ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ ДЛЯ БАТЬКІВ, БАБУСЬ ТА ДІДУСІВ !!!

ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ ДЛЯ БАТЬКІВ, БАБУСЬ ТА ДІДУСІВ !!!

На сьогоднішній день чинним законодавством України передбаченого державнігарантії права на відпустки, умови, тривалість та порядок їх надання.

Так, відповідно до вимог ст. 18 Закону України «Про відпустки» – «Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» передбачено, що: після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

За бажанням жінки або осіб, зазначених у частині третій цієї статті, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

Для отримання зазначеної відпустки необхідно мати наступні документи:

  1. свідоцтво про народження дитини;
  2. заява батька/баби/діда/тітки/дядька щодо надання відповідної відпустки;
  3. довідки з місця роботи (навчання, служби) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки і виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено (із зазначенням дати);
  4. документи, що встановлюють спорідненість матері з бабою/дідом/тіткою/дядьком (свідоцтва про народження, шлюб та зміну прізвища).

Статтею 19 Закону України «Про відпустки» –  «Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини»«Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи»

передбачено, що жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Статтею 18-1 Закону України «Про відпустки» –  «Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини» передбачено, що особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них на їх розсуд).

Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв’язку з усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ