Впровадження плану місцевого економічного розвитку, звіт за ІІ півріччя 2019 року

  • 18.02.2020

Впровадження плану місцевого економічного розвитку

Звіт за ІІ півріччя 2019 року

Громада: Фастів

Початок впровадження плану: 01.01.2019 р.

Звітна фаза – 1

 

  • Коротка описова частина

 

Впровадження Плану місцевого економічного розвитку міста Фастова було розпочато вчасно – з 01 січня 2019 року

Протягом звітного періоду у громаді були впроваджені всі заходи/дії Плану, заплановані на звітний період, але  Дія 2.5. «Проведення повної інвентаризації землі» виконана на 60% (проведені роботи по пошуку організації щодо проведення інвентаризації земель міста Фастова).

 

Підсумовуючи виконання Плану за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. виявилось, що по одному заходу з двадцяти відбулась затримка відповідно на 40%.

 

Зміни до Плану МЕР громади, а саме до табл.2 «План дій» та відповідно до табл.3 «Показники та механізми моніторингу»  за звітний період в частині зміни заходів та/чи термінів їх впровадження реалізації не вносилися.

На разі вбачається, що допомога від Секретаріату M4EG у провадженні Плану МЕР буде необхідною у наступному звітному періоді, а саме:

– проведення навчань (тренінгів, консультацій) для фахівців Центру місцевого розвитку «FastDevelopment»;

– пошук спікерів /тренерів з метою проведення семінарів-тренінгів для представників підприємницьких структур з проблем економіки, фінансів, менеджменту, корпоративних відносин, соціального партнерства тощо;

– пошук інвесторів для розміщення виробництв в індустріальному парку «Фастіндастрі».

 

 

 

  1. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

 

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ громади міста Фастова за ІІ півріччя 2019 року.

Дії/заходи Дата початку – дата завершення Заплановано: Виконання (варіанти): Використано бюджету, тис.грн/євро**
Очікувані результати, місяці  1-12 ·         За графіком

·         Незначна затримка 3 міс*

·         Значна затримка 6 міс*

·         Випереджаємо

·         Інше

1.1. Сприяння встановленню підприємницьких партнерств 01.07.2019 -01.12.2020 -Формування ініціативної групи. Підписання 5 угод про наміри створення промислово – логістичного кластеру За графіком 50,0 / 1 655,6
1.2. Створення логістичного хабу 01.07.2019-

31.12.2020

Виділення земельної ділянки для облаштування контейнерного терміналу За графіком 0 /0
1.3. Ведення реєстру інвестиційних пропозицій щодо промислової зони 01.01.2019 – 31.12.2020 Проведення інвентаризації землі в промисловій зоні міста

Формування  та оприлюднення ділянок грінфілд та браунфілд

За графіком 100,0 / 3 311,3
1.4. Організація виробничого навчання безпосередньо на виробництві 01.01.2019 – 31.12.2020 Формування переліку вакантних місць. Підбір персоналу в т.ч. числі молоді. Проведення виробничого навчання безпосередньо на виробництві. Пройшло навчання – 20  осіб За графіком 25,0 / 827,8
1.5. Облаштування індустріального парку «Фастіндастрі»

 

 

01.01.2019 – 31.12.2020 Розробка проектно-кошторисної документації на створення необхідної інфраструктури для забезпечення індустріального парку енергоносіями та транспортними шляхами.

Підведення інженерних мереж прокладання під`їздної дороги до Індустріального плану

За графіком 40,0 /1 324,5
2.1. Організація рекламної кампанії міста з урахуванням специфіки виробництва товарів і послуг, потреб конкретних категорій бізнесу по сегментах ринку 01.05.2019 – 01.11.2020 Розповсюдження інформації щодо заходу в засобах масової інформації.

Проведення  ярмарки.

За графіком 10,0 / 331,1
2.2. Формування маркетингової стратегії 01.01.2019 – 01.12.2019 Організація та проведення конкурсу щодо брендінгу міста.

Обговорення з громадськістю пропозицій щодо бренду міста.

Затвердження логотипу, салогану та бренд-буку міста. Розповсюдження в засобах масової інформації та виготовлення сувенірної продукції

За графіком

 

100,0 / 3,785
2.3. Розповсюдження промоційного пакету матеріалів про інвестиційні можливості міста. 01.01.2019 – 31.12.2020 Розробка та виготовлення каталогів, буклетів, відеороліку За графіком

 

 

3,0 / 99,3
2.4. Оновлення дизайну сайту та створення спеціалізованої веб-сторінки для інвестора. 01.01.2019 – 01.06.2019 Пошук та відбір організації зі створення веб-сорінки для інвестора.

Розробка спеціалізованої сторінки для інвестора.

Розміщення веб-сторінки на офіційному сайті міста

За графіком 150,0 / 4 966,9
2.5. Проведення повної інвентаризації землі 01.03.2019 – 01.10.2019 Пошук та відбір організації щодо проведення інвентаризації.

Формування електронної карти

Незначна затримка 5,0 / 165,5
2.6. Використання майнового комплексу діючих та недіючих підприємств, а також об’єктів комунальної власності міста 01.01.2019 -31.12.2020 Проведення в місті інвентаризації майнового комплексу

Формування та оприлюднення реєстру нерухомого майна (незадіяного/вільного)

За графіком 5,0 / 165,5
3.1. Створення центру розвитку бізнесу 01.07.2019 – 01.06.2020 Проведення ремонтних робіт в приміщенні,закупівля обладнання За графіком 10,0 / 331,1
3.2. Запровадження системи семінарів-тренінгів для представників підприємницьких структур з проблем економіки, фінансів, менеджменту, корпоративних відносин, соціального партнерства 01.01.2019 – 31.12.2020 Організація семінарів-тренінгів.

Пошук спікерів/тренерів.

Проведення 2-х семінарів-тренінгів для представників підприємницьких структур з проблем економіки, фінансів, менеджменту, корпоративних відносин, соціального партнерства, тощо

За графіком 25,0 / 827,8
3.3. Створення ефективної ділової платформи влади і бізнесу шляхом активізації діяльності бізнес–асоціацій міста 01.07.2019 – 01.09.2019 Організація спільних зустрічей представників бізнес-середовища. Формування громадського об`єднання роботодавців  та підприємців міста За графіком 5,0 / 165,6
3.4. Розробка та запровадження системи стимулів для розвитку підприємництва 01.01.2019-01.08.2019 Розробка проекту рішення щодо встановлення ставок та пільг зі сплати податків.

Проведення зустрічей та обговорення проекту рішення з представниками бізнес-середовища.

Затвердження  проекту рішення щодо встановлення ставок та пільг зі сплати податків. Затвердження Програми пільгового кредитування

За графіком

 

3,0 / 99,3
3.5. Укладання з банківськими установами угод щодо реалізації Програм стимулювання бізнесу 01.01.2019 – 31.12.2020 Проведення аналізу пропозицій банківських установ щодо надання фінансової підтримки підприємництву.

Висвітлення інформації на сайті ФМР.

Укладання 2 угод між банківськими установами та підприємствами

За графіком

 

3,0 / 99,3
3.6. Створення сприятливих умов для безпроблемного переміщення товарів та послуг при перетинанні митного кордону 01.06.2019 – 31.12.2020 Підписання угоди про співпрацю між Фастівською міською радою та ДФС. Визначення місця розміщення пункту митного оформлення За графіком 100,0 / 3 311,3
3.7. Проведення аналізу ринку робочої сили для виявлення потреб у кваліфікованій робочій силі згідно галузей виробництва і діючих підприємств, а також аналізу пропозицій ринку праці 01.01.2019 – 31.12.2020 Збір інформації шляхом опитування представників бізнес-середовища щодо потреб у кваліфікованій робочій силі.

Створення та оприлюднення систематизованої бази попиту кваліфікованих кадрів

За графіком 3,0 / 99,3
3.8. Створення можливості для нарощування потенціалу в навчанні, підвищенні кваліфікації та безперервній роботі 01.01.2019 – 31.12.2020 Впровадження нових технологій на підприємстві, в т.ч. відкриття нових виробничих ліній. Визначення трудових кадрів, яким необхідно підвищити кваліфікацію. Організація навчань. Підвищило кваліфікацію – 5 осіб За графіком 10,0 / 331,1
3.9. Організація спільних зустрічей міської влади та бізнесу 01.05.2019 – 01.10.2020 Проведення бізнес-форуму За графіком 15,0 / 496,7

* додайте короткий коментар затримки

** курс гривні до євро на 01.01..2020 р. – 26,42 грн. за 1 євро.

Звіт заповнив (ПІБ та посада)  Бабська Наталія Олександрівна, начальник управління економіки та міжнародного співробітництва виконавчого комітету Фастівської міської ради

Дата: 17.01.2020 р.

Підпис

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ