Стартував міський конкурс журналістських робіт «Творці сьогодення»

Захоплюєшся журналістикою? Любиш писати і у тебе гарно виходить? Тоді міський конкурс журналістський статей саме для ТЕБЕ!

13 травня стартував міський конкурс журналістських робіт «Творці сьогодення»!

 • початок прийому робіт – 13 травня 2019 року
 • закінчення прийому – 31 травня 2019 року
 • робота журі — з 3 червня до 5 червня 2019 року
 • оголошення та нагородження переможців – 6 червня 2019 року.

Вимоги до роботи: обсяг не більше 2 сторінок формату А4 (шрифт Tames New Roman, кегль 14, інтервал 1,5), або кількість знаків без пробілів 3000 (максимум 3500).

Для участі у конкурсі учасникам необхідно подати на електронну адресу fmr.zmi@gmail.com заявку на участь у конкурсі журналістських робіт «Творці сьогодення» за зразком, що наводиться у додатку. Усі матеріали подаються виключно в електронному вигляді.

 

ПОЛОЖЕННЯ

Положення
про міський конкурс журналістських робіт
«Творці сьогодення»

 

 І. Загальні положення

Це Положення визначає умови, порядок організації та проведення міського конкурсу журналістських робіт «Творці сьогодення» (далі – конкурс).

 1. Організатором конкурсу є відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі зі ЗМІ Фастівської міської ради.
 2. Мета конкурсу:

– сприяння утвердженню української демократичної державності, високих культурних цінностей, відродженню національної культури, національно-патріотичного виховання молоді;

– виявлення та стимулювання творчо обдарованої учнівської молоді, схильної до журналістської діяльності, сприяння її профорієнтації, стимулювання до прояву активної життєвої позиції;

– підвищення поінформованості та обізнаності населення міста щодо видатних, непересічних громадян Фастова, визначних особистостей, які здійснили особливий внесок у галузі економіки, науки, культури, мистецтва, освіти, охорони здоров’я, спорту тощо та у соціально-економічний розвиток міста, життєвий шлях яких є прикладом для наслідування у справі державотворення,  мають особливі заслуги за особисту мужність та героїзм, виявлені при виконанні громадського обов’язку.

 1. Завдання конкурсу:
 • збільшити кількість та якість інформаційних матеріалів у місцевих ЗМІ щодо тих, хто став, хто є і має стати гордістю Фастова;
 • привернути увагу громадськості через засоби масової інформації до вирішення соціально-економічних та суспільно-політичних проблем міста;
 • популяризувати приклади ефективної співпраці громадськості з органами місцевого самоврядування;
 • познайомити з визначними досягненнями та повернути на рідну землю забуті імена наших земляків, пропагувати видатних людей, чиї історії захоплюють, мотивують і дають чимало підстав, щоби пишатися;
 • сприяти підвищенню інтересу до вивчення історії рідного краю, прищепленню любові до рідного міста.

 ІІ. Учасники Конкурсу

Учасниками Конкурсу можуть бути фастівчани: учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також учні та студенти професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

 

ІІІ. Умови участі у конкурсі та порядок проведення конкурсу

 1. Підготовку і проведення конкурсу здійснює відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі зі ЗМІ Фастівської міської ради.
 2. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням Закону України „Про захист персональних даних”.
 3. Конкурс проводиться з 13 травня по 06 червня 2019 року
 • початок прийому робіт – 13 травня 2019 року
 • закінчення прийому – 31 травня 2019 року
 • робота журі — з 3 червнядо 5 червня 2019 року
 • оголошення та нагородження переможців – 6 червня 2019 року.

3.4 Для участі у конкурсі учасникам необхідно подати на електронну адресу fmr.zmi@gmail.com заявку на участь у конкурсі журналістських робіт «Творці сьогодення» за зразком, що наводиться у додатку. Усі матеріали подаються виключно в електронному вигляді.

До заявки необхідно додати текст роботи у форматі .doc.

Вимоги до роботи: обсяг не більше 2 сторінок формату А4 (шрифт Tames New Roman, кегль 14, інтервал 1,5), або кількість знаків без пробілів 3000 (максимум 3500).

3.5 Не допускаються до участі у Конкурсі роботи, які повністю або частково розміщені на інтернет-ресурсах, у друкованих засобах масової інформації.

3.6  Організатори конкурсу підтверджують отримання листів із конкурсними роботами упродовж однієї доби від часу відправлення листа. Підтвердження надається у вигляді зворотнього електронного листа відправникові з повідомленням про отримання роботи. У випадку неотримання такого повідомлення автори робіт або інші особи, які їх відправляли, можуть звернутися за довідками, використовуючи контактні дані:

роб.тел: (04565)6-23-75, моб.тел (097)9387116.

 

ІV. Порядок визначення переможців конкурсу

4.1 Оцінку матеріалів, підведення підсумків і прийняття рішення про визначення переможців приймає конкурсна комісія із визначення переможців міського конкурсу, склад якої затверджено розпорядженням міського голови.

4.2 Організаційною формою роботи конкурсної комісії є її засідання.

4.3 Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

4.4 Індикатори для оцінювання конкурсних робіт

 

Індикатор Деталізація
1. Актуальність Відповідність тематики конкурсної роботи
2. Фаховість (знання тематики) Коректність застосування термінології та професійність викладення матеріалу за тематикою Конкурсу.
3. Креативність Оригінальність викладення матеріалу, авторський, особливий підхід до висвітлення біографії видатних особистостей
4. Дотримання етичних норм та журналістських стандартів Баланс думок і точок зору, об’єктивність, достовірність (посилання на джерела), відокремлення фактів від коментарів, точність, повнота представлення інформації тощо.

Кожен критерій оцінюється по шкалі від 0 до 5 балів.

4.5  Рішення конкурсної комісії про визначення і нагородження переможців конкурсу оформляється протоколом, який підписується усіма членами конкурсної комісії.

4.6 У випадку, якщо на призове місце у номінації одночасно претендує два і більше матеріалів, голова конкурсної комісії, враховуючи думку членів конкурсної комісії, визначає матеріал, що посяде 1, 2 чи 3 місце у Конкурсі.

 

 1. Нагородження переможців конкурсу 

5.1  Переможці конкурсу нагороджуються подяками і заохочувальним подарунком.

5.2  Офіційне оголошення результатів конкурсу та нагородження переможців відбувається 06 червня, з нагоди відзначення Дня журналіста.

5.3  Підсумки конкурсу оприлюднюються на веб-сайті Фастівської міської ради. Журналістські роботи, які зайняли призові місця, оприлюднюються у місцевих засобах інформації.

 

VІ. Організаційний супровід 

6.1 Організатори не несуть відповідальності за помилки й похибки, що містяться у наданій заявці та/або матеріалі.

6.2  Матеріали, подані для участі у Конкурсі, авторам не повертаються та не рецензуються.

6.3  Організатори Конкурсу не несуть відповідальність за перевірку приналежності авторських прав на матеріали особам, які подали їх на конкурс. За подання будь-якої недостовірної інформації на конкурс відповідальність несе особа, яка надала цю інформацію.

 

VІІ. Фінансування Конкурсу

Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок асигнувань міського бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

 

 

Склад конкурсної комісії

з визначення переможців

 міського конкурсу журналістських робіт
«Творці сьогодення»

 

Голова конкурсної комісії:
Давиденко Олена Павлівна заступник міського голови з гуманітарних питань
 

Секретар конкурсної комісії:

Хмельницький Віктор Миколайович головний спеціаліст відділу з питань інформаційного забезпечення та по роботі зі ЗМІ
 

Члени конкурсної комісії:

Єриш Наталія Леонідівна начальник управління освіти
Кабанова Юлія Михайлівна заступник головного редактора, керівник Фастівської філії рекламно-інформаційного видання «Наш Городок» (за згодою)
Самойленко Тетяна Володимирівна директор інтернет-телеканалу Fastiv-TV (за згодою)
Чернишенко Олександр Вікторович керівник Фастівської філії інформаційної агенції «Погляд» (за згодою)
Урлапов Віктор Леонідович головний редактор ПП «Редакція Фастівської газети «Перемога» (за згодою)

 

 

 

ЗАЯВКА
на участь у міському конкурсі журналістських робіт
«
Творці сьогодення»

 

ПІБ автора_______________________________________________________
________________________________________________________________

Місце проживання __________________________________________________________________

Місце навчання __________________________________________________________________

Телефон, електронна адреса ________________________________________________________________

Додатки: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

_____________                             _________________                      _____________________
дата                                                   підпис                                          (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я, _______________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився ___ ____________ ____ р., документ, що посвідчує особу (серія _______ N ___________), виданий ____________________________________ __________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” даю згоду на обробку моїх персональних даних.

 

_______________                                                                         ______________

(дата)                                                                                                                                                 (підпис)

 

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ