Про Цілі у сфері якості виконавчих органів Фастівської міської ради на 2024 рік

  • 19.04.2024

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київськоїобласті

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

19.04.2024                                                     м.Фастів                                                    № 87-од

 

Про Цілі у сфері якості виконавчих органів

Фастівської міської ради на 2024 рік

З метою підвищення ефективності діяльності виконавчих органів Фастівської міської ради, спрямованої на надання якісних  послуг, в рамках впровадження системи управління якістю ДСТУ ISO 9001-2015 в Фастівській міській раді та її виконавчих органах ,  керуючись п. 20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Затвердити  Цілі у сфері якості  виконавчих органів  Фастівської міської ради  на 2024 рік згідно з додатком.

2.Керівникам виконавчих органів Фастівської міської ради:

2.1.Організувати та забезпечити виконання робіт та завдань спрямованих на досягнення Цілей у сфері  якості.

2.2.Надати інформацію Уповноваженому представнику  з питань системи управління якістю відповідно до вимог ISO 9001-2015  в Фастівській міській раді та її виконавчих органах  – керуючому справами (секретарю)   виконавчого комітету Тхоржевській Л.О. про виконання Цілей у сфері якості до 01.10.2024 р. та до 31.12.2024р.

3.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                 Михайло НЕТЯЖУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від  19.04.2024  № 87-од

 

ЦІЛІ У СФЕРІ ЯКОСТІ

Виконавчих органів Фастівської міської ради

на 2024 рік

 

Що потрібно зробити Які ресурси будуть потрібні Хто

відповідальний

Дата

завершення

Кінцевий результат (періодичність моніторингу

 

Примітки
Дотримання вимог міжнародного стандарту ISO 9001

 

1. Функціонування системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015.

 

Персонал Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету)-

Тхоржевська Л.О.

Протягом

2024

року

Підтвердження Сертифікації виконавчих органів Фастівської міської ради  
2. Проведення навчання внутрішніх аудиторів Персонал Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету)-

Тхоржевська Л.О.

Липень-вересень

2024 року

Готовність аудиторів до проведення внутрішніх аудитів  
3. Проведення внутрішніх аудитів відповідно до затвердженої програми Персонал внутрішніх аудиторів відповідно до програми Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету)-

Тхоржевська Л.О.

Вересень –

Жовтень

2024 року

Зведений звіт про проведені внутрішні аудити  
4. Внести зміни в документи системи управління якістю відповідно до змін нормативної бази Персонал Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету)-

Тхоржевська Л.О.

 

Протягом

2024

року

Актуальні документи системи управління якістю  
5. Провести аналізування системи управління якістю вищим керівництвом Персонал Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету)-

Тхоржевська Л.О.

Жовтень

2024

року

Підведення підсумків ефективності функціонування системи управління якістю  
6. Довести до відома усіх працівників виконавчого комітету міської ради та громадськості міста Цілі у сфері   якості на 2024 рік Трудові ресурси, інформаційні ресурси Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету)-

Тхоржевська Л.О.

Протягом 5 робочих днів після затвердження Доведення до відома усіх працівників виконавчого комітету міської ради та громадськості міста Цілей у сфері  якості на 2024 рік (оприлюднення розпорядження міського голови «Про затвердження Цілей у сфері якості виконавчих органів Фастівської  міської ради на 2024 рік» на офіційному вебсайті  
Управління надання адміністративних послуг
7. Оцінка якості надання адміністративних послуг шляхом залишення відгуку про відвідування ЦНАП через QR код Людський ресурс Начальник управління надання адміністративних послуг Протягом

2024

року

Вдосконалення процесу надання адміністративних послуг  
8. Запровадження принципів цифрової безбарєрності у  ЦНАП Планшет Tablets Samsung Начальник управління надання адміністративних послуг Січень Листопад 2024 Забезпечення комунікації з особами з порушенням слуху  
9. Підвищення кваліфікації адміністраторів ЦНАП Персонал Начальник управління надання адміністративних послуг Протягом

2024

року

Сертифікат, інший документ про підвищення фахового рівня, кваліфікації, навчання, інтернет – ресурс  
10. Розширити спектр адміністративних послуг, які надаються за допомогою інтегрованої системи «Єдина інформаційна система соціальної сфери» Трудові ресурси, інтернет ресурси Начальник управління надання адміністративних послуг Протягом

2024

року

Збільшення кількості послуг, які оформляються за допомогою інтегрованої системи

«Єдина інформаційна система соціальної сфери»

 
Відділ ведення єдиного демографічного реєстру населення

 

11. Наповнити та актуалізувати Реєстр територіальної громади на 85% Персонал,інформаційні ресурси,техніка Начальник відділу ведення єдиного демографічного реєстру населення Янковська С.А. старости До 31.12.2024 Швидкість та актуальність наданих громадянам послуг  
12. Періодично проводити навчання старост та спеціалістів старостатів Персонал,

інформаційні ресурси,техніка

Начальник відділу ведення єдиного демографічного реєстру населення Янковська С.А. До 31.12.2024 Кваліфіковане та якісне надання усього спектру послуг громадянам  
Відділ містобудування та архітектури

 

13 Розробити план зонування села Мала Снітинка Фастівського району Київської області Сесія Фастівської міської ради, відділ містобудування та архітектури, ліцензована проектна організація Начальник відділу містобудування та архітектури

Перехрест К.П.

Протягом 2024року Затверджена містобудівна документація  
 

 

14

Затвердити межі міста Фастів Відділ містобудування та архітектури, ліцензована проектна організація Начальник відділу містобудування та архітектури

Перехрест К.П.

Протягом 2024 року Затверджені межі міста  
 

 

15

Затвердження меж селища Борова Фастівського району Відділ містобудування та архітектури, ліцензована проектна організація Начальник відділу містобудування та архітектури

Перехрест К.П.

Протягом 2024 року Затверджені межі селища  
 

16

Затвердження меж села Оленівка Фастівського району Відділ містобудування та архітектури, ліцензована проектна організація Начальник відділу містобудування та архітектури

Перехрест К.П.

Протягом 2024 року Затверджені межі села  
17 Розробка програми комплексного відновлення території Фастівської міської територіальної громади Відділ містобудування та архітектури Начальник відділу містобудування та архітектури

Перехрест К.П.

Протягом 2024 року Затверджена програма  
18 Затвердження завдання
на розроблення комплексного плану просторового розвитку

території Фастівської міської територіальної громади

Відділ містобудування та архітектури Начальник відділу містобудування та архітектури

Перехрест К.П.

Протягом 2024 року Затверджене завдання  
19 Встановлення програмного забезпечення та функціонування служби містобудівного кадастру Оргтехніка, програмне забезпечення Начальник відділу містобудування та архітектури

Перехрест К.П.

Протягом 2024 року Введення містобудівного кадастру  
20 Проведення стратегічної екологічної оцінки проєктів генеральних планів села Веприк та села Млинок Фастівського району Київської області Відділ містобудування та архітектури Начальник відділу містобудування та архітектури

Перехрест К.П.

Протягом 2024 року Звіт зі стратегічної екологічної оцінки  
Сектор раціонального використання майна
21 Передача об’єктів комунальної власності в оренду через електронну торгову систему Рішення Фастівської міської ради Завідувач сектору раціонального використання майна Пеньківська І.В. До 31 грудня

2024 року

Раціональне використання комунального майна, надходження до міського бюджету коштів від оренди майна  
Відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі зі ЗМІ
22 Вдосконалення та регламентні роботи офіційного вебсайту Фастівської міської ради та її виконавчих органів

(http://fastiv-rada.gov.ua/)

Залучення фахівця на договірних умовах Відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі зі ЗМІ  

До 31.12.2024

Належна робота офіційного вебсайту Фастівської міської ради та її виконавчих органів  
23 Реалізація проекту «Розбудова громади майбутнього: ефективне  самоврядування без корупції» в рамках проекту Ради Європи «Посилення багаторівневого врядування, демократії та прав людини на місцевому рівні в Україні» Трудові ресурси, залучені на договірних умовах фахівці Авксентюк Тетяна Володимирівна, начальник відділу з питань інформаційного забезпечення та по роботі зі ЗМІ  

До 31.10.2024

 

Проект успішно реалізовано

 

Розпорядження міського голови №77-од від 09.04.2024

24 Провадити діяльність в якості радниці міського голови з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі на громадських засадах з 08 березня 2024 року, на строк повноважень міського голови Трудові ресурси Авксентюк Тетяна Володимирівна, радниця міського голови з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі на громадських засадах  

На строк повноважень міського голови

 

Річні звіти про пророблену роботу

 

Розпорядження міського голови №153 від 07.03.2024

Відділ житлово-комунальноного господарства

 

25 Встановлення газопоршневої когенераційної установки Фінансові,

Персонал,

підрядні організації

Начальник відділу Зоренко О.А.

 

Керівники комунальних підприємств громади

31.12.2024 Забезпечення електроенергією та теплом будівлі лікарні та поліклініки, у тому числі в умовах відсутності електроенергії  
26 Вдосконалення надання послуг із поводження із побутовими відходами Фінансові

організаційні

Начальник відділу Зоренко О.А.

Керівники комунальних підприємств громади

31.12.2024 Зменшення утворень стихійних сміттєзвалищ, збереження чистоти довкілля  
27 Вдосконалення / реконструкція системи водопідготовки  та системи очищення стоків Міжнарожні донори та грантові кошти, організаційні ресурси Начальник відділу Зоренко О.А.

Керівники комунальних підприємств громади

31.12.2024 Зменшення споживання електроенергії, покращення якості води, покращення якості очищення каналізаційних стоків  
Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення

 

28 Забезпечення введення та оновлення адміністративних Послуг в системі Аскод Працівники відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Начальник відділу

Ковальов М.О.

Протягом 2024 року Покращення ефективності роботи  
29 Вдосконалення системи електронного документообігу Аскод для прискорення інформаційного обміну та контролю проходження документів Працівники відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Начальник відділу

Ковальов М.О.

Протягом 2024 року Покращення ефективності роботи  
 

Відділ з питань охорони здоров’я

30

 

Оптимізація мережі АЗПСМ, ФАПів та ФП по населених пунктах Фастівської міської територіальної громади. Забезпечення діяльності відокремлених лікарських амбулаторій у віддалених районах міста та старостинських округах Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законодавством України Відділ з питань охорони здоров’я виконавчого комітету Фастівської міської ради, КНП ФМР “Фастівський міський Центр ПМСД” Протягом

2024

року

Мережа та структура, функції закладів охорони здоров’я відповідають потребам населення громади. Доступність населення громади до первинної  медичної допомоги  
31 Забезпечення функціонування відділення невідкладної допомоги Бюджет Фастівської міської територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законодавством України Відділ з питань охорони здоров’я виконавчого комітету Фастівської міської ради, КНП ФМР «Фастівський міський ЦПМСД»

 

Протягом

2024

року

Підвищення рівня якості та своєчасності надання невідкладної  медичної допомоги  
Сектор торгівлі та транспорту
32 Провести інвентаризацію та оптимізацію мережі автобусних маршрутів загального користування та транспортної інфраструктури Персонал та  суб’єкти господарювання міста Заступник міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради, з питань ЖКГ Матвійчук В.А. Протягом року Рішення ВК ФМР Інформація оприлюднюється на офіційному сайті міської ради
33 Розробити та затвердити умови організації та проведення конкурсу на право пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування Фастівської міської територіальної громади Персонал та  суб’єкти господарювання міста Заступник міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради, з питань ЖКГ Матвійчук В.А. Протягом року Рішення ВК ФМР Інформація оприлюднюється на офіційному сайті міської ради
Управління проектного менеджменту та внутрішнього аудиту
 

34

Співробітництво з грантовими організаціями, подання заявок на участь у відповідних конкурсах Персонал, інформаційні та технічні ресурси кошти державного бюджету, грантові кошти міжнародних та інших організацій Начальник управління проектного менеджменту та внутрішнього аудиту Протягом року Проєкт відібрано для реалізації

 

Укладено угода (договір)

 
 

35

Прийняти участь в тренінгах, семінарах щодо проектного менеджменту, написання грантових заявок, взаємодії з донорами та інвесторами Персонал, інформаційні та технічні ресурси Начальник управління проектного менеджменту та внутрішнього аудиту Протягом року Сертифікат, Свідоцтво, Удосконалення професійних знань, умінь і навиків, підвищення майстерності  
 

 

36

Проведення перевірок та внутрішніх аудитів фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організації Фастівської МТГ Персонал, інформаційні та технічні ресурси Начальник управління проектного менеджменту та внутрішнього аудиту;

головний спеціаліст з аудиту управління проектного менеджменту та внутрішнього аудиту,

Протягом року Аудиторський звіт,

Акт перевірки тощо

 
 

Юридичне управління

 

37

Проведення роботи, пов’язаної із підвищенням рівня правових знань посадових осіб виконавчих органів міської ради, сприяння вивченню чинного законодавства, роз’яснення існуючої практики його застосування, проведення консультації з правових питань.

 

Персонал, інформаційні ресурси Начальник юридичного управління виконавчого  комітету Фастівської міської ради

Щур Ю.Д.

Грудень

2024 р.

Підвищення рівня правових знань посадових осіб виконавчих органів Фастівської міської ради, надання консультацій з правових питань, надання роз’яснень існуючої практики застосування положень чинного законодавства

(постійно)

 
Відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології

 

38 Продовження реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» Консультативна підтримка координаторів GIZ, надання логістичної підтримки для провадження діалогових та інформаційних заходів Відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології Впродовж 2024 року 1.    Розвиток

муніципального енергетичного менеджменту.

2.    Впровадження демонстраційного проєкту енергоефективної модернізації «Реконструкція системи теплопостачання Фастівського академічного ліцею №2 шляхом встановлення теплового насосу потужністю 115 кВт»

3.    Зниження використання енергетичних ресурсів та викидів парникових газів у атмосферу в бюджетних будівлях шляхом впровадження енергоефективних заходів

В рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Фастівською міською радою та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), підписаний 09.02.2021 (строк реалізації )
39 Реалізація демонстраційного проєкту енергоефективної модернізації «Реконструкція системи теплопостачання Фастівського академічного ліцею №2 шляхом встановлення теплового насосу потужністю 115 кВт» Грантові кошти Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ),співфінансування з бюджету Фастівської міської територіальної громади Відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології, підрядна організація– ТОВ «Класика Комфорту» Протягом

2024

року

1)       зменшення використання теплової енергії для опалення будівлі – 420 Гкал/рік.

2)       скорочення викидів СО2 – 33 тонн/рік шляхом заміщення споживання близько 50 тис. тис. м3 природного газу в опалювальний період.

3)       створення належних санітарно-гігієнічних та комфортних умов для перебування учнів та працівників навчального закладу

Рішення Фастівської міської ради від 20.12.2022  №159-XХXІІІ-VІII«Про залучення гранту від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ для фінансування демонстраційного проєкту «Реконструкція системи теплопостачання Фастівського академічного ліцею №2 шляхом встановлення теплового насосу потужністю 115 кВт»»
40 Продовження ведення Автоматизованої системиенергомоніторингу «Київщинаенергоефективна» в закладах бюджетної сфери Здійснення щоденного зняття показників з наявних приладів обліку (лічильників) енергетичних та водних ресурсів у бюджетній будівлі відповідальними особами з подальшим внесенням в АСЕМ Відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології; керівники закладів соціальної інфраструктури; відповідальні особи за збір даних про стан енергоспоживання будівлею Протягом

2024

року

Щоденний моніторинг та щомісячний аналіз результатів споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними закладами, підготовка енергетичних звітів, проведення аналітики різних періодів по енергоспоживанню На виконання рішення міської ради №16-IX-VIII від 15.06.2021 «Про затвердження Положення про систему муніципального енергетичного менеджменту в бюджетній сфері Фастівської міської територіальної громади»
41 Розробка муніципального енергетичного плану Методична та практична підтримка від донорських проєктів, від координаторів проєкту МТД «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні (FEER)» Виконавчий комітет Фастівської міської ради, відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології Протягом

2024

року

1)       формування комплексного бачення розвитку сектору енергетики;

2)       втілення проєктів з підвищення енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики;

3)       популяризація енергоощадної поведінки на різних споживчих рівнях;

4)       досягнення цілей сталого енергетичного розвитку

На виконання ст. 6 Закону України «Про енергетичну ефективність» від 2.10.2021 №1818-ІХ
42 Видалення аварійно небезпечних дерев Участь комісії з питань визначення стану зелених насаджень на території м. Фастів, утвореної відповідно до рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради №592 від 18.12.2023 Відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології Протягом

2024

року

Прийняття рішення виконавчим комітетом Фастівської міської ради про погодження переліку видалення зелених насаджень Обстеження дерев за зверненнями громадян, підприємств, установ та організацій різних форм власності зі складанням відповідних актів
Фінансове управління
43 Складання інструкції щодо складання прогнозу місцевого бюджету Фастівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки Нормативна база Начальник фінансового управління ІІ квартал

2024

року

Прогноз бюджету Фастівської  
44 Складання прогнозу бюджету Фастівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки Інформація структурних підрозділів виконавчого комітету  ФМР, ГУ ДПС у Київській області Начальник фінансового управління ІІІ квартал

2024

року

Рішення виконавчого комітету «Про схвалення прогнозу  бюджету Фастівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки»  
45 Складання Інструкції  з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту бюджету Фастівської міської територіальної громади Нормативна база Начальник фінансового управління ІІІ квартал

2024

року

Бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів  
 

46

Підготувати проект рішення «Про міський бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2025 рік» Інформація структурних підрозділів виконавчого комітету  ФМР,  ГУ ДПС у Київській області Начальник фінансового управління ІУ квартал

2024

року

Рішення міської ради «Про міський бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2025 рік»  
 

47

Створення реєстрів та моніторинг платників до бюджету Фастівської МТГ

Програмне забезпеченн  Vkursi Pro

 

Начальник фінансового управління Протягом 2024 року Збільшення надходжень до бюджету Фастівської МТГ  
Архівний відділ Фастівської міської ради

 

48 Оцифрування описів з кадрових питань  ліквідованих підприємств,установ,органі орган міста ,що зберігаються в відділі

 

Техніка,персонал Начальник відділу

Почапська О.В.

До грудня 2024р. Доступність інформації громадянам  
49 Створення Колекції документів російсько-української війни у Фастівській міській територіальній громаді Техніка,персонал Начальник відділу

Почапська О.В.

До грудня 2024р. Збереження національної спадщини та доступність інформації громадянам  
Загальний відділ
50 Удосконалити за результатами експлуатації систему «Електронний документообіг» у виконавчих органах міської ради Трудові ресурси,техніка Начальник загального відділу виконавчого  комітету Фастівської міської ради

Алісєєнко Л.М.

До

31.12.2024р.

Покращення роботи виконавчих органів у сфері діловодства, зменшення частки паперового документообігу, прискорення процесу проходження документа до керівництва та виконавців, зручний доступ до архіву документів, підвищення виконавської дисципліни, якості підготовки управлінських рішень

 

 

 
Відділ сфери обслуговування населення розміщення реклами та захисту прав споживачів
51 Обстеження закладів торгівлі та сфери послуг на території Фастівської міської територіальної громади Трудові ресурси, представники ГУ Держпродспожив служби Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів Протягом 2024 року Дотримання суб’єктами господарської діяльності вимог чинного законодавства в сфері торгівлі, надання послуг  
52 Проведення консультування для підприємців міста щодо здійснення підприємницької діяльності Організаційні Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів Протягом 2024 року Дотримання суб’єктами господарської діяльності вимог чинного законодавства в сфері торгівлі, надання послуг, розміщення реклами  
53 Здійснення контролю за виконанням укладених договорів на право розміщення об’єктів зовнішньої реклами Організаційні Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів Протягом 2024 року Дотримання суб’єктами господарської діяльності вимог чинного законодавства  
54 Продовжити роботи з інвентаризації та обліку об’єктів зовнішньої реклами на території Фастівської міської територіальної громади Трудові ресурси, представники комунальних підприємств, поліція Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів Постійно Видалення незаконної реклами та гармонійний  вигляд міста.  
55 Проведення консультування щодо положення «Порядок погодження місця розміщення та облаштування об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг» Організаційні Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів Протягом 2024 року Дотримання суб’єктами господарської діяльності вимог чинного трудового законодавства  
56 Надавати роз’яснення щодо правопорушень правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами. Трудові ресурси, представники ГУ Держпродспожив служби, поліція Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів Протягом 2024 року Дотримання суб’єктами господарської діяльності вимог чинного законодавства в сфері торгівлі, надання послуг.  
57 Проведення рейдів щодо недопущення стихійної торгівлі

 

Трудові ресурси, представники комунальних підприємств, поліція Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів Протягом 2024 року Недопущення самовільної стихійної торгівлі. Підвищення рівня захисту прав населення на споживання якісних та безпечних для життя і здоров’я товарів.  
 

58

Здійснювати контроль за дотриманням правил торгівлі та наданням якісних послуг . Трудові ресурси, представники ГУ Держпродспожив служби, поліція Ввіділ сфери обслуговування населення розміщення реклами та захисту прав споживачів Постійно Задоволений споживач  
Управління економіки та міжнародного співробітництва
59 Розробка та затвердження Стратегії розвитку Фастівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки Трудові ресурси, інформаційні ресурси Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,

Управління економіки та міжнародного співробітництва

Протягом

2024 р.

після кожного пройденого етапу, передбаченого методикою розробки стратегії  
60 Забезпечити реалізацію Програми соціально-економічного та культурного розвитку Фастівської міської територіальної громади на 2024 рік Трудові ресурси, інформаційні ресурси, фінансові ресурси Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,

виконавчі органи ФМР

31.12.2024 щоквартально  
 

 

61

Налагодження нових міжнародних партнерств, укладення угод про співпрацю з містами іноземних країн Трудові ресурси, інформаційні ресурси Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,

Управління економіки та міжнародного співробітництва

постійно раз на рік  
 

 

62

Підтримка та розвиток існуючих міжнародних партнерств Трудові ресурси, інформаційні ресурси, фінансові ресурси Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,

Управління економіки та міжнародного співробітництва

постійно щоквартально  
 

63

Укладення договорів щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою Трудові ресурси, інформаційні ресурси Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,

Управління економіки та міжнародного співробітництва

постійно щомісяця  
 

 

 

64

Розвиток Індустріального парку Трудові ресурси, інформаційні ресурси, фінансові ресурси Керуюча компанія ІП, перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, управління економіки та міжнародного співробітництва постійно раз на рік  
 

 

65

Забезпечення реалізації державної регуляторної політики на місцевому рівні Трудові ресурси, інформаційні ресурси Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,

Управління економіки та міжнародного співробітництва

Протягом року Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Фастівської міської ради  
 

66

Участь у конкурсах та програмах для залучення коштів для реалізації проектів розвитку, відбудови та відновлення Фастівської громади Трудові ресурси, інформаційні ресурси Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,

Управління економіки та міжнародного співробітництва

Протягом року Щоквартально  
67 Проведення та участь у заходах взаємодії бізнесу, влади, громади (форуми, конференції, семінари, координаційні ради тощо) Трудові ресурси, інформаційні ресурси, фінансові ресурси Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,

Управління економіки та міжнародного співробітництва

Протягом року Щоквартально  
Сектор житлової політики, квартирного обліку, розподілу житла

та з питань гуртожитків і ОСББ

68 Врегулювання  механізму ведення квартирного обліку в Фастівській територіальній громаді Трудові ресурси Завідувач сектору

Рязанов С.П.

Протягом року Надання якісних послуг громадянам

 

 
 

Управління соціального захисту населення

 

69

Проведення моніторингу якості надання соціальних послуг Фінансові ресурси

(кошти міського бюджету), трудові ресурси, інформаційні ресурси

Управління соціального захисту населення Протягом року Покращення якості надання соціальних послуг  
 

70

Визначення потреб в соціальних послугах Фастівської міської територіальної громади Фінансові ресурси

(кошти міського бюджету), трудові ресурси, інформаційні ресурси

Управління соціального захисту населення Протягом року Покращення якості надання соціальних послуг  
 

71

Створення соціального паспорту Фастівської міської територіальної громади Фінансові ресурси

(кошти міського бюджету), трудові ресурси, інформаційні ресурси

Управління соціального захисту населення Протягом року Покращення якості надання соціальних послуг  
72 Забезпечення працівників управління комп’ютерною технікою відповідно до поданих пропозицій Фінансові ресурси

(залучені кошти), трудові ресурси

Управління соціального захисту населення Протягом року (при наявності фінансування) Підвищення ефективності роботи працівників управління  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Наповнення реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг Фінансові ресурси

(кошти міського бюджету), трудові ресурси, інформаційні ресурси

Управління соціального захисту населення Протягом року Забезпечення первинного обліку соціально вразливих верств населення мешканців Фастівської МТГ, накопичення, зберігання та автоматизована обробка інформації щодо соціального захисту населення з урахуванням новітніх інформаційних технологій, єдиних сучасних стандартів якості обслуговування заявників, можливостей вироблення ефективних організаційних і структурних рішень  
 

74

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з приводу дотримання вимог трудового законодавства та законодавства з охорони праці Фінансові ресурси

(кошти міського бюджету), трудові ресурси, інформаційні ресурси

Управління соціального захисту населення Протягом року Дотримання суб’єктами господарської діяльності вимог трудового законодавства та законодавства з охорони праці  
 

 

 

75

Розробити «Дорожні карти» для ветеранів війни та родин Захисників та Захисниць. Фінансові ресурси

(кошти міського бюджету), трудові ресурси, інформаційні ресурси

Управління соціального захисту населення, Родина «4.5.0» Протягом року Забезпечення підтримки та покращення якості надання

послуг соціального характеру для військовослужбовців, ветеранів, їх родин та сімей загиблих Захисників та захисниць

 
Відділ з питань раціонального використання земель

 

76 Інвентаризація окремих земельних ділянок комунальної власності в межах Фастівської міської територіальної громади Фінансові,персонал Головний спеціаліст  відділу з питань раціонального використання земель виконавчого  комітету Фастівської міської ради

Воскобой О.Л.

До 31.12.2024 року Державна реєстрація земельних ділянок в Державному земельному кадастрі, можливість стягнення недоотриманого доходу місцевого бюджету в розмірі несплаченої орендної плати в судовому порядку із суб’єктів господарювання за земельні ділянки, на які відсутні правовстановлюючі документи  
Відділ по роботі із зверненнями громадян

 

77 Забезпечити своєчасний розгляд звернень громадян, електронних петицій Система електронного документообігу «Аскод», інтернет ресурси Начальник відділу по роботі із зверненнями громадян

Сологуб Т.В.

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету)-

Тхоржевська Л.О.

Протягом року Своєчасний розгляд звернень громадян, електронних петицій Система нагадування про кінцевий термін розгляду звернень, контроль.
 

 

 

 

78

Проводити прямий телефонний зв’язок з мешканцями Фастівської міської територіальної громади

у 2024 році у виконавчому

комітеті Фастівської міської ради

Інтернет ресурси, телефон Начальник відділу по роботі із зверненнями громадян

Сологуб Т.В.

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету)-

Тхоржевська Л.О.

Протягом 2024 року Покращення комунікації влади та громади за допомогою телефонного зв’язку

 

Вирішуються питання безпосередньо під час проведення телефонного зв’язку, якщо питання не можливо відразу вирішити, воно залишається на контролі для подальшого вивчення та інформування заявника про прийняте рішення.
79 Звітувати на засіданні виконавчого комітету про підсумки роботи щодо розгляду звернень громадян у виконавчому комітеті Фастівської міської ради,  дотримання контрольних термінів щодо реалізації завдань та про стан розгляду скарг  (1 раз в квартал) згідно Плану роботи відділу по роботі із зверненнями громадян виконавчого комітету Фастівської міської ради на 2024 рік керуючись Законом України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07.02.2008 р. №109/2008 Щоквартальна інформація відділу по роботі із зверненнями громадян

 

Проєкт рішення

виконавчого комітету   «Про підсумки роботи щодо розгляду звернень громадян у виконавчому комітеті Фастівської міської ради»

Начальник відділу по роботі із зверненнями громадян

Сологуб Т.В.

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету)-

Тхоржевська Л.О.

Протягом 2024 року Рішення виконавчого комітету ФМР «Про підсумки роботи щодо розгляду звернень громадян у виконавчому комітеті Фастівської міської ради» за квартал Щоквартально готується Рішення виконавчого комітету ФМР  про підсумки роботи щодо розгляду звернень громадян у виконавчому комітеті Фастівської міської ради.
80 Проводити перевірку додержання

законодавства про звернення громадян

в Фастівській міській територіальній

громаді, підприємствах, організаціях,

установах, структурних підрозділах Фастівської

міської ради у 2024 році

Система електронного документообігу «Аскод», трудові ресурси, інформаційні ресурси. Начальник відділу по роботі із зверненнями громадян

Сологуб Т.В.

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету)-

Тхоржевська Л.О.

Протягом 2024 року Своєчасне попередження, виявлення та припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства  про звернення громадян.

 

Проводяться перевірки додержання

законодавства про звернення громадян відповідно затвердженого графіку.

Відділ управління персоналом

 

81 Проведення практики студентів ВНЗ в виконавчих органах Фастівської міської ради Студенти ВНЗ,персонал Начальник відділу Андросенко Н.А. Протягом року Оволодіння  студентами    сучасними
методами в  галузі  їх майбутньої професії, формування у них, професійних  умінь  і  навичок   для
прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи
 
82 Підвищення кваліфікації кадрів Посадові особи органів місцевого самоврядування Начальник відділу Андросенко Н.А. Протягом року Удосконалення професійних знань, умінь і навиків, зростання майстерності, професії  
Служба у справах дітей та сім’ї

 

83 Створити  патронатну сім’ю. Персонал,фінансові ресурси,

інформаційні

Начальник служби Змаженко Л.А.

 

 

До

31.12.2024

Створення патронатної сім’ї  
Управління культури, молоді та туризму

 

84 Проведення атестації аматорських колективів Фастівської міської територіальної громади. Підтвердженнязвання «народний»/ «зразковий»аматорський колектив. Атестаційна комісія Київського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, персонал В.о.начальника управління Поліщук І.С.

 

квітень 2024р. Посилення ролі народних аматорських колективів в естетичному вихованні та організації дозвілля населення, створення позитивного іміджу Фастівської громади  
85 Проведення заходу – Свято обдарованих дітей «Сузір’я талантів» в рамках загальноміського фестивалю «Талант. Освіта. Творчість» Управління культури, молоді та туризму В.о.начальника управління Поліщук І.С.

 

Травень – червень

2024 р.

Створення умов для творчого та освітнього розвитку молоді міста  
Управління регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Борівського, Оленівського, Мотовилівського, Мотовилівськослобідського старостинських округів Фастівської міської ради
 

 

86

Введення додаткової штатної одиниці – головного спеціаліста сектору надання адміністративних послуг Бюджетні призначення на заробітну плату та нарахування Белько Світлана – начальник управління Протягом

2024 року

Запобігання ситуаціям, що могли б негативно вплинути на якість надання адміністративних послуг  
87 Ремонт приміщення та забезпечення матеріально-технічних засобів Поліцейського офіцера громади Будівельні матеріали, обладнання та інвентар, оргтехніка Белько Світлана – начальник управління Протягом

2024 року

Створення умов для реалізації Програми «Поліцейський офіцер громади» на 2023-2025 роки  
 

 

88

Приведення тарифів з надання комунальних послуг до рівня соціально-обґрунтованих цін та їх затвердження Калькуляція собівартості комунальних послуг Частухін Павло – в.о. директора роботи КП ФМР «Борівський ККП» Травень 2024 Підвищення ефективності та рентабельності, забезпечення належної роботи КП ФМР «Борівський ККП»  
 

 

89

Створення ритуальної служби та організація похоронної справи Аналіз штатного розпису, залучення працівників Частухін Павло – в.о. директора роботи КП ФМР «Борівський ККП» Травень 2024 Забезпечення законності, охорони прав і законних інтересів громадян, збільшення надходжень до бюджету  
 

 

90

Впорядкування та інвентаризація кімнат у гуртожитку, що перебуває на балансі КП ФМР «Борівський ККП» Перевірка приміщення на рахунок вільних кімнат, аналіз договорів на проживання Частухін Павло – в.о. директора роботи КП ФМР «Борівський ККП» Червень 2024 Залучення молодих спеціалістів до селища та забезпечення їх житлом.

Забезпечення житлом населення, що опинилось в складних життєвих обставинах, ВПО.

 
 

 

 

91

Додатковий перелік послуг сектору надання адміністративних послуг Комунікація та навчання головного спеціаліста, підключення програмного забезпечення Несена Світлана – завідувач сектору надання адміністративних послуг Серпень 2024 Додатково 25 послуг.  Забезпечення максимально якісного сервісу, зручного і швидкого обслуговування суб’єктів звернень та належної організації роботи Управління  
 

 

92

Розробка схем дорожнього руху Залучення фінансування на проектно-кошторисну документацію Белько Світлана – начальник управління Вересень 2024 Усунення недоліків в утриманні та експлуатації ділянок вулично-шляхової мережі, безпека населення  
 

 

93

Введенняв експлуатацію каналізаційно-очисних споруд у селищі Борова Коригування проектно-кошторисної документації, визначення обсягів робіт, залучення фінансування Белько Світлана – начальник управління Жовтень 2024 Упередження екологічної катастрофи, запобігання незворотних змін, забезпечення населення якісною питною водою  
94 Капітальний ремонт будівлі за адресою Театральна, 5 селище Борова Залучення фінансування: бюджетні кошти, кошти донорів Белько Світлана – начальник управління Листопад 2024 Забезпечення безперебійного функціонування Центру безпеки громади *Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

*ДФТГ

*ПОГ

Відділ з питань фізичної культури та спорту

 

95 Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція спортивного комплексу «Машинобудівник» Київської області в місті Фастів» Фінансові, трудові Начальник відділу

Скиданенко А.В.

 

протягом 2024р. Забезпечить функціонування об’єкта в повну міру його потенційних можливостей, забезпечить відповідний сучасним вимогам рівень облаштування спортивних споруд, приміщень і обладнання  
96 Проведення заходу – Свято обдарованих дітей  на День фізичної культури та спорту Фінансові, трудові Начальник відділу

Скиданенко А.В.

 

 

вересень

2024 р.

Створення умов для спортивного розвитку молоді громади  
Управління освіти
97 Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області  

Кошти Європейського інвестиційного банку та міський бюджет

 

 

Начальник управління

Єриш Н.Л.

 

 

2024-2025 рр.

 

Завершення реконструкції Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради

 
98 Будівництво захисних споруд цивільного захисту (укриття) для учасників освітнього процесу: Фастівського ліцею №1 Фастівської міської ради Київської області, Фастівського ліцею №3 Фастівської міської ради Київської області та Борівського академічного ліцею  Фастівської міської ради Київської області Субвенція з державного бюджету та міський бюджет Начальник управління

Єриш Н.Л.

2024-2025 рр. Завершення будівництва захисних споруд цивільного захисту (укриття) для учасників освітнього процесу: Фастівського ліцею №1, Фастівського ліцею №3, Борівського академічного ліцею

 

 

 
Управління розвитку територій та благоустрою Веприцького, Малоснітинського, Великоснітинського, Фастівецького старостинських округів Фастівської міської ради
99

 

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ в старостатах Спецтехніка, паливно-мастильні матеріали, робітники благоустрою Старости Травень

2024

Забезпечення чистоти довкілля, свідоме ставлення населення до  
100 Впровадження додаткового переліку адміністративних послуг в старостинських округах Персонал, програмного забезпечення Старости та головні спеціалісти Серпень 2024 Забезпечення максимально якісного сервісу, зручного і швидкого обслуговування суб’єктів звернень та належної організації роботи Управління  
101 Налагодження системи поводження з ТПВ Інформаційна робота з мешканцями громади КП «Господар» старости СО Грудень

2024

Запровадження та пропагування системи сортування відходів;

активізація діяльності з укладення договорів на вивезення сміття

 

 
102 Ремонт вуличного освітлення Визначення обсягів робіт та виготовлення проектно-кошторисної документації В.о.начальника управління

СНІГУР А.М.

Жовтень 2024 Забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території

 

 
103 Приведення тарифів з надання комунальних послуг до рівня соціально-обґрунтованих цін та їх затвердження Калькуляція собівартості комунальних послуг В.о.директора КП «Господар» Червень 2024 Підвищення ефективності та рентабельності, забезпечення належної роботи КП «Господар»  
104 Придбання спеціальної техніки: самоскид трактор, навісне обладнання відвал, роторна косарка, розкидач дорожньої суміші і подрібнювач гілля  КП «Господар» Фінанси В.о.директора КП «Господар» Грудень 2024 Забезпечення вчасного та якісного надання комунальних послуг на території  
105 Введення в експлуатацію резервної свердловини водопостачання Фінанси В.о.директора КП «Господар» Листопад 2024 Забезпечення населення якісною питною водою  

 

Керуючий справами(секретар)

виконавчого комітету                                                                                                                              Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ