Про заходи щодо складання проєкта бюджету Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київська область

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від   20.11.2020                                                                     № 296 од

м. Фастів

 

Про заходи щодо складання

проєкта бюджету Фастівської

міської територіальної громади

на 2021 рік

 

Відповідно до статті 75 Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в України», постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки :

 

 1. Затвердити План заходів щодо складання проекту бюджету Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік (далі – План заходів), що додається.
 2. Заступникам міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень, керівникам підрозділів виконавчого комітету, розпорядникам бюджетних коштів, забезпечити виконання затвердженого Плану заходів.
 3. Фінансовому управлінню – Цедзінській Л.В. забезпечити :
  • загальну організацію роботи щодо складання проєкта бюджету Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік, відповідно до вимог визначеного Бюджетним кодексом України;
  • подання у встановлений термін проєкта рішення Фастівської міської ради «Про бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік» виконавчому комітету для схвалення.
 1. Під час складання проєкта бюджету Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік забезпечити:

1) формування дохідної частини бюджету відповідно до показників  соціально – економічного  розвитку Фастівської міської територіальної громади, з урахуванням податкової бази, тенденцій надходжень до бюджету територіальної громади та заходів, що вживатимуться до залучення додаткових надходжень;

2) формування видаткової частини відповідно до Програми соціально – економічного і культурного розвитку Фастівської міської територіальної громади;

 

 • врахування положень постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 -2023 роки», особливостей складання проектів бюджетів на 2021 рік, доведених Міністерством фінансів листами від 13.08.2020 року № 05110-14-6/25074 та  від 18.092020 року № 05110-14-6/28827;
 • дотримання вимог частини четвертої статті 77 бюджетного кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, що споживаються бюджетними установами;
 • спрямування коштів бюджету Фастівської міської територіальної громади на вирішення питань енергоефективності та енергозбереження з метою економного та раціонального витрачання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері;
 • підвищення ефективності видатків бюджету розвитку шляхом спрямування таких коштів на реалізацію приоритетних інвестиційних проектів та програм, насамперед на продовження та завершення розпочатих у попередніх роках, та на здійснення капітальних видатків бюджетних установ.
 1. Фінансовому управлінню та головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити супровід розгляду та оприлюднення проєкта рішення Фастівської міської ради «Про бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік».
 2. Контроль щодо виконання цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                        М.В. Нетяжук

Додаток 296,1

 

 

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ