Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території Фастівської  міської територіальної громади  на 2021 рік.

 • 30.12.2020

               ФАСТІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

08500, м. Фастів Київської області, площа Соборна, 1, телефони: 6-02-16; 6-31-00

Р І Ш Е Н Н Я

№  32 -ІV -VIIІ

від  23.12.2020 року

 

Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території

Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік.

 

Для зниження рівня злочинності, зменшення корупційних проявів, підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань і скорочення обсягів «тіньової» економіки на території Фастівської міської територіальної громади,враховуючи  рішення  виконкому № 639  від 21.12.2020 року , керуючись ст. ст. 85, 91 Бюджетного Кодексу України, ст.25, п.22. ч. 1. ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити «Комплексну програму профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік» (додається).
 2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету при формуванні міського бюджету на відповідні роки передбачити кошти на витрати, пов’язані з реалізацією цієї Програми.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань капітального будівництва.

 

 

Міський голова                                                                         М.В. Нетяжук

 

 

                                                                                   Додаток

                                                                                                 до рішення міської ради

                                                                                               № 32-ІV-VIIІ  від 23.12.2020 року

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік. 

Фастів – 2020

 

ЗМІСТ

 

 

 1. Паспорт Програми.
 2. Загальні положення.
 3. Мета Програми.
 4. Заходи щодо злочинів, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

4.1. Організаційні заходи.

4.2. Заходи по забезпеченню державної безпеки.

4.3. Запобігання та протидія злочинів, пов’язаних з перебуванням на території Фастівської міської територіальної громади осіб з числа вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій, а також іноземців та осіб без громадянства.

4.4. Профілактика та протидія корупції.

 1. Заходи матеріально-технічного забезпечення роботи органів СБУ з метою здійснення ними профілактики і боротьби зі злочинами, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України
 2. Очікувані результати виконання Програми
 3. Обсяги та  джерела фінансування Програми
 4. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

 

Паспорт

Комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік

 

1 Ініціатор розроблення Програми

 

Фастівський РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області
2 Розробник  Програми Сектор з питань мобілізаційної роботи виконавчого комітету Фастівської міської ради
3 Співрозробники Програми Фастівський РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області
4 Відповідальний виконавиць (замовник) Фастівська міська рада
5 Учасники програми Фастівський РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, Фастівська міська рада та її виконавчі органи, підприємства, установи та організації міської територіальної громади
6 Термін реалізації Програми 2021 рік
7 Бюджет, який приймає участь у виконанні Програми Бюджет Фастівської міської територіальної громади
8 Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми,
 

Фінансування здійснюється за рахунок коштів бюджету Фастівської міської територіальної громади, в межах його фінансових можливостей, та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 

 1. Загальні положення

Стан правопорядку в Україні впливає на її соціально-економічний розвиток. Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні протиправних дій осіб та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, а також запровадження форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов,  що сприяють їх вчиненню.

Комплексна програма профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свободи громадян на території Фастівської міської територіальної громади Київської області на 2021 рік (далі – Програма) спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій, а також створення належних умов діяльності Фастівського районного відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області (далі – Фастівський РВ). Програма передбачає сприяння Фастівському РВ у забезпеченні необхідним оснащенням та засобами зв’язку, а також  у вирішенні інших проблем.

Відповідно до Закону України «Про Службу безпеки України» на СБ України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці.

До завдань СБ України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки  та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Аналіз поточного стану розвитку обстановки, як в рамках держави, так і безпосередньо на території Фастівської міської територіальної громади, за напрямом діяльності СБ України надає підстави спрогнозувати її подальше ускладнення, у зв’язку з триваючою агресією Російської Федерації, продовженням реформ в основних сферах державного управління та адміністративного устрою, загостренням політичної ситуації, триваючим погіршенням соціально-економічного становища широких верств населення, а також іншими тенденціями.

Так, зовнішньополітичне та збройне протистояння з Росією зумовлюватиме подальше посилення розвідувальних спрямувань спецслужб іноземних держав, насамперед РФ, до оборонної та правоохоронної сфер, об’єктів критичної інфраструктури, що включатиме в себе як створення мереж зі збору інформації, так і позицій впливу в органах державної влади, місцевого самоврядування, контролюючих і правоохоронних органах, судах.

Не виключається підготовка та проведення диверсій і терористичних актів, інспірування соціального напруження в суспільстві. Збережеться тенденція до отримання українцями, в т.ч. державними службовцями, правоохоронцями, суддями (включаючи секретоносіїв), громадянства інших держав.

В процесі децентралізації (створення об’єднаних територіальних громад) та в умовах триваючого перерозподілу повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, очікується зростання кількості правопорушень, пов’язаних з розтратою та привласненням посадовими особами коштів місцевих бюджетів.

Прогнозується, що процеси реформування сфери державного управління та адміністративного устрою супроводжуватимуться переміщенням корупційних ризиків на регіональний рівень.

Фінансово-промислові групи й надалі намагатимуться, використовувати існуючі корумповані зв’язки, залучати до протиправної діяльності представників владних структур і депутатського корпусу місцевого та обласного рівнів.

Незайнятість населення, зокрема молоді, також негативно впливає на рівень злочинності. Отже, актуальним є питання щодо недопущення залучення таких осіб до протиправної діяльності.

Зазначені фактори негативно позначаються на іміджі як держави у цілому, так і міської територіальної громади, їх економічному становищі, що призводять до зменшення обсягу інвестицій та зниження рівня довіри населення до органів місцевого самоврядування та правоохоронної системи.

У цих умовах пріоритетними напрямками є створення систем соціальної профілактики правопорушень, комплексного забезпечення безпеки населення, території та об’єктів в місті, яке в свою чергу, вимагає розробки та реалізації довгострокових заходів організаційного, практичного, профілактичного та нормотворчого характеру.

Початковим етапом комплексного підходу до питання забезпечення державної безпеки у Фастівській міській територіальній громаді є Комплексна програма профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма), яка направлена на покращення ефективності співпраці органів місцевого самоврядування та СБУ щодо профілактики злочинності, захисту конституційних прав і свобод громадян, захисту їх життя, здоров’я, честі і гідності та майна від злочинних посягань.

 1. Мета Програми

Основною метою цієї Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політки на пріоритетному напрямку розвитку держави, а саме: у сфері профілактики правопорушень, шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі шляхом вдосконаленні організації, засобів і методів запобігання і розкриття кримінальних правопорушень у Фастівській міській територіальній громаді.

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:

– сприяння Фастівському РВ у забезпеченні необхідним оснащенням та засобами зв’язку;

– удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення Фастівського РВ ГУ СБУ у м.Києві та Київській області (далі – Фастівський РВ);

– створення атмосфери суспільної нетерпимості до кримінальних та адміністративних правопорушень;

– ослаблення криміногенних факторів;

– запобігання і протидія корупції;

– припинення зрощування кримінальних структур з органами державної влади, недопущення поширення і консолідації організованої та інших найбільш небезпечних форм злочинності;

– обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, кримінальних проявів та інших супутніх протиправних явищ;

– недопущення втягнення в злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;

– профілактика в сфері охорони державної таємниці;

– широке залучення громадськості до забезпечення публічної безпеки і порядку;

– підвищення рівня інформованості населення з питань реального стану

злочинності;

– налагодження дієвої взаємодії Фастівського РВ з Фастівською міською радою Київської області (далі – ФМР), Фастівським відділенням Васильківського відділу поліції Головного управління Національної Поліції України в Київський області (далі – Фастівський ВП), з громадськістю та громадськими формуваннями з охорони громадського порядку, які діють на території Фастівської міської територіальної громади, державними установами, підприємствами різних форм власності.

 

 1. Заходи щодо попередження злочинів, які безпосередньо

створюють загрозу життєво важливим інтересам України

 

4.1. Організаційні заходи

4.1.1. Проведення спільних нарад під керівництвом міського голови, з керівництвом Фастівського РВ, щодо розгляду питань зміцнення матеріально-технічної бази підрозділу СБ України з метою забезпечення виконання заходів з профілактики злочинності, усунення факторів, що негативно впливають на стан правопорядку.

Фастівська міська рада

Фастівський РВ

постійно

4.1.2. Забезпечення широкої гласності діяльності СБ України, спрямованої на попередження злочинів, які створюють загрозу життєво важливим інтересам України. Здійснення підготовки матеріалів з цих питань для газет і радіомовлення, у тому числі розміщення такої інформації на власних сторінках у мережі Інтернет. За погодженням з керівництвом СБ України та у разі проведення профілактичних заходів проведення зустрічей, прес-конференції для журналістів, надання їм необхідної допомоги у висвітленні роботи Фастівського РВ.

Фастівська міська рада

Фастівський РВ

постійно

4.1.3. Налагодження співпраці районного підрозділу СБ України з населенням, залучення громадян до профілактики злочинів, які створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Фастівський РВ

постійно

4.2. Заходи по забезпеченню державної безпеки

4.2.1. Організація контррозвідувального забезпечення органів державної влади і місцевого самоврядування, судових, правоохоронних та контролюючих органів, забезпечення їх протидиверсійного захисту, а також захисту від розвідувальних та інших протиправних посягань з боку спецслужб іноземних держав.

Фастівська міська рада

Фастівський РВ

Фастівський ВП

Фастівський міськрайонний суд

Київської області (далі – Фастівський міськрайсуд)

органи прокуратури

органи  ДФС, ДМС

постійно

4.2.2. Організація роботи з припинення діяльності організованих груп та злочинних організацій, учасники яких (у т.ч. за сприяння спецслужб іноземних держав) організовують, беруть участь у сепаратистських акціях, вчиненні терористичних, диверсійних та екстремістських актів або сприяють їх фінансуванню; блокування використання спецслужбами іноземних держав ОЗУ для вчинення інших кримінальних правопорушень з метою дестабілізації суспільної обстановки в Україні.

Фастівський РВ

Фастівський ВП

постійно

4.2.3. Організація роботи з припинення діяльності особливо небезпечних угруповань: професійних злочинців та кримінальних авторитетів, ОЗУ насильницького спрямування, етнічних злочинних угруповань, виявлення, попередження та припинення вчинення ними злочинів насильницького характеру, в т.ч. з використанням зброї та вибухових речовин, вбивств на замовлення, а також пов’язаних з незаконною міграцією, легалізацією іноземців в Україні, торгівлею людьми.

Фастівський РВ

Фастівський ВП

органи прокуратури

органи ДФС, ДМС

Фастівський міськрайсуд

постійно

4.2.4.  Забезпечення реалізації заходів з викриття, документування та локалізації протиправної діяльності ОЗУ, які під виглядом (прикриттям) військових формувань, добровольчих формувань територіальної оборони та громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону України, парамілітарних організацій та охоронних структур, а також громадських об’єднань, які  вчиняють кримінальні правопорушення, як в районі проведення ООС, так і поза його межами.

Фастівський РВ

Фастівський ВП

органи прокуратури

органи ДФС, ДМС

спеціалізовані громадські формування

постійно

4.2.5.  Перекриття (блокування) каналів контрабанди та протиправного переміщення вибухових речовин, зброї, її частин, боєприпасів, у т.ч. з/до району проведення ООС та тимчасово окупованої території України; виявлення і знешкодження організованих злочинних угруповань, які беруть участь у зазначеній діяльності.

Фастівський РВ

Фастівський ВП

Фастівський міськрайсуд

органи прокуратури

органи ДФС, ДМС

спеціалізовані громадські формування

постійно

4.2.6. Попередження, виявлення і припинення, в межах компетенції, корупційних злочинів у середовищі суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, визначених статтею 3 Закону України „Про запобігання корупції”, насамперед, високопосадовців, представників судової гілки влади, керівників правоохоронних, контролюючих структур, військових формувань, а також боротьбу з проявами організованої злочинності в зазначеному середовищі.

Фастівський РВ

постійно

4.2.7. Припинення протиправної діяльності службових та посадових осіб державних, контролюючих, правоохоронних органів та військовослужбовців, які, використовуючи надані повноваження, сприяють: незаконному обігу вибухових речовин, зброї, її частин та боєприпасів; контрабанді та порушенню митних правил (насамперед при переміщенні контрафактних/підакцизних товарів); незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; торгівлі людьми та незаконній міграції.

Фастівський РВ

постійно

4.2.8. Систематично аналізувати стан злочинності в економічній сфері, здійснювати узгоджені заходи щодо детінізації економіки.

Фастівський РВ

постійно

4.3. Запобігання та протидія злочинів, пов’язаних з перебуванням на території Фастівської міської територіальної громади осіб з числа вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій, а також іноземців та осіб без громадянства.

4.3.1. Здійснення контррозвідувального забезпечення органів державної влади і місцевого самоврядування, судових, правоохоронних та контролюючих органів, забезпечувати їх проти диверсійний захист, а також захист від розвідувальних та інших протиправних посягань з боку спецслужб іноземних держав та їх пособників.

Фастівський РВ

протягом 2021 року

4.3.2. Здійснювання заходів з викриття, документування та локалізації протиправної діяльності ОЗУ, які під виглядом (прикриттям) військових формувань, добровольчих формувань територіальної оборони та громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону України, парамілітарних організацій та охоронних структур, а також громадських об’єднань, які вчиняють кримінальні правопорушення на території Фастівської міської територіальної громади.

Фастівський РВ

протягом 2021 року

4.3.3. Організація перекриття (блокування) каналів контрабанди та протиправного переміщення вибухових речовин, зброї, її частин, боєприпасів, у т.ч. з району проведення ООС та тимчасово окупованої території України на територію Фастівської міської територіальної громади; виявлення і знешкодження організованих злочинних угруповань, які беруть участь у зазначеній діяльності.

Фастівський РВ

органи ДФС, ДМС

протягом 2021 року

4.3.4. Забезпечення ефективної взаємодії та здійснення комплексу профілактичних заходів щодо недопущення ввезення та транзиту наркотичних засобів територією Фастівської міської територіальної громади.

Фастівський ВП

постійно

4.3.5. Припинення протиправної діяльності службових та посадових осіб державних, контролюючих, правоохоронних органів та військовослужбовців, та осіб, які повернулись з зони проведення ООС, які, використовуючи надані повноваження, сприяють: незаконному обігу вибухових речовин, зброї, її частин та боєприпасів; контрабанді та порушенню митних правил (насамперед при переміщенні контрафактних/підакцизних товарів); незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; торгівлі людьми та незаконній міграції.

Фастівський РВ

органи ДМС

протягом 2021 року

4.3.6. Недопущення спроб і задумів іноземних спецслужб, у тому числі із задіянням спецслужб та інших структур т.зв. „ДНР/ЛНР”, створення позицій впливу в державних, контролюючих, правоохоронних, судових органах Фастівської міської територіальної громади з метою їх використання у проведенні підривної діяльності проти України, дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в державі, прикриття терористичної і диверсійної діяльності, для чого забезпечити постійну перевірку осіб, які переміщені чи переведені з Донецької, Луганської областей та АР Крим, а також іноземців та осіб без громадянства.

Фастівський РВ

протягом 2021 року

4.3.7. Попередження намагань спецслужб іноземних держав реалізації в Україні, в т.ч. і через дипломатичні установи, програм набуття українськими громадянами іноземного громадянства, використання механізму спрощеного отримання громадянства інших держав і залучення таких осіб, з числа посадовців органів державної влади, насамперед секретоносіїв, до співробітництва та просування через них своїх інтересів в Україні, забезпечити реалізацію комплексу організаційно-практичних заходів з перевірки наявності осіб з подвійним громадянством, які перебувають на державній або військовій службі, службі у правоохоронних і контролюючих структурах або органах місцевого самоврядування території Фастівської міської територіальної громади.

Фастівська міська рада

Фастівський РВ

органи ДМС

протягом 2021 року

4.4. Профілактика та протидія корупції

4.4.1. Здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції і отримання неправомірної вигоди, приділивши особливу увагу викриттю корупційних діянь серед посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суду, поліції, прокуратури, міграційної та фіскальної служб, банківських установ, нотаріальних контор, до обов’язків яких належить проведення державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, відкриття розрахункових рахунків, проведення ідентифікації осіб тощо, і притягнення їх до відповідальності у встановленому чинним законодавством порядку.

Фастівський РВ

протягом 2021 року

4.4.2. Продовження практики інформування Фастівської міської територіальної громади про виявлені факти корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Фастівський РВ

протягом 2021 року

4.4.3. Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників бюджетних установ Фастівської міської територіальної громади, її виконавчого комітету, правоохоронних та судових органів, ДФС, ДМС, юстиції тощо про кримінальну відповідальність за вимагання та отримання неправомірної вигоди.

Фастівський РВ

протягом 2021 року

 1. Заходи матеріально-технічного забезпечення роботи органів СБУ з метою здійснення ними профілактики і боротьби зі злочинами, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

 

5.1. Здійснення заходів щодо вшанування пам’яті загиблих працівників СБ України, заохочування представників молодого покоління сімей працівників СБ України до вибору професій батьків та пропаганди династії правоохоронців.

5.2. Для вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події – вжиття заходів щодо максимального забезпечення Фастівського РВ необхідним для оперативного реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення та події.

5.3. Створення належних умов для роботи співробітників Фастівського РВ, забезпечення їх необхідною кількістю службових приміщень та побутовою технікою.

5.4. Для повного та об’єктивного дослідження обставин у справах про злочини в межах визначеної компетенції, а також підвищення організації взаємодії районного відділу з державними, правоохоронними, судовими органами – забезпечення Фастівського РВ оргтехнікою, цифровою технікою.

5.5. З метою оперативного прибуття на місце пригоди, затримання злочинців, встановлення та допиту можливих свідків пригоди, забезпечення Фастівського РВ необхідною кількістю ноутбуків та програмного забезпечення до них.

 1. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання цієї Програми очікується:

– зниження рівня злочинності на території Фастівської міської територіальної громади;

– зменшення корупційних проявів, очищення державних органів та органів місцевого самоврядування міста від корумпованих посадових осіб:

– істотне підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань та скорочення обсягів “тіньової” економіки на території Фастівської міської територіальної громади;

– підтримання громадського порядку та безпеки громадян на максимально високому рівні;

– зниження рівня вживання наркотиків населенням міста та припинення транзиту наркотичних засобів через територію Фастівської міської територіальної громади;

– усунення причин і умов, які сприяють втягненню молоді та підлітків у протиправну діяльність;

– поліпшення системи соціальної адаптації осіб, які переїхали з тимчасово окупованих територій на територію Фастівської міської територіальної громади;

– зміцнення кадрового потенціалу правоохоронних та контролюючих органів міста;

– досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення правоохоронної та профілактичної діяльності;

– розширення інформаційно-пошукових можливостей та оперативного зв’язку в ході розкриття злочинів Фастівським РВ.

 1. Обсяги та  джерела фінансування Програми

Фінансування здійснюється за рахунок коштів бюджету Фастівської міської територіальної громади, в межах його фінансових можливостей, та інших джерел, не заборонених законодавством.

 1. 8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Результати реалізації Програми визначаються шляхом проведення аналізу оперативної обстановки в місті.

Основними завданнями моніторингу реалізації Програми є збір, узагальнення, періодичний аналіз відповідних показників та визначення ефективності реалізації Програми.

Моніторинг проводиться Фастівською міською радою та Фастівським районним відділом на підставі даних правоохоронних та контролюючих органів.

Інформування про хід реалізації Програми та підсумки її виконання проводиться щорічно на сесії Фастівської міської територіальної громади.

 

Міський голова                                                                    М.В. Нетяжук

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ