Про встановлення туристичного збору на 2020 рік

 • 20.06.2019

           ФАСТІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

08500, м. Фастів Київської області, площа Соборна, 1, телефони: 6-02-16; 6-31-00

Р І Ш Е Н Н Я

№ 13-LVІ -VІІ

від 13.06.2019 року

 

Про встановлення туристичного збору на 2020 рік

Керуючись ст. 268 Податкового кодексу України, cт. 64 Бюджетного кодексу України Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на підставі п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету, економіки та фінансів,

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Порядок сплати туристичного збору на території міста Фастів (додаток 1).
 2. Встановити ставки туристичного збору відповідно до  п.4  Порядку сплати туристичного збору на території міста Фастів.
 3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Фастівської міської ради забезпечити направлення копії даного рішення до Фастівської ДПІ Васильківського управління  ГУ ДФС у Київській області.
 4.  4.  Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.
 5. 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Фастівську ДПІ Васильківського управління ГУ ДФС у Київській області в межах їх повноважень та на комісію з питань бюджету, економіки та фінансів.

 

 

Міський голова                                                                       М.В. Нетяжук

 

 

 

                                                                                               Додаток

                                                                                                         до рішення міської ради

                                                                                                   № 13-LVІ –VІІ від 13.06.2019

 

       Порядок сплати туристичного збору на території міста Фастів

 1. Загальні положення

 

     1.1. Порядок про туристичний збір (далі – Порядок) розроблено на підставі Податкового кодексу із змінами, внесеними   Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 № 2628,  Бюджетного кодексу України та визначає порядок справляння туристичного збору на території Фастівської міської ради. Цей Порядок є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Фастісвької міської ради.

1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до міського бюджету.

 

 1. 2. Платники збору:

 

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Фастівської міської ради, на якій діє рішення міської  ради   про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 Податкового кодексу.

 

 1. Платниками збору не можуть бути особи, які:

 

       а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Фастівської міської ради;

б) особи визначені підпунктом “в” підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 268.5.1 пункту 268.5 Податкового кодексу, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 268.5.1 пункту 268.5 Податкового кодексу, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.   Членами сім’ї фізособи першого ступеня споріднення, вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у т.ч. усиновлені. Членами сім’ї фізособи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати й сестри, її баба та дід із боку матері та з боку батька, онуки (пп. 14.1.263 ПКУ)

 

4.Ставка збору

   

  4.1.Встановити ставку збору  у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за   кожну добу тимчасового розміщення   особи у місцях проживання (ночівлі):

    у розмірі   0,5 відсотка – для внутрішнього туризму ;

    у розмірі  1 відсотка – для в’їзного туризму.

  

 1. База справляння збору

   

  5.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 6 даного Порядку.

 

 1. Місця проживання (ночівлі)  та Податкові агенти

 

    6.1.Встановити, що тимчасове розміщення на території Фастісвької міської  ради може здійснюватися з у таких місцях проживання (ночівлі )

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

6.2.Визначити, що   справляння туристичного збору на території Фастівської міської ради може здійснюватися такими податковими агентами:

а)  юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 Податкового кодексу, фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 6.1. даного Порядку;

б)   квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 268.5.1 пункту 268.5 Податкового кодексу, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються Фастівською міською   радою  справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

    6.3. Облік осіб, визначених   пункту 3  даного  Порядку, ведеться податковими агентами туристичного збору окремо за кожною категорією.

    6.4.Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування.

 

 7. Особливості справляння збору

 

7.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, визначеними пунктом 4 даного Порядку, у місцях справляння збору  .

 

За один і той самий період перебування платника збору на території Фастівської міської ради, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

 

 7.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до цього Порядку.

 

7.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території Фастівської міської ради, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому   Кодексом порядку. 

 

 1. Порядок сплати збору

 

     8.1. Податкові агенти сплачують туристичний  збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал.

     8.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

     8.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 1. Податковий обов’язок

 

      9.1. Податковим обов’язком визначається обов’язок платника сплатити суму податку в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України та цим Порядком.

      9.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком і збором.

      9.3. Податковим обов’язком є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків передбачених Податковим кодексом України.

      9.4. Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником податку самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

       9.5. Платнии туристичного  збору та податкові агенти несуть  відповідальність за порушення порядку справляння та сплати туристичного збору відповідно до вомог чинного закону  України 

 

 1. Контроль

 

        10.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння туристичного збору здійснюють органи Державної фіскальної служби.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                           С.А. Ясінський

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ