Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

  • 15.05.2019

 

  • Практичного психолога Комунального закладу «Інклюзивно – ресурсний центр» Фастівської міської ради, який знаходиться за адресою: м.Фастів, вул.Гетьманська, 79А.
  • Вчитель-реабілітолог Комунального закладу «Інклюзивно – ресурсний центр» Фастівської міської ради, який знаходиться за адресою: м.Фастів, вул.Гетьманська, 79А.

Загальні  вимоги до претендента на посаду “практичний психолог”:  громадянин України, вільне володіння державною мовою, вища освіта на рівні спеціаліста або магістра за спеціальністю «Психологія», стаж педагогічної роботи не менше трьох років за фахом, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Загальні  вимоги до претендента на посаду “вчитель-реабілітолог”:  громадянин України, вільне володіння державною мовою, вища освіта на рівні спеціаліста або магістра за спеціальністю «Вчитель-реабілітолог», стаж педагогічної роботи не менше трьох років за фахом, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Заяви приймаються з 15.05.2019  по 14.06.2019  за адресою: 08500, м. Фастів, вул. Гетьманська,79 А понеділок-п´ятниця  з 8:00 до 16.00. Вихідні: субота, неділя.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

– копію паспорта громадянина України,

– письмову заяву про участь у конкурсі (додаток 1),

– резюме у довільній формі,

– копію трудової книжки;

– копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками

присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня,

-атестаційний лист педагогічного працівника;

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 2).

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається cекретарем конкурсної комісії Бурченко О.І.(04565) 6-10-04, електронна адреса: fastivirc@ukr.net

Конкурсний відбір проходить:

з 15.05.2019  по 14.06.2019 – подання документів претендентами на посаду практичного психолога та вчителя-реабілітолога Комунального закладу «Інклюзивно – ресурсний центр» Фастівської міської ради.

У разі надіслання документів поштою, датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам, претенденти на заміщення вакантних посад до конкурсного відбору не допускаються, про що впродовж трьох днів їм повідомляється управлінням освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради.

Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів письмово повідомляються управлінням освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради про прийняте рішення щодо їх кандидатур, а також про дату, місце та час проведення конкурсу.

 

 

 

 

Голові конкурсної комісії

 

(прізвище, ім’я та по батькові кандидата)

_______________________________

_____

 

який (яка) проживає за адресою:

 

 

 

номер телефону

 

ЗАЯВА

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади  практичного психолога (учителя-дефектолога) Комунального закладу «Інклюзивно-ресурсного центру» Фастівської міської ради

_____________________________________________________________________

 

з метою_______________________________________________________________

 

(зазначення основних мотивів щодо зайняття посади)

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

 

 

Додаток: документи.

 

 

 

 

«____» _____________ 20___р.

 

 

 

______________

 

 

 

________________

 

 

(підпис)

 

ПІП

 

ЗГОДА (особиста)

 

на обробку персональних даних

 

Я, ___________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

(народився(лася) «___» _________ _______ року, паспорт серії ___ №_________, виданий_____________ _______________________________________________) шляхом підписання цього тексту, надаю згоду на обробку моїх персональних даних (ідентифікаційні дані (ПІБ, адреса, місце навчання/роботи тощо), паспортні дані та/або дані свідоцтва про народження, у т.ч. громадянство, дані про особисті документи у сфері освіти (документи про освіту, вчені звання та наукові ступені тощо), дані про навчальні заклади до яких вступав(ла) та, у яких навчався(лась), форма навчання; дані про зарахування, переведення, відрахування, особисті відомості (вік, стать, освіта, спеціальність/ напрям, кваліфікація, професія, вчене звання, науковий ступінь, право на пільги встановлені законодавством, відомості про військовий облік), запис зображення (фото) тощо, з метою участі у конкурсі на заміщення вакантної посади___________________

 

Ця згода надана на строк поки не мине потреба.

 

Мої персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством України. Передача моїх персональних даних третім особам у випадках, не передбачених законодавством України, здійснюється тільки за погодженням зі мною.

 

«___» _________ ______ р.               ____________  (__________________________)

 

Особу та підпис ______________________________________________ перевірено

 

Відповідальна

особа:_____________________________________________________________

(посада)    
__________________________________________________________ М.П.
(прізвище, ім’я та по батькові) &
(підпис)    
     

 

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ