.)    
   
1 Міський голова 1143.5 1 15000 15000    
2 Радник міського голови 2419.3 1 5450 5450    
Апарат міської ради    
3 Секретар міської ради 1143.5 1 12000 12000    
Відділ організаційного забезпечення діяльності ради  та її органів    
4 Начальник  відділу 1229.3 1 7000 7000    
5 Головний спеціаліст з питань забезпечення діяльності  ради та її органів 2419.3 1 5200 5200    
Сектор раціонального використання майна    
6 Завідувач сектору 1229.3 1 6050 6050    
Відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ    
7 Начальник відділу 1229.3 1 7000 7000    
8 Головний спеціаліст по забезпеченню доступу до публічної інформації 2419.3 1 5200 5200    
Апарат виконавчого комітету    
9 Перший заступник міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради 1143.5 1 12500 12500    
10 Заступник  міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради, з гуманітарних питань 1143.5 1 12000 12000    
11 Заступник  міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради, з питань медицини 1143.5 1 12000 12000    
12 Заступник  міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,  з питань розвитку територій 1143.5 1 12000 12000    
13 Заступник міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради, з питань ЖКГ 1143.5 1 12000 12000    
14 Керуючий справами  (секретар) виконавчого комітету Фастівської міської ради 1229.3 1 12000 12000    
Загальний відділ    
15 Начальник відділу 1229.3 1 7000 7000    
16 Головний спеціаліст 2419.3 4 5200 20800    
Відділ управління персоналом    
17 Начальник відділу 1229.3 1 7000 7000    
18 Головний спеціаліст 2419.3 1 5200 5200    
Фінансово-господарський відділ    
19 Начальник відділу- головний бухгалтер 1229.3 1 7000 7000    
20 Головний спеціаліст – бухгалтер 2419.3 3 5200 15600    
Управління надання адміністративних послуг    
21 Начальник управління 1229.3 1 7000 7000    
Відділ організації надання адміністративних послуг    
22 Начальник 1229.3 1 7000 7000    
23 Адміністратор 2419.3 9 5400 48600    
Відділ державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, прав на  нерухоме майно  та їх обтяжень    
24 Начальник 1229.3 1 7000 7000    
25 Державний реєстратор 2419.3 2 5400 10800    
Відділ ведення єдиного  демографічного реєстру населення    
26 Начальник відділу 1229.3 1 7000 7000    
27 Головний спеціаліст 2419.3 2 5200 10400    
Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного  забезпечення    
28 Начальник відділу 1229.3 1 7000 7000    
29 Головний спеціаліст 2419.3 1 5200 5200    
Відділ по роботі із зверненнями громадян    
30 Начальник відділу 1229.3 1 7000 7000    
31 Головний спеціаліст 2419.3 1 5200 5200    
Сектор демократичних ініціатив    
32 Завідувач  сектору 1229.3 1 6050 6050    
33 Головний спеціаліст 2419.3 1 5200 5200
34 Діловод 4144 1 4300 4300
Інші структурні підрозділи  виконавчого комітету    
Управління економіки та міжнародного співробітництва    
35 Начальник управління 1229.3 1 7000 7000    
36 Головний спеціаліст 2419.3 2 5200 10400    
37 Головний спеціаліст по міжнародній співпраці 2419.3 1 5200 5200    
Сектор торгівлі та транспорту    
38 Завідувач сектору 1229.3 1 6050 6050    
Юридичне управління    
39 Начальник управління 1229.3 1 7000 7000    
40 Головний спеціаліст юридично-правового забезпечення 2419.3 1 5200 5200    
Сектор юридично-правового забезпечення діяльності ради    
41 Завідувач сектору 1229.3 1 6050 6050    
Відділ з питань раціонального  використання земель    
42 Начальник відділу 1229.3 1 7000 7000    
43 Головний спеціаліст з питань регулювання земельних відносин 2419.3 1 5200 5200    
44 Головний спеціаліст з питань підготовки  рішень щодо землекористування  землями територіальної громади 2419.3 1 5200 5200    
45 Головний спеціаліст 2419.3 1 5200 5200    
Відділ ведення Державного реєстру виборців    
46 Начальник відділу 1229.3 1 7000 7000    
47 Головний спеціаліст 2419.3 1 5200 5200    
Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів    
48 Начальник відділу 1229.3 1 7000 7000    
49 Головний спеціаліст з питань діяльності сфери обслуговування населення 2419.3 1 5200 5200    
Відділ містобудування та архітектури    
50 Начальник відділу – головний архітектор 1229.3 1 7000 7000    
51 Головний спеціаліст 2419.3 3 5200 15600    
Відділ  державного архітектурно-будівельного контролю    
52 Начальник відділу 1229.3 1 7000 7000    
53 Головний спеціаліст 2419.3 1 5200 5200    
Відділ капітального будівництва    
54 Начальник відділу 1229.3 1 7000 7000    
55 Головний спеціаліст 2419.3 1 5200 5200    
Сектор з питань мобілізаційної роботи    
56 Завідувач  сектору 1229.3 1 6050 6050    
     
Відділ з питань охорони здоров’я    
57 Начальник відділу 1229.3 1 7000 7000    
58 Головний спеціаліст 2419.3 1 5200 5200    
Служба у справах дітей та сім’ї    
59 Начальник  служби 1229.3 1 7000 7000    
60 Головний спеціаліст 2419.3 4 5200 20800    
Сектор опіки, піклування та усиновлення    
61 Завідувач сектору 1229.3 1 6050 6050    
62 Головний спеціаліст з питань опіки та  піклування 2419.3 1 5200 5200    
Відділ з питань фізичної культури та спорту    
63 Начальник відділу 1229.3 1 7000 7000    
64 Головний спеціаліст 2419.3 1 5200 5200    
Архівний відділ    
65 Начальник відділу 1229.3 1 7000 7000    
66 Головний спеціаліст 2419.3 1 5200 5200    
Відділ житлово-комунального господарства    
67 Начальник відділу 1229.3 1 7000 7000    
68 Головний спеціаліст 2419.3 1 5200 5200    
Сектор житлової політики,  квартирного обліку, розподілу  житла та з питань гуртожитків і ОСББ    
69 Завідувач сектору 1229.3 1 6050 6050    
Відділ внутрішнього  фінансового контролю та аудиту    
70 Начальник відділу 1229.3 1 7000 7000    
71 Головний спеціаліст 2419.3 1 5200 5200    
Відділ з питань енергозбереження, енергоефективності  та екології    
72 Начальник відділу 1229.3 1 7000 7000    
73 Головний спеціаліст з питань екології та охорони навколишнього природного середовища 2419.3 1 5200 5200    
74 Головний спеціаліст – енергоменеджер 2419.3 1 5200 5200    
Сектор з питань надзвичайних  ситуацій, цивільного захисту населення    
75 Завідувач сектору 1229.3 1 6050 6050    
Сектор  публічних закупівель    
76 Завідувач сектору 1229.3 1 6050 6050    
Відділ господарського забезпечення    
77 Начальник відділу 1229.3 1 7000 7000    
78 Водій автотранспортних засобів 8322 2 3565 7130    
79 Водій автотранспортних засобів 8322 1 3696 3696    
80 Черговий відповідальний 4222 3 3565 10695    
81 Прибиральник службових приміщень 9132 4 3541 14164    
82 Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 7129 1 3541 3541    
Органи самоорганізації населення    
83 Голова комітету самоорганізації населення 1239 7 4026 28182    
84 Секретар комітету самоорганізації населення 3431 6 2684 16104    
Всього 121 538918 708812    
               
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Фастівської міської ради     Леся ТХОРЖЕВСЬКА    
     

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ