Проект регуляторного акту «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території Фастівської міської територіальної громади»

 • 19.04.2024

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо, що 19.04.2024 року оприлюднюється проєкт регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Фастівської міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території Фастівської міської територіальної громади».

Даний проєкт розроблений з метою приведення процедури видачі дозвільних документів на порушення об’єктів благоустрою на території Фастівської міської територіальної громади до вимог чинного законодавства, а саме законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 870.

Проєкт регуляторного акта та відповідний АРВ оприлюднено на офіційному сайті міської ради та її виконавчих органів в розділі «ЕКОНОМІКА / Регуляторна політика / 7. Оприлюднення нових проєктів регуляторних актів для проведення обговорень за участю представників громадськості» (http://fastiv-rada.gov.ua/7-opryliudnennia-novykh-proektiv-rehuliatornykh-aktiv-dlia-provedennia-obhovoren-za-uchastiu-predstavnykiv-hromadskosti/).

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді від фізичних та юридичних осіб їх об’єднань в місячний термін з дня опублікування проєкту регуляторного акту за адресою: 08500, м.Фастів пл.Соборна,1, каб.111 – 04565 6-02-14 (відділ звернення громадян), каб. 306 – 04565 6-13-95 (загальний відділ).

 

 

19.04.2024 рік

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Фастівської міської ради

«Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території Фастівської міської територіальної громади»

 

І. Визначення проблеми

 

Відповідно до абзацу першого частини третьої Закону України «Про благоустрій населених пунктів» Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів затверджується рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради на підставі Типового порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 7 Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 870 (далі – Типовий порядок), визначено, що Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів затверджується рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради на підставі Типового порядку.

Крім того, підпунктом 17 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження, зокрема, видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою у випадках та порядку, передбачених законом.

При цьому станом на сьогодні Фастівською міською радою Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів не затверджено.

Типовим порядком встановлюється процедура видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на порушення об’єктів благоустрою. Проте зазначений Типовий порядок містить загальні норми, не врегульовує усі питання, пов’язані з порушенням об’єктів благоустрою та містить неузгодженості із законодавством.

Так, абзацом шостим частини першої статті 26 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» встановлено, що роботи з усунення наслідків аварій на об’єктах благоустрою розпочинаються негайно з обов’язковим подальшим оформленням дозволу в порядку, визначеному законодавством.

Крім того, частиною одинадцятою статті 261 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» встановлено обов’язок особи, яка виконала на об’єктах благоустрою земляні та/або ремонтні роботи, власними силами привести цей об’єкт благоустрою у належний стан.

При цьому Типовий порядок не містить норм щодо особливостей отримання дозволів для здійснення робіт з усунення наслідків аварій на об’єктах благоустрою, а також не врегульовує процедуру приведення об’єкта благоустрою у належний стан особою, яка виконала на об’єктах благоустрою земляні та/або ремонтні роботи.

 

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +  
Держава +  
Суб’єкти господарювання, +  
у тому числі суб’єкти малого підприємництва +  

 

Врегулювання зазначеного питання не може бути здійснено за допомогою:

– ринкових механізмів, оскільки зазначене питання регулюється виключно нормативно-правовими актами;

– діючих регуляторних актів, оскільки питання видачі документів дозвільного характеру можуть регулюватися тільки окремим регуляторним актом.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

Проєкт рішення Фастівської міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території Фастівської міської територіальної громади» (далі – проєкт Рішення) розроблено з метою приведення процедури видачі дозвільних документів на порушення об’єктів благоустрою на території Фастівської міської територіальної громади до вимог чинного законодавства, а саме законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 870.

Проєктом рішення пропонується, зокрема, врегулювати питання отримання дозволів для здійснення робіт з усунення наслідків аварій на об’єктах благоустрою, а також встановити процедуру приведення об’єкта благоустрою у належний стан після виконання земляних та/або ремонтних робіт особою, яка виконала такі роботи.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

 1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 – прийняття регуляторного акта Прийняття рішення Фастівської міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території Фастівської міської територіальної громади» дозволить вдосконалити процедуру видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою та забезпечить приведення процедури видачі дозвільних документів на порушення об’єктів благоустрою до вимог чинного законодавства.
2. Альтернатива 2 – збереження чинного регулювання Застосування Типового порядку для видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою не дозволяє врегулювати питання оформлення документів дозвільного характеру у сфері благоустрою населених пунктів на території Фастівської міської територіальної громади, зокрема щодо видачі дозволів для здійснення робіт з усунення наслідків аварій на об’єктах благоустрою та приведення об’єкта благоустрою у належний стан після виконання земляних та/або ремонтних робіт особою, яка виконала такі роботи.

Слід зазначити, що альтернативного способу досягти визначених у розділі ІІ цього Аналізу регуляторного впливу цілей державного регулювання, ніж прийняття рішення Фастівської міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території Фастівської міської територіальної громади» не існує.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 врегулювання питання щодо процедури видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на порушення об’єктів благоустрою на території Фастівської міської територіальної громади, забезпечення дотримання норм чинного законодавства, підвищення якості і ефективності заходів з утримання об’єктів благоустрою, поліпшення загального стану об’єктів благоустрою, забезпечення прозорості та поінформованості щодо термінів та мети виконання робіт з порушення об’єктів благоустрою. відсутні
Альтернатива 2 відсутні відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 забезпечення прозорості та поінформованості населення щодо термінів та мети виконання робіт з порушення об’єктів благоустрою, забезпечення захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини середовища, забезпечення відновлення об’єктів благоустрою, зокрема вулично-дорожньої мережі. відсутні
Альтернатива 2 відсутні відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць * * 100
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків * * 100

*Кількість суб’єктів господарювання на яких поширюється дія регуляторного акту об’єктивно визначити неможливо, тому беремо для розрахунку приблизну кількість суб’єктів господарювання, які можуть скористатись правом отримання дозволу на порушення об’єктів благоустрою.

Оскільки дозвіл на порушення об’єктів благоустрою видається безоплатно суб’єкти господарювання не нестимуть додаткових витрат у зв’язку з прийняттям регуляторного акта.

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 чіткість, ясність, конкретизація процедури  отримання, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на порушення об’єктів благоустрою відсутні
Альтернатива 2 відсутні відсутні
Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта
Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1

 

0

 

Альтернатива 2

 

0

 

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 4 Дозволяє повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання, забезпечити правову визначеність щодо отримання, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на порушення об’єктів благоустрою, забезпечити приведення процедури видачі дозвільних документів на порушення об’єктів благоустрою до вимог чинного законодавства
Альтернатива 2 2 Не дозволяє досягнути поставлених цілей державного регулювання

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок)

 

Витрати (підсумок)

 

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1

 

забезпечення прозорості та поінформованості населення щодо термінів та мети виконання робіт з порушення об’єктів благоустрою, забезпечення відновлення об’єктів благоустрою, зокрема вулично-дорожньої мережі, попередження пошкоджень підземних комунікацій та інженерних мереж, чіткість, ясність, конкретизація процедури отримання, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на порушення об’єктів благоустрою відсутні Дозволяє повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання
Альтернатива 2

 

відсутні відсутні Не дозволяє повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання

 

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1

 

Основною перевагою є вдосконалення процедури видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою та приведення процедури видачі дозвільних документів на порушення об’єктів благоустрою до вимог чинного законодавства Відсутній ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2

 

Основною причиною відмови є необхідність врегулювання процедури оформлення документів дозвільного характеру у сфері благоустрою, зокрема щодо видачі дозволів для здійснення робіт з усунення наслідків аварій на об’єктах благоустрою та приведення об’єкта благоустрою у належний стан після виконання земляних та/або ремонтних робіт особою, яка виконала такі роботи. Х

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать роз’яснення визначеної проблеми
 2. Механізм дії регуляторного акта

Реалізація поставлених цілей державного регулювання забезпечується шляхом прийняття проєкту Рішення.

 1. Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію.

Для впровадження регуляторного акта в дію необхідно забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в установленому порядку та на офіційному сайті Фастівської міської ради та її виконавчих органів.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: виконавчий комітет Фастівської міської ради.

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органи виконавчої влади, фізичні та юридичні особи не будуть нести додаткові витрати.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів підприємництва наведено у тесті малого підприємництва (М-Тест).

 

VІI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії регуляторного акта не обмежується в часі, що надасть можливість розв’язати проблеми та досягти цілей державного регулювання.

Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни правових актів, на виконання вимог яких базується проєкт Рішення.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Основними показниками результативності дії регуляторного акта є:

– кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – на всіх суб’єктів господарювання, які планують проведення земляних робіт на об’єктах благоустрою;

– розмір надходжень до місцевого бюджету і місцевого цільового фонду, пов’язаних з дією акта – не прогнозується;

– розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, – середній;

– рівень інформованості суб’єктів господарювання та населення з основних положень акта – високий.

 

 

 

ІХ. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

 

Стосовно цього регуляторного акта буде послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності:

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснено до набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня проведення базового відстеження, але не пізніше 2-х років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності – один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету Фастівської міської ради.

 

 

Міський голова                                                              Михайло НЕТЯЖУК

 

 

 

Начальник відділу

житлово-комунального господарства                        Олена ЗОРЕНКО

 

 

 

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва

щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 03.04.2024 по 12.04.2024.

 

№ п/п Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 В телефонному та усному режимі 6 Доведення до відома обґрунтування доцільності затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території Фастівської міської територіальної громади. Обговорено оцінку впливу регуляторного акта в рамках проведення аналізу регуляторного впливу.
2 Робочі зустрічі з окремими суб’єктами малого підприємництва 4 Доведення до відома обґрунтування доцільності затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території Фастівської міської територіальної громади. Обговорено оцінку впливу регуляторного акта в рамках проведення аналізу регуляторного впливу.

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 

 • кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 100 (одиниць);
 • питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100% (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання».

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання

вимог регулювання

 

№ п/п Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за
п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)  

 

 

2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування  

 

 

3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)  

 

 

4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)  

 

 

5 Інші процедури
6 Разом, гривень 0,0 0,0 0,0
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 100
8 Сумарно, гривень 0,0 0,0 0,0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 100 осіб. Для розрахунку витрат використовується орієнтований мінімальний розмір заробітної плати. Розрахунок вартості 1 людино-години. Норма робочого часу на тиждень становить 40 годин на тиждень. При мінімальній зарплаті 8000 грн. у погодинному розрахунку становить 48 грн (відповідно до статті 8 Закону України «Про державний бюджет України на 2024 рік»). Витрати часу враховуються відповідно до пунктів 1,3,6 карти 11 Міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 26 вересня 2003 року № 269.
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 2 год

(2 год х 48 грн) = 96 грн

2 год

(2 год х 48 грн) = 96 грн

480 грн
10 Процедури організації виконання вимог регулювання 2 год

(2 год х 48 грн) = 96 грн

2 год

(2 год х 48 грн) = 96 грн

480 грн
11 Процедури офіційного звітування
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
13 Інші процедури (уточнити)
14 Разом, гривень 192 грн 192 грн 960 грн
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 100
16 Сумарно, гривень 19 200 грн 19 200 грн 96 000 грн

 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: виконавчий комітет Фастівської міської ради.

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 1 год 48 грн 1 100 4 800 грн
2.Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: 1 год 48 грн 1 100 4 800 грн
3.Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання
4.Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання
5.Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання
6.Підготовка звітності за результатами регулювання
7.Інші адміністративні процедури (уточнити):
Разом за рік 9 600 грн
Сумарно за п’ять років 48 000 грн

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що

виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 19 200 грн 96 000 грн
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 19 200 грн 96 000 грн
4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 9 600 грн 48 000 грн
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 28 800 грн. 144 000 грн.
 1. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого

підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

На підставі аналізу витрат, наведених у попередніх таблицях, розроблення корегуючих заходів для суб’єктів малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не потребує.

З метою зменшення часу, необхідного для ознайомлення з актом, акт (після його затвердження) буде розміщено у вільному доступі на офіційному вебсайті Фастівської міської ради та її виконавчих органів http://fastiv-rada.gov.ua/rehuliatorna-polityka/. Це дозволить скоротити час, необхідний для ознайомлення суб’єктів господарювання з актом орієнтовно на 10%, що в свою чергу скоротить витрати малого підприємництва

 

 

 

Міський голова                                                            Михайло НЕТЯЖУК

 

Начальник відділу

житлово-комунального господарства                        Олена ЗОРЕНКО

 

 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

проекту рішення Фастівської міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території Фастівської міської територіальної громади»

 

 

Виконавець заходів відстеження – відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету Фастівської міської ради.

 

Цілі прийняття акта: Проєкт рішення розроблено з метою приведення процедури видачі дозвільних документів на порушення об’єктів благоустрою на території Фастівської міської територіальної громади до вимог чинного законодавства, а саме законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 870.

 

Строк виконання заходів з відстеження – 8 днів (01.04.24–08.04.24 р.)

 

Тип відстеження заходів – базове.

 

Заходи, які були виконані з відстеження результативності – вивчення чинного законодавства: Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування». та інших документів чинного законодавства України.

 

Метод відстеження результативності – аналіз відповідно до статистичних даних.

 

Аналіз отримання значень показників результативності

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, зібраних відділом житлово-комунального господарства Фастівської міської ради.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності

 1. Кількісним показником результативності рішення є :

 

Назва показника 2022 рік 2023 рік І квартал 2024 року
Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, од.
Кількість заяв на видачу дозволів на порушення об’єктів благоустрою 44 49 1
Кількість виданих дозволів на порушення об’єктів благоустрою 44 49 1
Кількість закритих дозволів на порушення об’єктів благоустрою 44 43 0
Кількість складених адміністративних протоколів за порушення правил благоустрою ст.152 КУаАП (шт.) 8 7 0
Розмір коштів і час , що витрачається суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта (в середньому на одного суб’єкта господарювання), грн./год. 96,00/2
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту, % 100

Оскільки дозвіл на порушення об’єктів благоустрою видається безоплатно, додаткових надходжень до бюджету територіальної громади не передбачається.

 

Висновки та рекомендації

 

Прийняття рішення Фастівською міською радою «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території Фастівської міської територіальної громади», розроблено з метою недопущення самовільного проведення земляних робіт, запобігання виведенню з ладу підземних комунікацій та порушенню елементів благоустрою громади та послідуючого його обов’язкового відновлення.

З прийняттям даного регуляторного акта буде створено сприятливі умови для отримання документів дозвільного характеру у відповідності до вимог чинного законодавства та зменшити кількість правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

Оцінку результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей буде здійснено при проведені повторного та періодичного відстежень результативності регуляторного акта згідно вимог ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Міський голова                                                            Михайло НЕТЯЖУК

 

Начальник відділу

житлово-комунального господарства                        Олена ЗОРЕНКО

 

 

 

 

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

__________________                    м. Фастів                    № _________________

 

 

Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення,

видачі дублікатів, анулювання дозволів на території

Фастівської міської територіальної громади

 

 

З метою впорядкування виконання робіт пов’язаних із порушенням існуючого благоустрою міста та своєчасного його відновлення, недопущення пошкоджень підземних інженерних комунікацій, на підставі пункту 7 Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 870, відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», « Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території Фастівської міської територіальної громади, що додається.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування.

 

 

Міський голова                                                                 Михайло НЕТЯЖУК

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від ________ №________

 

ПОРЯДОК

видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території Фастівської міської територіальної громади

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Цей Порядок встановлює процедуру видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів та анулювання дозволів (далі – дозвіл) на території Фастівської міської територіальної громади.

1.2 Дія цього Порядку поширюється на юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт.

1.3 У Порядку наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

– заявник – юридична особа або фізична особа – підприємець, що здійснює порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням земляних та/або ремонтних робіт;

– територіальний орган – підприємство, що відповідає за опрацювання заяв на видачу дозволів, підготовку та подання на підпис проєктів дозволів, обстеження місць виконання земляних та/або ремонтних робіт і здійснює контроль за дотриманням заявниками умов та строків, передбачених дозволами, а також визначених цим Положенням, та приведенням об’єктів благоустрою у належний стан після виконання земляних та/або ремонтних робіт (на території міста Фастова – комунальне підприємство Фастівської міської ради «Фастів-благоустрій», на території Бортниківського, Веприцького, Малоснітинського, Великоснітинського, Фастівецького старостинських округів – комунальне підприємство «Господар», на території Борівського, Оленівського, Мотовилівського, Мотовилівськослобідського старостинських округів – комунальне підприємство «Борівський ККП»).

1.4 Дозвіл не вимагається, якщо земляні та/або ремонтні роботи проводяться:

– особами, які мають документ, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, у тому числі право земельного сервітуту;

– у рамках підготовчих або будівельних робіт, право на проведення яких оформлене в установленому законодавством порядку.

При цьому у заявника на місці проведення робіт повинні бути документи, що підтверджують відсутність необхідності отримання дозволу та робоча схема (проєкт), погоджена відповідно до чинного законодавства.

За відсутності зазначених документів виконання таких робіт буде вважатися самовільним.

1.5 Порядок розроблений на підставі:

– Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

– Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

– Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

– Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року за № 870;

– Правил благоустрою на території міста Фастова, затверджених рішенням Фастівської міської ради від 26.05.2016 № 24-ХІІІ-VІІ;

– інших нормативно-правових актів, що регулюють зазначені та пов’язані із ними правовідносини.

 

 1. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ

 

2.1 Дозвіл видається на підставі письмової заяви та доданих до неї документів, що подається заявником до Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Фастівської міської ради (далі – ЦНАП).

Для отримання дозволу заявником подається заява за формою згідно з додатком 1.

До заяви додаються:

– копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

– лист-погодження на виконання земляних та/або ремонтних робіт із власниками/балансоутримувачами об’єктів благоустрою та інженерних мереж за формою згідно з додатком 2 (перелік організацій, погодження з якими є обов’язковим, у кожному конкретному випадку визначає територіальний орган);

– ситуаційний план розміщення об’єкта (схематичний план з визначенням місця виконання робіт або траси прокладання чи ремонту комунікацій з прив’язкою відносно прилеглих вулиць – для власників/балансоутримувачів інженерних мереж);

– план-схема місця проведення робіт – у разі проведення аварійних робіт.

2.2 Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката та анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі за формою згідно з додатком 3.

Дозвіл видається на проведення робіт, перелік яких наведено у додатку 4.

Строк дії дозволу визначається з урахуванням умов проведення робіт і не може перевищувати один рік.

Дозвіл видається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви у ЦНАП.

2.3 Реєстр дозволів веде відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету Фастівської міської ради.

2.4 Заява для отримання дозволу для проведення планових робіт подається заявником не пізніше, ніж за 10 робочих днів до початку планових робіт.

Заява та документи, що додаються до неї, не пізніше наступного робочого дня з дня реєстрації заяви у ЦНАП передаються до відповідного територіального органу.

Протягом 5 робочих днів після отримання заяви та документів, що додаються до неї, відповідний територіальний орган опрацьовує їх, проводить обстеження місця проведення земляних та/або ремонтних робіт, готує та подає на підпис заступнику міського голови з питань діяльності органів виконавчої ради, з питань ЖКГ проєкт дозволу або відмови у його видачі.

2.5 Відмова у видачі дозволу видається заявнику у письмовій формі з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

– подання заявником неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, чи невідповідність поданих документів вимогам закону та цього Порядку, в тому числі відсутність погодження хоча б одного із власників/балансоутримувачів об’єктів благоустрою та інженерних мереж;

– виявлення у поданих заявником документах недостовірних відомостей;

– висновок територіального органу, наданий за результатами обстеження, що містить негативну оцінку місця виконання земляних та/або ремонтних;

Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі дозволу.

Відмову у видачі дозволу може бути оскаржено в установленому законом порядку.

2.6 При прокладанні інженерних мереж поза будівельним майданчиком видається дозвіл на порушення об’єкту благоустрою на кожну мережу, за винятком випадків, коли їх прокладання передбачено в одному технічному коридорі.

2.7 Якщо протягом 10 робочих днів не видано дозвіл або не прийнято рішення про відмову у його видачі, право проведення робіт на об’єкті благоустрою виникає на десятий робочий день з дня закінчення зазначеного строку та вважається, що дозвіл видано. Відмітка про дату прийняття заяви є підтвердженням подання заяви.

2.8 При недотриманні строків закінчення робіт, вказаних у дозволі, дію дозволу може бути продовжено на підставі листа заявника з обґрунтованим поясненням причин необхідності такого продовження.

2.9 У випадку, коли виконання земляних та/або ремонтних робіт спричиняє зміну маршрутів руху або графіку руху громадського транспорту, заявник зобов’язаний не пізніше ніж за 3 календарних дні до початку проведення таких робіт письмово повідомити про це виконавчий комітет Фастівської міської ради, сповістити населення через засоби масової інформації, провести узгодження із органами Національної поліції та попередити суб’єктів господарювання, які надають послуги з пасажирських перевезень.

2.10 При виконанні земляних та/або ремонтних робіт заявник зобов’язаний огородити місце проведення робіт, при необхідності установити попереджувальні знаки і забезпечити освітлення у нічний час, розмістити на місці проведення робіт інформацію про виконавця та терміни виконання робіт.

2.11 При виявленні під час виконання робіт будь-яких підземних комунікацій, не вказаних на плані, роботи необхідно негайно припинити, повідомити представників власника/балансоутримувача об’єктів благоустрою та інженерних мереж для вирішення питання про можливість подальшого проведення земляних та/або ремонтних робіт.

2.12 Порушення цілісності дорожнього покриття, пішохідних доріжок і тротуарів після їх капітального ремонту заборонено впродовж десяти років, за винятком проведення робіт з усунення наслідків аварій на інженерних мережах.

2.13. Порушувати дорожнє покриття доріг, під’їздних шляхів та тротуарів не рекомендується, якщо є можливість виконати роботи на зазначених ділянках безтраншейним способом.

2.14 Роботи з усунення наслідків аварій розпочинаються негайно без одержання дозволу після повідомлення власника/балансоутримувача об’єктів благоустрою з обов’язковим подальшим оформленням дозволу відповідно до цього Порядку протягом 3 робочих днів з дня початку таких робіт.

Якщо протягом вказаного терміну дозвіл не буде отримано виконання таких робіт буде вважатися самовільним і тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

 

 1. ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ДОЗВОЛІВ

 

3.1 Підставою для переоформлення дозволу є передача права проведення робіт на об’єктах благоустрою іншій особі.

3.2. У разі виникнення підстави для переоформлення дозволу заявник зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня її настання подати до ЦНАП заяву про переоформлення дозволу та дозвіл, що потребує переоформлення.

3.3 Відповідний територіальний орган протягом двох робочих днів опрацьовує заяву про переоформлення дозволу та подає проєкт переоформленого дозволу на підпис заступнику міського голови з питань діяльності органів виконавчої ради, з питань ЖКГ.

3.4 Дозвіл, що був переоформлений, визнається не дійсним, про що вноситься відмітка до реєстру дозволів.

3.5 Строк дії переоформленого дозволу не може перевищувати строк дії, зазначений в дозволі, що переоформлявся.

3.6 Не переоформлений в установлений строк дозвіл є недійсним.

3.7 Під час переоформлення дозволу виконання робіт не зупиняється.

 

 1. ВИДАЧА ДУБЛІКАТІВ ДОЗВОЛІВ

 

4.1. Підставою для видачі дубліката дозволу є втрата або пошкодження дозволу.

4.2. У разі виникнення підстав для видачі дубліката дозволу особа, що отримала дозвіл, зобов’язана протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати до ЦНАП заяву про видачу дубліката дозволу та дозвіл (крім випадку видачі дубліката у зв’язку з його втратою дозволу).

4.3 Територіальний орган протягом двох робочих днів опрацьовує заяву про видачу дубліката дозволу та подає на підпис заступнику міського голови з питань діяльності органів виконавчої ради, з питань ЖКГ.

При оформленні дублікату дозволу у правому верхньому куті робиться відмітка «Дублікат».

4.4 Втрачений чи пошкоджений дозвіл визнається недійсним, про що вноситься відмітка до реєстру дозволів.

4.5 Строк дії дубліката дозволу не може перевищувати строк дії, зазначений у втраченому чи пошкодженому дозволі.

4.6 Під час видачі дубліката дозволу виконання робіт не зупиняється.

 

 1. АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛІВ

 

5.1 Підставами для анулювання дозволу є:

– звернення особи із заявою про анулювання дозволу з наданням оригіналу дозволу;

– наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом;

– наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

5.2 У разі анулювання дозволу відповідна інформація вноситься до реєстру дозволів.

5.3 Дозвіл може бути анульовано лише після приведення заявником об’єкта благоустрою в належний стан або сплати відновної вартості (вказана умова не поширюється на випадки, коли заявник не приступив до виконання робіт).

 

 1. ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ДОЗВОЛІВ

 

6.1 Якщо роботи у встановлений дозволом строк не були виконані заявник повинен не пізніше, ніж за 2 дні до закінчення строку дії дозволу, звернутися до ЦНАП із заявою, у якій зазначаються:

– причини продовження строку дії дозволу;

– терміни закінчення робіт.

6.2 За відсутності зауважень відповідного територіального органу строк дії дозволу продовжується, про що вноситься відповідний запис до реєстру дозволів та робиться відповідна відмітка на зворотному боці дозволу.

Загальний строк дії дозволу не може перевищувати один рік.

6.3 Виконання робіт по закінченню терміну, вказаного в дозволі, без продовження строку дії дозволу заборонено.

 

 1. ВІДНОВЛЕННЯ ОБЄКТА БЛАГОУСТРОЮ

ТА ЗАКРИТТЯ ДОЗВОЛУ

 

7.1 Заявник, який виконав на об’єкті благоустрою земляні та/або ремонтні роботи, зобов’язаний власними силами привести цей об’єкт благоустрою у належний стан або може сплатити його відновну вартість.

7.2 Земляні та/або ремонтні роботи, пов’язані з порушенням об’єкта благоустрою, а також роботи по відновленню об’єкта благоустрою необхідно виконувати з дотриманням норм чинного законодавства України та державних будівельних норм.

7.3 Відповідальність за якість виконання робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів благоустрою, та дотримання встановленого дозволом терміну несе заявник.

7.4 У разі неможливості відновлення порушеного благоустрою твердого дорожнього покриття у зв’язку з несприятливими погодними умовами виконавець робіт проводить тимчасове відновлення благоустрою доріг і тротуарів у нижньому шарі асфальтовою або бетонною сумішшю з наступним відновленням по типу існуючого покриття із настанням сприятливих погодних умов.

7.5 Заявник зобов’язаний відшкодувати власнику/балансоутримувачу об’єкта благоустрою завдані матеріальні збитки в повному обсязі у таких випадках:

– не відновлено, або відновлено не у повній мірі, або неякісно відновлено об’єкт благоустрою;

– об’єкт благоустрою протягом року після відновлення прийшов у непридатний для безпечного користування стан;

– внаслідок не відновлення, або відновлення не в повній мірі, або неякісного відновлення об’єкта благоустрою завдано збитків третій особі.

7.6 Після закінчення земляних та/або ремонтних робіт заявник зобов’язаний протягом 10 робочих днів звернутися в ЦНАП з заявою про необхідність закриття дозволу та надати підтвердження виконання робіт з відновлення об’єкта благоустрою.

7.7 Територіальним органом проводиться обстеження місця виконання робіт з метою встановлення факту завершення робіт та відновлення об’єкта благоустрою у стані не гіршому, ніж до початку робіт, та складається акт обстеження стану об’єкта благоустрою.

7.8 Дія дозволу припиняється лише після підписання територіальним органом та особою, що отримала дозвіл, акта обстеження стану об’єкта благоустрою.

На дозволі зі зворотної сторони робиться відмітка про виконання робіт з відновлення об’єкта благоустрою із зазначенням реквізитів відповідного акта та припинення дії дозволу.

7.9 На підставі зазначеного акта обстеження здійснюється закриття дозволу із внесенням відповідних відомостей до реєстру дозволів.

7.10 У разі недотримання вимог, передбачених цим Порядком, особи притягуються до адміністративної відповідальності відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

 

 

Секретар міської ради                                                    Людмила РУДЯК

 

 

 

Додаток 1

до Порядку

_________________________________________________
(найменування органу, якому подається заява)
Заявник _________________________________________
(найменування юридичної особи та ПІБ представника,

__________________________________________________прізвище ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця та їх

__________________________________________________місцезнаходження, контактний номер телефону)

 

ЗАЯВА

Відповідно до статті 261 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” прошу _____________________________________________________________________________
(видати, переоформити, видати дублікат, анулювати (необхідне зазначити)

дозвіл на порушення об’єкта благоустрою _________________________________________
(назва об’єкта благоустрою

_____________________________________________________________________________
та його місцезнаходження)

 

зелена зона довжиною_______м, шириною _______м
асфальтобетонне покриття проїзної частини довжиною_______м, шириною _______м
асфальтобетонне покриття тротуару довжиною_______м, шириною _______м
асфальтобетонне покриття прибудинкової території довжиною_______м, шириною _______м
щебеневе покриття довжиною_______м, шириною _______м
ґрунтове покриття довжиною_______м, шириною _______м
тротуарна плитка довжиною_______м, шириною _______м
______________________________________

(інший тип покриття)

довжиною_______м, шириною _______м

на ділянці від___________________________________________________________________
(вказати географічне положення об’єкта благоустрою

до ___________________________________________________________________________
відносно інших об’єктів (будинків, споруд та ін.)

з метою проведення____________________________________________________________,
(вид земляних та/або ремонтних робіт згідно з додатком 4

_____________________________________________________________________________
до Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі,

_____________________________________________________________________________
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території

_____________________________________________________________________________,
Фастівської міської територіальної громади та місце їх проведення)

Дозвіл від ______ __________________ 20___ р. № ________ (зазначається у разі переоформлення, анулювання дозволу) виданий _____________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я

_____________________________________________________________________________
та по батькові фізичної особи — підприємця у давальному відмінку, їх місцезнаходження)

_____________________________________________________________________________

Відповідальна особа за виконання робіт: _____________________________________________________________________________

( ПІБ відповідальної особи за виконання робіт та її номер телефону)

Додаток: Дозвіл (у разі переоформлення, видачі дублікату (крім випадку втрати дозволу) або анулювання дозволу)

З метою забезпечення ведення реєстру дозволів на порушення об’єктів благоустрою і відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я,

__________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
___________________________
(підпис)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.  
 

Заявник

 

____________________
(підпис)
____________________
(ініціали та прізвище)
 

________

Примітка. Кожна сторінка цієї заяви засвідчується підписом заявника.

 

Заповнюється державним адміністратором:

 

____________________ 20_____ р.

(дата надходження заяви)

 

 

______________________________

(підпис)

 

 

Реєстраційний номер __________________________

 

 

 

_____________________________________________

(ініціали та прізвище державного адміністратора)

 

 

Секретар міської ради                                                                           Людмила РУДЯК

 

 

Додаток 2

до Порядку

 

ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ

до видачі дозволу на порушення об’єктів благоустрою

 

Погоджуємо видачу дозволу на порушення об’єктів благоустрою __________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця,

__________________________________________________________________

їх місцезнаходження)

__________________________________________________________________

проводити___________________________________________________________ (вид земляних та/або ремонтних робіт та місце їх проведення)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

На об’єкті благоустрою_______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва об’єкта благоустрою та його місцезнаходження)

на ділянці від ______________________________ до ________________________________
із розриттям траншеї (котловану) _____ метрів, без виходу, з  виходом  розриття (огорожі) за червоні лінії вулиць по проекту (непотрібне закреслити).

 

Заявлений термін виконання робіт – _________________________________________________

 

ПОГОДЖУЮЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ:

 

 1. КП ФМР «Фастівводоканал»

вул. Калинова, 15а, м. Фастів, тел. (04565) 6-45-53

______________________________

Підпис                             ПІБ уповноваж. особи

«____»__________20____р.

М.П.

 

 1. КП ФМР «Фастів-благоустрій»

вул. Нова, 9, м. Фастів, тел. (04565) 5-15-41

______________________________

Підпис                             ПІБ уповноваж. особи

«____»__________20____р.

М.П.

 

 1. КП «Фастівтепломережа»

вул. С. Палія, 9, м. Фастів, тел. (04565) 6-35-47

______________________________

Підпис                             ПІБ уповноваж. особи

«____»__________20____р.

М.П.

 

 1. КП «Фастівська ЖЕК»

вул. Нова, 3, м. Фастів, тел. (04565) 6-35-58

______________________________

Підпис                             ПІБ уповноваж. особи

«____»__________20____р.

М.П.

 

 1. Київська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Васильківське УЄГГ

вул. С. Бандери 2, м. Фастів, тел. (04565) 6-42-80

______________________________

Підпис                             ПІБ уповноваж. особи

«____»__________20____р.

М.П.

 

 1. ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі»

вул. І.Ступака, 27, м. Фастів, тел. (04565) 6-33-27

______________________________

Підпис                             ПІБ уповноваж. особи

«____»__________20____р.

М.П.

 

 1. Фастівська дільниця водопостачання АТ «Укрзалізниця»

вул. Г. Прикордонників, 1, м. Фастів,  тел. (04565) 9-24-65

______________________________

Підпис                             ПІБ уповноваж. особи

«____»__________20____р.

М.П.

 

 1. Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради

вул. Івана Ступака, 5а, .тел. (04565) 6-11-81

______________________________

Підпис                             ПІБ уповноваж. особи

«____»__________20____р.

М.П.

 

 1. ВП Фастівська дистанція сигналізації та зв’язку регіональної філії «ПівденноЗахідна залізниця» АТ «Укрзалізниця»

вул. Чапського, 50, м. Фастів, тел. (04565) 9-22-40

______________________________

Підпис                             ПІБ уповноваж. особи

«____»__________20____р.

М.П.

 

 1. ВП Фастівська дистанція електропостачання регіональної філії «ПівденноЗахідна залізниця» АТ «Укрзалізниця»

вул. А. Шептицького, 1А, м. Фастів, тел. (04565) 9-22-14

______________________________

Підпис                             ПІБ уповноваж. особи

«____»__________20____р.

М.П.

 

 1. Фастівське РУ ГУ ДСНС України в Київській області

пров. Шестопала, 1,  м. Фастів, тел. (04565) 6-23-01

______________________________

Підпис                             ПІБ уповноваж. особи

«____»__________20____р.

М.П.

 

 1. ДМД 325/5 КМФ АТ «Укртелеком»

вул. Героїв 72-ї Бригади, 43, м. Біла Церква, тел. (04563) 5-87-20

______________________________

Підпис                             ПІБ уповноваж. особи

«____»__________20____р.

М.П.

 

 1. ДТМ №125/6 АТ «Укртелеком»

вул. Захисників України, 18, м. Фастів, тел. (04565) 6-30-81

______________________________

Підпис                             ПІБ уповноваж. особи

«____»__________20____р.

М.П.

 

 1. СЛД ТМ № 9, РЦТ № 222

вул. Захисників України, 18, м. Фастів, тел. (04565) 6-30-81

______________________________

Підпис                             ПІБ уповноваж. особи

«____»__________20____р.

М.П.

 

 1. Підприємство, на території якого виконуються роботи

______________________________

Підпис                             ПІБ уповноваж. особи

«____»__________20____р.

М.П.

 

Примітки:

При погодженні дозволу власники/балансоутримувачі об’єктів благоустрою та інженерних мереж мають право викласти свої вимоги з питань їх відкриття або закриття на окремому аркуші, зареєстрованому та оформленому у встановленому порядку. В такому випадку в дозволі вказується номер, дата реєстрації та підпис виконавця.

 

Перелік організацій, погодження з якими є обов’язковим, визначає територіальний орган у кожному конкретному випадку.

 

 

Секретар міської ради                                                                           Людмила РУДЯК

 

 

Додаток 3

до Порядку

 

ФАСТІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

площа Соборна, 1, м. Фастів, Київська область, 08500 тел.: (04565) 6 02 16,

E-mail: info_fastiv-rada@ukr.net, сайт: http://fastiv-rada.gov.ua/

код ЄДРПОУ 04054926

 

ДОЗВІЛ № ______

Дозволяється _____________________________________________________________
(найменування юридичної особи, прізвище,

_____________________________________________________________________________
ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця у давальному відмінку, їх місцезнаходження)

_____________________________________________________________________________

проводити____________________________________________________________________
(вид земляних та/або ремонтних робіт та місце їх проведення)

_____________________________________________________________________________

на об’єкті благоустрою__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(назва об’єкта благоустрою та його місцезнаходження)

Дозвіл діє з ____ _________ 20___ р. до ____ _________ 20___ р.

Особа, якій видано дозвіл, зобов’язана власними силами привести об’єкт благоустрою у належний стан після закінчення проведення земляних та/або ремонтних робіт або може у випадках, передбачених пунктом 2 частини другої статті 19 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», сплатити його відновну вартість.

Заступник міського голови з питань діяльності органів виконавчої ради, з питань ЖКГ  

 

_________________
(підпис)

 

 

 

____________________________
(імя та ПРІЗВИЩЕ)

____ __________ 20__ р.

 

М.П.

 

Секретар міської ради                                                                           Людмила РУДЯК

 

 

Додаток 4

до Порядку

 

ПЕРЕЛІК 
земляних та/або ремонтних робіт, для проведення яких необхідно отримати дозвіл

 1. Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд.
 2. Земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття.
 3. Роботи, пов’язані з порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства.
 4. Роботи, пов’язані з інженерними вишукуваннями.
 5. Роботи, пов’язані з археологічними дослідженнями.
 6. Улаштування нових та/або заміна існуючих посадкових майданчиків для пасажирів міського громадського транспорту з встановленням навісу або павільйону.
 7. Ремонт та/або улаштування майданчиків для паркування транспортних засобів, спортивних, дитячих та інших майданчиків.
 8. Заміна пошкоджених та застарілих конструкцій опор, ліхтарів, освітлювальної арматури, тросів, розтяжок, кабелів, дротів, комунікаційної апаратури.
 9. Прокладення, перекладення або заміна водостічних, водопровідних труб та водоприймальних колодязів .
 10. Прокладання та проведення ремонту підземних інженерних комунікацій всіх видів.
 11. Установлення нових, відновлення, ремонт та заміна існуючих малих архітектурних форм.
 12. Відбудова, відновлення зруйнованих частин фундаментів пам’ятників, декоративних скульптур та композицій, елементів обладнання фонтанів та декоративних басейнів із заміною зношених труб та водопровідної арматури фонтанів тощо.
 13. Установлення нових та/або ремонт і відбудова пошкоджених споруд і обладнання пляжів (гардеробів, камер схову, пунктів прокату пляжного інвентарю, туалетів, лав, грибків, навісів, альтанок тощо), спортивного та дитячого устаткування.
 14. Пробивання отворів, встановлення тимчасових огороджень, рекламних носіїв, кіосків та павільйонів, встановлення будівельних риштувань і захисних огорож під час ремонту фасадів будівель.

________________________

 

Секретар міської ради                                                                           Людмила РУДЯК

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ