Про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м. Фастова      

 • 17.02.2023

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

м. Фастів

14.02.2023 р.                                                                         № 33 – од

Про надання одноразової матеріальної

допомоги мешканцям м. Фастова        

 

Розглянувши звернення громадян міста Науменка С. О., Науменко Т. А., Урюмцевої О. М., Ляшук В. М., Скочко Т. М., Очеретнюк Г. В., Перги О.В., Мангер Н. Ю., Приліпко Л.В., Башинської Л. Ф., Тістової І. В., Терзі Р. Ф., Фігурної Ю. В., Онищенка А. Я., Остапенко Н. Г., Варави, І. О., Поповича В. І., Єльнікова В. М., Шараєвської В. В., Білоцерківець Н. П., Задорожної Н. О., Лавриненко Т. П., Дудченко Т. І., Годун І. В., Захарченко Н. Д., Мицака В. П., Бабича М. Г., Тихенко Г. А., Авраменко Ю. С., Кубишкіна О. О., Гулака А. Я., Барзінської С. В., Харкеєвої З. О., Горгуль Н. С., Зелінської Т. М.,      Васильєвої Л. В., Загороднюка Р. В., Загороднюк Н. А., Кітменьова М. В., Гновенко Т. А., Слободяника В. В., Артемчука А. В., Артемчук В. Ю., Германовича А. В, Глоби І. А., Горбової О. І., Горовенко О. С.,            Левіщенко Н. Є., Порпленко С. В., Литвиненко Т. М., Зінчука М. С.,       Гуренка П. І., Вихристюка В. А., Зенюкової І. С., Пшонківського І. М., Юрасової Т. В., Лавровської Л. В., Богданової В. М., Бабич Л. П.,         Зелінської Ю. М., враховуючи важкий матеріальний стан громадян, пропозиції робочої групи з надання одноразової матеріальної допомоги (протокол № 2 від 09.02.2023 р.), керуючись рішенням Фастівської міської ради №161-XXXIII-VIII від 20.12.2022 р. «Про місцевий бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішенням №38-IV-VІІI від 23.12.2020 р. «Про затвердження комплексної Програми «Турбота» Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради №15 від 15.01.2021 р. «Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у бюджеті Фастівської міської територіальної громади для надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Фастівської міської територіальної громади», п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1. Надати матеріальну допомогу вище названим громадянам в розмірі:
 2. Науменко Сергію Олександровичу, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 3. Науменко Тетяні Анатоліївні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 4. Урюмцевій Ользі Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 5. Ляшук Валентині Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень);
 6. Скочко Тетяні Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень);
 7. Очеретнюк Галині Василівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 8. Перзі Олені Вікторівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 9. Мангер Наталії Юріївні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 10. Приліпко Ларисі Василівні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 11. Башинській Ларисі Федорівні, що проживає за адресою: *** – 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень);
 12. Тістовій Ірині Василівні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 13. Терзі Раїсі Федорівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 14. Фігурній Юлії Василівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 15. Онищенку Анатолію Яковичу, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 16. Остапенко Наталії Григорівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 17. Вараві Ірині Олександрівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 18. Поповичу Василю Іванович, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 19. Єльнікову Володимиру Миколайовичу, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 20. Шараєвській Вікторії Віталіївні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 21. Білоцерківець Надії Петрівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 22. Задорожній Наталії Олексіївні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 23. Лавриненко Тамарі Петрівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 24. Дудченко Тамарі Іванівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 25. Годун Ірині Володимирівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 26. Захарченко Надії Давидівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 27. Мицаку Володимиру Петровичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 28. Бабичу Михайлу Григоровичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 29. Тихенко Галині Анатоліївні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 30. Авраменко Юлії Сергіївні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (три тисячі гривень);
 31. Кубишкіну Олександру Олександровичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 32. Гулаку Андрію Ярославовичу, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 33. Барзінській Світлані Володимирівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 34. Харкеєвій Зінаїді Олександрівні, що зареєстрована за адресою:*** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 35. Горгуль Надії Сергіївні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 36. Зелінській Тетяні Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 37. Васильєвій Любові Вікторівні, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 38. Загороднюку Роману Володимировичу, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 39. Загороднюк Наталії Андріївні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 40. Кітменьову Максиму Володимировичу, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 41. Гновенко Тетяні Анатоліївні, що проживає без реєстрації за адресою: *** – 6000,00 грн. (шість тисяч гривень);
 42. Слободянику Вадиму Володимировичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 43. Артемчуку Анатолію Володимировичу, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 44. Артемчук Валентині Юзиківні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 45. Германовичу Андрію Васильовичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 46. Глобі Ірині Анатоліївні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 47. Горбовій Ользі Іванівні, що проживає за адресою: *** – 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень);
 48. Горовенку Олегу Сергійовичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 49. Левіщенко Надії Євгеніївні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 50. Порпленко Світлані Вікторівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 51. Литвиненко Тетяні Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 52. Зінчуку Миколі Сергійовичу, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 53. Гуренку Павлу Івановичу, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 54. Вихристюку Василю Анатолійовичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 55. Зенюковій Ірині Сергіївні, що проживає за адресою: *** – 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень);
 56. Пшонківському Ігорю Миколайовичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 57. Юрасовій Тамарі Володимирівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 58. Лавровська Лідія Василівна, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 59. Богдановій Валентині Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 60. Бабич Лідії Петрівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 61. Зелінській Юлії Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень)

Всього: 184500,00 грн. (сто вісімдесят чотири тисячі п’ятсот гривень).

 

 1. Начальнику фінансово – господарського відділу – головному бухгалтеру Міхеєвій О. О. здійснити виплату матеріальної допомоги на картковий рахунок за рахунок коштів бюджету Фастівської міської територіальної громади.

 

 

Міський голова                                                               Михайло НЕТЯЖУК

  

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ