Про схвалення  проекту Програми зайнятості населення Фастівської міської територіальної громади на 2024 -2026 роки

 

 

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 ____________________                     м. Фастів                                   № _________

 

 

 

 

Про схвалення  проекту Програми

зайнятості населення Фастівської

міської територіальної громади

на 2024 -2026 роки

             З метою регулювання ринку праці та соціального захисту населення Фастівської міської територіальної громади, сприяння зайнятості населення, запобігання зростанню безробіття, створення умов для забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян, на виконання  статті 18 Закону України “Про зайнятість населення, керуючись пп. 1 п. б ч. 1 ст. 34, п.1 ч. 2      ст. 52  Закону України   « Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради  вирішив:

  1. Схвалити проект Програми зайнятості населення Фастівської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки, згідно додатку.
  2. Доручити управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради винести проект Програми зайнятості населення Фастівської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки на затвердження сесії Фастівської міської ради.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

 

Міський голова                                                                Михайло НЕТЯЖУК                

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконкому

№_______ від

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ФАСТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ НА 2024 – 2026 РОКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 рік

 

З М І С Т

 

Паспорт Програми зайнятості населення Фастівської міської територіальної громади до 2026 року

 

4
1. Загальні положення

 

5
1.1. Показники професійної підготовки та використання робочої

сили

 

5
1.2. Надання соціальних послуг державною службою зайнятості

 

7
1.3. Показники сприяння зайнятості осіб з інвалідністю

 

8
2. Мета Програми

 

11
3. Основні завдання Програми

 

11
4. Фінансове забезпечення

 

12
5. Очікувані результати

 

12
6. Координація та контроль

 

12
7.                 Заходи Програми

 

13

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

Ініціатор розроблення Програми. Виконавчий комітет Фастівської міської ради
Розробник Програми. Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради, Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості
Відповідальний виконавець Програми Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості , управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради
Учасники Програми Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості , виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради, управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради, Центральне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці ( за згодою), Фастівська ДПІ ГУ ДПС у Київській обл. ( за згодою), підприємства, установи, організації  Фастівської міської територіальної громади, ФОП, які  використовують найману працю.
Заходи Програми Заходи Програми здійснюють: Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості , виконавчий комітет Фастівської міської ради,  управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради, Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці ( за згодою), Фастівська ДПІ ГУ ДПС  у Київській обл.  ( за згодою),  підприємства, установи, організації  Фастівської міської територіальної громади, ФОП, які використовують найману працю.
Термін реалізації Програми 2024-2026 роки.
Координація та контроль за виконанням Контроль за виконанням Програми здійснює управління  соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради
Джерела фінансування Програми Кошти державного, обласного бюджетів, бюджету Фастівської міської територіальної громади, а також, інших джерел фінансування, що не заборонені чинним законодавством України

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Програма зайнятості населення Фастівської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки (далі – Програма) визначає основні напрямки реалізації державної політики зайнятості, заходи і шляхи розв’язання проблем у сфері зайнятості населення та передбачає консолідацію зусиль усіх сторін соціального діалогу, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення на ринку праці, сприяння його продуктивній зайнятості та соціального захисту від безробіття та розроблена на виконання ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 18 Закону України “Про зайнятість населення”, Бюджетного кодексу України, Законів України “Про державні цільові програми”, “Про професійний розвиток працівників”, “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”.

У Програмі враховані загальнодержавні та регіональні заходи щодо мінімізації кризових явищ, забезпечення продуктивної зайнятості, розвитку трудового потенціалу, виходячи з реальної ситуації на ринку праці Фастівської міської територіальної громади та умов його формування.

 

1.1. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

 

Таблиця . Працевлаштування на нові робочі місця

 

Найменування

показника

2020

 

2021

 

2022

 

2023 2024

прогноз

2025

прогноз

2026

прогноз

1.Працевлаштува-ння на нові робочі місця, осіб – усього 1817 1838 1625 2059 1850 1900 1950
з них:

1.1. юридичними особами

1244 1381 1210 1626 1450 1500 1500
1.2. фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників) 573 457 415 403    400 400 450
2. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб – усього X X X X X X X
в тому числі:              
3.1. працівників у юридичних осіб, усього X X X X X X X
за яких компенсовано:              
50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб X X X X X X X
100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб X X X X X X X
3.2. працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього X X X X X X X
за яких компенсовано:              
50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб X X X X X X X
100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб X X X X X X X

 

 

 

 

1.2. Надання соціальних послуг державною службою зайнятості

 

Таблиця. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України

(осіб)

Найменування

показника

2020

 

2021

 

2022

 

2023

 

2024прогноз 2025

прогноз

2026

прогноз

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду              
2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного              
3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку              
4. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних              
5. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації              
6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру              
з них зареєстрованих безробітних              
7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи              
з них організували власну справу              

 

1.3. Показники сприяння зайнятості осіб з інвалідністю

 

Таблиця. Показники сприяння зайнятості осіб з інвалідністю.

 

Найменування

показника

2020 2021

 

2022

 

2023

 

2024

прогноз

2025

прогноз

2026

прогноз

1. Чисельність працюючих осіб з інвалідністю на підприємствах установах та організаціях, згідно із звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів*. X X X X X X X
2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. X X X X X X X
3. Чисельність осіб з інвалідністю, що перебувають на обліку в службі зайнятості.              
3.1. з них зареєстровані безробітні.              
4. Чисельність осіб з інвалідністю, працевлаштованих за сприяння служби зайнятості.              
4.1. з них зареєстровані безробітні              
4.1.1 у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.              
5. Чисельність осіб з інвалідністю, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру.              
5.1. з них з числа зареєстрованих безробітних              
6. Чисельність осіб з інвалідністю, які проходили професійне навчання – усього              
зокрема за рахунок:              
6.1. коштів Фонду соціального захисту інвалідів              
6.2. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття              
7. Чисельність осіб з інвалідністю, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням  служби зайнятості , за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. X X X X X X X
8. Чисельність осіб з інвалідністю, працевлаштованих на підприємства, установи, організації шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, зареєстрованих у службі зайнятості  як безробітні X X X X X X X

 

  1. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою програми є реалізація державної політики у сфері зайнятості населення шляхом ефективної співпраці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, служби зайнятості, спрямованої на зниження рівня безробіття, а також, реалізації законного права громадян на працю, збереження діючих і створення нових робочих місць, посилення мотивації до праці, підвищення рівня конкурентоспроможності населення, забезпечення відповідності трудових ресурсів вимогам виробництва, здійснення соціального захисту тимчасово непрацюючих та підтримка неконкурентоспроможних громадян на ринку праці.

 

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Основними завданнями Програми є:

– підвищення ефективності державної політики зайнятості населення на території Фастівської міської територіальної громади, враховуючи пріоритетність:

– створення нових високотехнологічних і модернізація існуючих робочих місць;

–  активізації трудової мобільності населення;

– створення сприятливих умов для започаткування та ефективного розвитку малого та середнього бізнесу та самозайнятості населення;

–  легалізації трудових відносин у малому бізнесі;

– подальший розвиток інфраструктури підтримки малого підприємництва, підвищення якості та розширення спектру її послуг;

– розвитку системи підготовки висококваліфікованих кадрів для сфери малого підприємництва;

– зменшення дисбалансу попиту та пропозиції на ринку праці Фастівської міської територіальної громади, забезпечення економіки громади робочими кадрами;

– сприяння відтворенню та розвитку трудоресурсного потенціалу територіальної громади, створення дієвого механізму взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг;

– сприяння професійній підготовці та трудовій зайнятості осіб, які потребують додаткового соціального захисту, в т.ч. з обмеженими фізичними  можливостями;

– подолання незадекларованої праці.

 

  1. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Кошти державного, обласного бюджетів, бюджету Фастівської міської територіальної громади, а також, інших джерел фінансування, що не заборонені чинним законодавством України.

 

  1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Очікувані результати :

– підвищення рівня зайнятості населення ;

– створення нових робочих місць;

– охоплення активними заходами сприяння зайнятості (працевлаштування, громадські роботи, професійне навчання) безробітних громадян;

– усунення адміністративних бар’єрів для започаткування та розвитку підприємницької ініціативи;

– підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці шляхом направлення на  професійне навчання ;

– збільшення рівня охоплення незайнятих громадян профорієнтаційними послугами.

 

  1. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ

 

Координацію та контроль за виконанням заходів програми здійснює управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради.

 

  1. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Найменування заходу Виконавці заходу Термін виконання
1.Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць
1.1.Вивчати потреби роботодавців у трудових ресурсах. Здійснювати аналіз ринку праці. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки
1.2.Забезпечити організацію та проведення семінарів з роботодавцями з питань роз’яснення законодавства про працю та зайнятість на постійно діючій основі. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки
1.3.Забезпечити ефективне співробітництво органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, профспілок і роботодавців з метою недопущення зростання обсягів безробіття та забезпечення соціальних гарантій громадян. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради. 2024 – 2026 роки
1.4.Забезпечувати надання інформаційних та консультаційних послуг з питань підприємницької діяльності незайнятому населенню в рамках проведення інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних заходів щодо можливостей започаткування та ведення власної справи. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки
1.5.Сприяти розвитку підприємництва серед безробітних шляхом проведення мотиваційних тренінг-семінарів, організації професійного навчання основам підприємницької діяльності за професіями, що сприяють започаткуванню власної справи та за рахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки
1.6.Відстежувати процеси у сфері зайнятості населення, у тому числі створення робочих місць,  шляхом проведення моніторингу створення робочих місць, попиту і пропозицій робочої сили на ринку праці. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради. 2024 – 2026 роки
1.7.Продовжувати практику проведення виїзних семінарів із залученням до їх участі представників  влади, голів комітетів самоорганізації,   представників ринкоутворюючих підприємств. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки
1.8.Сприяти забезпеченню тимчасової зайнятості незайнятого населення шляхом організації та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру. Забезпечувати підвищення ефективності даних робіт шляхом збільшення чисельності осіб, працевлаштованих після участі у цих роботах на постійне робоче місце . Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки
1.9.Забезпечити сприятливі умови щодо створення нових робочих місць за рахунок розвитку малого підприємництва та самозайнятості населення. Виконавчий комітет Фастівської міської  ради. 2024 – 2026 роки
2.Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення
2.1.Надавати консультативно-методичну допомогу підприємствам, установам і організаціям у здійсненні професійного навчання кадрів на виробництві. Проводити анкетування підприємств з питання організації професійного навчання персоналу на виробництві. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки
2.2.Забезпечити організацію професійного навчання безробітних за укрупненими (інтегрованими) робітничими професіями, які користуються попитом на ринку праці, та під замовлення роботодавців. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки
2.3.Сприяти організації роботи з підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями та одноразового отримання «ваучера» особам віком понад 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки
2.4.Вивчати якість підготовки робітничих кадрів шляхом анкетування роботодавців. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки
2.5.Здійснювати аналіз відповідності обсягів та напрямів підготовки робітничих кадрів у професійно-технічному навчальному закладі за державним замовленням відповідно до потреб ринку праці та вживати відповідних регулювальних заходів. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки
3.Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції.
3.1. Забезпечити проведення ярмарок вакансій та постійно діючих міні-ярмарок вакансій. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки
3.2. Забезпечити організацію і проведення інформаційних заходів для різних категорій населення за участю ветеранів праці, майстрів виробничого навчання та висококваліфікованих робітників. Інформаційні матеріали щодо підвищення соціального статусу робітників, популяризації профільних робітничих професій, трудових династій, наставництва у різних галузях економіки, широко висвітлювати у друкованих засобах масової інформації, на веб – сайтах. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки
3.3.Підвищувати мобільність робочої сили шляхом використання високотехнологічних методик пошуку роботи. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки
3.4.Створювати оптимальні умови для обслуговування населення, забезпечити громадянам доступність соціальних послуг незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування та актуальної інформації щодо ситуації на ринку праці. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки
3.5.Сприяти зайнятості населення шляхом формування і постійного оновлення банку вакансій та банку осіб, що шукають роботу. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки
3.6.Організувати ефективну роботу мобільних центрів професійної орієнтації, забезпечити виїзне обслуговування населення за місцем проживання, учнівської та студентської молоді – за місцем навчання, та створення інформаційного банку випускників загальноосвітніх шкіл, які не працевлаштовані і не навчаються, з метою надання їм допомоги у професійному самовизначенні, професійному навчанні та працевлаштуванні. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки
3.7.Організувати інформаційно-роз’яснювальну та профконсультаційну роботу з незайнятим населенням, здійснювати заходи з професійної переорієнтації вивільнюваних працівників з підприємств, установ та  організацій. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки
3.8.Забезпечити дотримання вимог щодо гендерної рівності та коректності  заповнення вакансій для  жінок і чоловіків,  заявлених роботодавцями в службу зайнятості. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості. 2024 – 2026 роки
3.9.Підвищити рівень поінформованості населення про можливі ризики для громадян, які вирішили працювати в інших країнах, шляхом:

– організації та проведення превентивних заходів з питань трудової міграції, протидії торгівлі людьми;

– легалізація трудових відносин;

– наповнення інформаційних куточків в центрах зайнятості інформацією щодо правових основ легальної трудової міграції, ризиків для нелегальних мігрантів та переваг працевлаштування в Україні;

– використання офіційних веб-сайтів;

-розповсюдження друкованої продукції.

Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради, Фастівська ДПІ ГУ ДПС у Київській обл. ( за згодою), Центральне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці ( за згодою). 2024 – 2026 роки
3.10.Забезпечити оперативне висвітлення інформації про результати діяльності центру зайнятості, попит і пропозицію робочої сили, стан ринку праці, обсяги і види надання соціальних послуг, питання професійної орієнтації населення, інноваційні підходи в обслуговуванні громадян у регіональних та місцевих засобах масової інформації, на радіо, телебаченні, Інтернет мережі, веб – сайтах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості 2024 – 2026 роки
4.Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці
4.1.Організувати професійну орієнтацію учнівської молоді, в тому числі дітей з особливими потребами, дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків із використанням мобільного центру зайнятості, профорієнтаційних щоденників та терміналів. Інформувати населення через ЗМІ, Інтернет-портали, соціальну рекламу про проведення профорієнтаційної роботи. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості, управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради. 2024 – 2026 роки
4.2.Сприяти працевлаштуванню молоді на перше робоче місце шляхом компенсацій єдиного внеску роботодавцям. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості.

 

 

2024 – 2026 роки
4.3.Надавати профорієнтаційні послуги соціально незахищеним категоріям незайнятого населення, які потребують додаткових гарантій працевлаштування, для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці:

– проводити профорієнтаційні заходи для цільових груп населення (молоді, осіб з інвалідністю, жінок, осіб без професії, випускників загальноосвітніх навчальних закладів);

– забезпечити надання адресних профорієнтаційних послуг соціально вразливим категоріям населення та інвалідам перед направленням їх на професійне навчання.

Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості.

 

2024 – 2026 роки
4.4. Працювати з підприємствами, установами та організаціями, ФОП, які використовують найману працю, що  здійснюють свою діяльність на території громади  щодо працевлаштування різних категорій незайнятих громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на рівних конкурувати на ринку праці. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості.

 

2024 – 2026 роки
4.5.Сприяти зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, шляхом компенсацій єдиного внеску  роботодавцям. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості.

 

2024 – 2026 роки
4.6. З метою вирішення питань працевлаштування залучати осіб з інвалідністю до активних форм сприяння зайнятості:

– професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, як за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, так і за кошти Фонду соціального захисту інвалідів;

– оплачуваних громадських робіт;

– підприємницької діяльності за рахунок виплати одноразової допомоги по безробіттю

Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості.

 

 

2024 – 2026 роки
4.7.Забезпечити безбар’єрний доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до центру зайнятості та надання їм повного спектру ефективних соціальних послуг. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості.

 

 

2024 – 2026 роки
4.8.Забезпечити організацію надання послуг та сприяння  у працевлаштуванні особам звільненим з місць позбавлення волі. Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості.

 

 

2024 – 2026 роки
5. Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин
5.1. Проводити роботу щодо легалізації  заробітної плати та зайнятості населення.

 

 управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради , Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці      ( за згодою), ГУ ПФУ у Київській області ( за згодою), Фастівська ДПІ ГУ ДПС у Київській обл.

( за згодою).

2024 – 2026 роки
5.2. Забезпечувати соціальний захист та гарантії зайнятості працівників шляхом укладання та реєстрації в установленому порядку колективних договорів на підприємствах усіх форм власності та господарювання.

 

Керівники підприємств, установ та організацій,  голови профспілкових організацій, управління соціального захисту населення  виконавчого комітету Фастівської міської ради. 2024 – 2026 роки
5.3. Надавати консультації та роз’яснення роботодавцям з питань атестації робочих місць та умов праці.

 

Управління соціального захисту населення  виконавчого комітету Фастівської міської ради. 2024 – 2026 роки
5.4. Проведення широкомасштабної інформаційно – роз’яснювальної роботи з роботодавцями щодо детінізації трудових відносин; забезпечення створення належних умов праці; дотримання прав і гарантій працівників.

 

Управління соціального захисту населення  виконавчого комітету Фастівської міської ради, Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці              ( за згодою),  ГУ ПФУ у Київській області ( за згодою), Фастівська ДПІ ГУ ДПС у Київській обл. ( за згодою). 2024 – 2026 роки
5.5. Передбачити при укладанні колективних договорів зобов’язання керівників підприємств щодо збереження робочих місць та підвищення якості робочої сили шляхом підвищення кваліфікації працівників і проведення навчання на виробництві, а також забезпечення державних соціальних гарантій  шляхом обов’язкового перерахування внесків до державних фондів соціального страхування.

 

Керівники підприємств, установ та організацій, голови профспілкових організацій, управління соціального захисту населення  виконавчого комітету Фастівської міської ради. 2024 – 2026 роки
5.6. Сприяти професійному навчанню та працевлаштуванню випускників шкіл-інтернатів, дитячих будинків, спеціалізованих навчально-виховних закладів, підлітків, які залишили навчання, неповнолітніх, звільнених після відбуття покарання.

 

Служба у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Фастівської міської ради,  Фастівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості.

 

 

2024 – 2026 роки
5.7. Забезпечити ефективне співробітництво органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, профспілок і роботодавців з метою недопущення зростання обсягів безробіття та забезпечення соціальних гарантій громадян. Виконавчий комітет Фастівської міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради, Фастівська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості.

 

2024 – 2026 роки

                                                                                                                  

 

 

Керуючий справами ( секретар)                                  Леся ТХОРЖЕВСЬКА

виконавчого комітету Фастівської

міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ