Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,  керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету Фастівської міської   ради

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25.02.2021                                                                               № 54 од

 

 

 Про розподіл обов’язків між міським головою,

 секретарем міської ради, першим заступником

 міського голови з питань  діяльності

 виконавчих органів ради, заступниками

 міського голови з питань  діяльності

виконавчих органів ради,  керуючим

справами (секретарем) виконавчого

комітету Фастівської міської     ради

 

У зв’язку з кадровими призначеннями та з метою ефективної діяльності апарату ради та її виконавчих органів, керуючись п.20 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

 1. Розподілити обов’язки між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником  міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,  керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету Фастівської міської     ради  згідно з додатком 1.
 2. Установити, що в разі відсутності міського голови, першого заступника міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,  керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Фастівської міської або наявності відповідної вакансії, здійснення їх обов’язків забезпечується посадовими особами згідно з додатком 2.
 3. Установити, що в разі відсутності міського голови
  в частині функціональних обов’язків, його обов’язки виконує перший заступник міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради Зикова О.Б., а в разі відсутності міського голови та першого заступника міського голови – заступник міського голови, якого визначає міський голова своїм розпорядженням.
 4. Визнати таким що втратило чинність розпорядження міського голови №367од від 15.11.2018 року «Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами Фастівського міськвиконкому».
 5. Контроль за виконанням  даного розпорядження залишаю за собою.

 

 Міський голова                                                                 М.В. Нетяжук

 

Р

                                                        

                                                                                      Додаток 1

                                                                                     до розпорядження

 №  54 од

від _25.02.2021 року

 

Р О З П О Д І Л

обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,  керуючим справами (секретарем) виконавчого

комітету Фастівської міської     ради

 

І. Міський голова

Нетяжук Михайло Володимирович

 

 1. Міський голова забезпечує здійснення у межах, наданих Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” (далі – Закон), повноважень органів виконавчої влади на території міста Фастова, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади, обласної ради, обласної державної адміністрації, взаємодіє з міськими органами виконавчої влади.
 2. Міський голова контролює, координує та безпосередньо спрямовує діяльність всіх відділів, служб, управлінь та інших структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету.
 3. Міський голова спрямовує та координує роботу першого заступника з питань діяльності виконавчих органів ради та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Фастівської міської ради, вносить на розгляд Фастівської міської ради пропозиції щодо затвердження на посади першого заступника з питань діяльності виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Фастівської міської ради та їх звільнення.
 4.  Міський голова забезпечує виконання повноважень, передбачених ст. 12 та ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

– забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міста, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

– організує в межах, визначених Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

– підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

– вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

– вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

– вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

– здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

– скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

– забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

– призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

– скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

– вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

– вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

– забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

– є розпорядником бюджетних коштів, забезпечує їх використання лише за призначенням, визначеним радою;

– представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

– звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

– укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради;

– веде особистий прийом громадян;

– забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

– бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

– здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

–  видає розпорядження у межах своїх повноважень;

– вносить подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення ради і її виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;

– організує та приймає участь у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною на території міста;

– вживає у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей;

– вживає необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформує про них населення, залучає в установленому законом порядку до цих робіт підприємства, установи та організації, а також населення;

– погоджує в установленому порядку кандидатури для призначення на посади керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, які перебувають у державній власності;

– забезпечує управління закладами соціального захисту, які належать територіальній громаді, організовує їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення;

– встановлює за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення;

– утворює цільові фонди соціальної допомоги інвалідам, визначає порядок і умови витрачання коштів цих фондів.

 1. Крім того, міський голова координує взаємодію Фастівської міської ради та її виконавчого комітету з:

–   Фастівським міжрайонним відділом  ГУ СБУ України у місті Києві та Київській;

–  Фастівським районним управлінням поліції ГУ НП України в Київській області;

–  Фастівською місцевою прокуратурою Київської області;

–  Фастівським міськрайонним судом Київської області;

–  Фастівською  ДПІ ГУДПС  у Київській області;

–   підрозділами Держаудитслужби;

–   відділом у Фастівському районі ГУ Держгеокадастру Київської області;

–   Фастівським управлінням Державної казначейської служби України Київської області;

–   Фастівським ОМТЦК та СП;

–   підприємствами, установами та організаціями, що знаходяться на території міста, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування.

Організовує роботу по реалізації та виконанню:

–   генерального плану розвитку  Фастівської міської територіальної громади;

–   стратегічних, довгострокових програм розвитку Фастівської міської територіальної громади;

–   Комплексну програму організації допомоги Фастівському районному управлінню поліції ГУ НП України в Київській області у забезпеченні охорони громадського порядку, безпеки громадян, профілактики злочинності  на території Фастівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки;

–   програм раціонального використання земельних ресурсів міста.

 

 

 1.  Міський голова:

–   очолює роботу по наповненню державного та міського бюджетів, контролює фінансово-господарську діяльність установ, що фінансуються з міського бюджету;

–  виступає розпорядником коштів міської ради, виконавчого комітету;

–  виступає розпорядником тимчасового використання майна, споруд, приміщень, обладнання тощо, які належать до комунальної власності територіальної громади та перебувають у віданні міської ради, міськвиконкому, бюджетних установ;

–   затверджує тимчасове використання майна, споруд, приміщень, обладнання тощо, які належать до комунальної власності територіальної громади та перебувають у віданні комунальних підприємств;

–  очолює цивільну оборону міста;

–  спрямовує та організує мобілізаційну роботу в місті.

 1. Міський голова безпосередньо спрямовує діяльність, координує та контролює роботу:

–   фінансового управління;

–   юридичного управління;

–   відділу внутрішнього фінансового контролю та аудиту;

–   відділу управління персоналом;

–   сектору публічних закупівель;

 

Міський голова за посадою очолює:

–   постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян.

–   комісію з питань  захисту прав дитини

–  орган опіки та піклування

 1. Міський голова:

–   скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій, головує на пленарних засіданнях;

–   скликає засідання виконавчого комітету міської ради, формує їх порядок денний, головує на засіданнях;

–   призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату міської ради та виконавчого комітету, управлінь, відділів та служб, керівників комунальних підприємств;

–  від імені міської ради та міськвиконкому веде листування з органами центральної влади, правоохоронними та судовими органами, підписує листи направлені на ім’я голови Київської обласної ради та голови Київської облдержадміністрації.

 

ІІ. Загальні функціональні повноваження першого заступника міського

 голови з питань  діяльності виконавчих органів ради, заступників

міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,

керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету

 

Перший заступник міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради, заступники міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Фастівської міської ради, відповідно до розподілу обов’язків,  забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міні стрів України, постанов Верховної Ради України, Київської обласної ради та обласної державної адміністрації, Фастівської міської ради, основних завдань та повноважень виконавчого комітету  Фастівської міської ради у визначених сферах діяльності, спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних управлінь, відділів та служб, інших структурних підрозділів міської ради та виконкому, а також підприємств, організацій та установ, що належать до сфери управління міської ради, щодо:

 • реалізації в м. Фастові послань Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, розробки відповідних заходів та планів;
 • підготовки, формування та виконання бюджету Фастівської міської територіальної громади;
 • підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Фастівської міської територіальної громади, цільових програм з інших питань;
 • аналізу і оцінки стану економічного, соціального та культурного розвитку Фастівської міської територіальної громади у відповідних сферах;
 • забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
 • виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр-Міністра України, голови Київської обласної ради, голови Київської облдержадміністрації, міського голови;
 • підготовки та проведення засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених міською радою, міськвиконкомом чи розпорядженням міського голови, членами яких вони є;
 • розроблення проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

– вирішення питань діяльності відповідних управлінь, відділів, служб, інших структурних підрозділів міської ради та міськвиконкому відповідно до розподілу обов’язків.

 1. Вносять на розгляд міського голови пропозиції з питань:

9.1. Що належать до компетенції міської ради та міськвиконкому;

9.2. Ініційованих центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами Фастівської міської територіальної громади, головними управліннями, управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами обласної ради та облдержадміністрації, міської ради та міськвиконкому, органами самоорганізації населення;

 1. Відповідають за підготовку окремих проектів рішень міської ради, проектів рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, планів роботи міської ради та міськвиконкому, інших документів, що готуються, вживають вичерпних заходів щодо забезпечення процедури їх підготовки, врегулювання розбіжностей між розробниками проектів, візують та вносять на розгляд міського голови доопрацьовані проекти.
 2. Координують підготовку проектів та при необхідності підписують листи, адресовані на ім’я заступників голови облдержадміністрації, направлені на адресу головних управлінь, управлінь, відділів Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації.
 3. Беруть участь, за дорученням міського голови, у розгляді питань відповідно до розподілу обов’язків в Київській обласній раді, Київській обласній державній адміністрації, Фастівській районній раді та Фастівській районній державній адміністрації, інших органах Державного управління.
 4. Від імені міськвиконкому у встановленому порядку ведуть переговори та листування з підприємствами, організаціями та установами, розташованими на території міста, з іншими юридичними, фізичними особами чи громадянами з питань, віднесених до їх компетенції;
 5. За дорученням міського голови забезпечують розгляд депутатських запитів та депутатських звернень народних депутатів України, депутатів Київської обласної та Фастівської міської рад, виступають в засобах масової інформації, дають інтерв’ю з питань, віднесених до їх компетенції.
 6. В установленому порядку здійснюють особистий прийом громадян та забезпечують розгляд їх звернень.
 7. Вносять міському голові пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників та спеціалістів відповідних структурних підрозділів міської ради та міськвиконкому, а також пропозиції щодо заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно розподілу повноважень.
 8. Затверджують плани роботи управлінь, відділів, служб, інших структурних підрозділів та посадові інструкції згідно з розподілом повноважень.
 9. У встановленому порядку беруть участь у проведенні атестації та щорічної оцінки виконання відповідними службовцями місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань.
 10. За розпорядженням міського голови здійснюють інші функції та повноваження та виконують конкретні завдання.

 

ІІІ. Перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради

Зикова Олена Борисівна

       Питання:

адміністративно-територіального устрою, реалізації повноважень щодо раціонального використання земель, інвестиційної політики, розвитку малого бізнесу і підприємництва,  приватизації земель, дотримання податкового і митного законодавства, торгівлі та побутовому обслуговуванні, розміщення реклами, охорони праці, захисту прав споживачів, ведення Державного реєстру виборців,організації наповнення державного та міського бюджетів, раціонального використання бюджетних коштів, комплексного соціально-економічного розвитку, планування та аналізу, демополізації економіки, розвитку міжрегіональних економічних зв’язків, здійснення повноважень виконавчого комітету у сфері промислового комплексу та зв’язку, інвестиційної політики,архітектури та будівництва, капітального будівництва,організовує надання інформації для наповнення сайту Фастівської міської ради в межах питань, визначених розподілом обов’язків між міським головою,  секретарем міської ради, першим заступником  міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,  керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету    Фастівської міської,     здійснює    розгляд       звернень           громадян    з питань, що віднесені до його компетенції та прийом громадян з особистих питань відповідно до затвердженого графіка прийому.

 

 1. Координує та контролює діяльність структурних підрозділів виконавчого комітету та підприємств

–   відділу з питань раціонального використання земель;

–   відділу ведення Державного реєстру виборців;

–   відділу сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту   прав споживачів;

–   відділу з питань праці УСЗН;

–   сектор з питань мобілізаційної роботи;

–   відділу містобудування та архітектури;

–   відділ державного архітектурно-будівельного контролю;

–   відділ капітального будівництва;

–    управління економіки та міжнародного співробітництва;

–    фінансового управління (в межах доручень міського голови);

 

 1. Координує діяльність виконавчого комітету з такими територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та сприяє діяльності на території Фастівської міської територіальної громади:

 

–   Фастівського управління Державної казначейської служби України Київської області (у межах доручень міського голови);

–  відділу статистики у Фастівському районі (в межах доручень міського голови);

–  представництва Київської обласної торгово-промислової палати;

–  відділу у Фастівському районі ГУ Держгеокадастру у Київській області;

–  Фастівського об’єднаного управління пенсійного Фонду України Київської області;

– Фастівського міськрайонного центру зайнятості;

–  Фастівського  районного управління поліції ГУ НП в Київській області

–   відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України у Фастівському районі.

 

 1. Очолює постійно діючі комісії та робочі групи виконавчого комітету:

 

–  комісію по розгляду питань земельних спорів в межах Фастівської міської територіальної громади;

–  комісію по інвентаризації об’єктів зовнішньої реклами у Фастівській міській територіальній громаді;

–  тендерний комітет по проведенню закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

–  комісію  по  проведенню конкурсу на заміщення вакантних посад в апараті Фастівської міської ради та її виконавчих  органів;

– комісію з питань  реалізації державної регуляторної політики на території Фастівської міської територіальної громади;

– комісію з питань визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам;

– комісію з питань реалізації державної політики на території Фастівської міської територіальної громади;

– комісію з  вирішення питань погодження будівництва, реконструкції та перепланування;

–  комісію з  організації торгівлі, розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг, розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території Фастівської міської територіальної громади;

– тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат при   виконавчому комітеті ФМР;

– робочу групу для перевірки та контролю виконання ремонтних та будівельних робіт на території Фастівської міської територіальної громади;

–  комісію з питань дотримання вимог законодавства про працю,  легалізації виплати заробітної плати, зайнятості населення та трудових  відносин з найманими працівниками;

–  комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету Фастівської міської територіальної громади;

–  комісію з  питань безпечної життєдіяльності населення;

–  спеціальну комісію з питань  запобіганню різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення.

 

ІV. Заступник міського голови з питань  діяльності

виконавчих органів ради, з питань  ЖКГ

 Матвійчук Валентина Адольфівна

 

       Питання:

адміністративно-територіального устрою, комплексного соціально-економічного розвитку, реалізація повноважень виконавчого комітету у сфері надзвичайних ситуацій та цивільної оборони, планування та аналізу,  здійснення повноважень виконавчого комітету у сфері промислового комплексу та зв’язку, інвестиційної політики, організовує надання інформації для наповнення сайту Фастівської міської ради в межах питань, визначених розподілом обов’язків між міським головою,  секретарем міської ради, першим заступником  міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,  керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету Фастівської міської, здійснює розгляд звернень громадян з питань, що віднесені до його компетенції та прийом громадян з особистих питань відповідно до затвердженого графіка прийому.

 

 1. Координує та контролює діяльність структурних підрозділів виконавчого комітету та підприємств

–    відділу житлово – комунального господарства ;

–    сектору торгівлі та транспорту;

–  сектору житлової політики, квартирного обліку, розподілу житла та з питань         гуртожитків і ОСББ;

–  сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення            (в межах доручень міського голови) ;

–   відділу  з питань енергозбереження, енергоефективності та екології;

–    КП ФМР «Фастівська ЖЕК» (в межах доручень міського голови);

–    КП ФМР «Фастівтепломережа» (в межах доручень міського голови);

–    КП ФМР «Фастівводоканал» (в межах доручень міського голови);

–    КП ФМР «Фастів-благоустрій» (в межах доручень міського голови);

–  КП ФМР «Фастівський комбінат комунальних підприємств» (в межах доручень міського голови);

–   КП  ФМР «Центр торгівлі та благоустрою»;

–  КП ФМР “Фастівське бюро технічної інвентаризації”(в межах доручень міського голови);

–  КП Фастівської міської ради «Міський парк культури та відпочинку ім.Ю.Гагаріна» (в питаннях житлово-комунального господарства та екологічної безпеки, матеріально-технічного забезпечення).

 

 1. Координує діяльність виконавчого комітету з підприємствами житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

 

–    філії по експлуатації газового господарства.

–    Фастівське РП ПРАТ «ДЕТЕК Київські регіональні мережі»

 

 1. Очолює постійно діючі комісії та робочі групи виконавчого комітету:

 

–  конкурсний комітет з визначення перевізників, пасажирів автомобільним транспортом загального користування на території Фастівської міської територіальної громади;

– координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху та організації автомобільних пасажирських перевезень виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–  адміністративну комісію;

–   комісію  по житловим питанням при виконавчому комітеті ФМР;

–  комісію  з надання погодження на виготовлення технічної документації по облаштуванню індивідуального опалення в квартирах багатоповерхових будинків;

–  комісію з питань знесення зелених насаджень;

–  комісію по відключенню від централізованого теплопостачання.

–  комітет доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури Фастівської міської територіальної громади;

-громадську комісію по житловим питанням при виконавчому комітеті Фастівської міської ради;

-орган приватизації житлового фонду Фастівської міської територіальної громади;

-конкурсну комісію з призначення управителя багатоквартирного будинку на території Фастівської міської територіальної громади

 

 1. Заступник міського голови з питань  діяльності виконавчих

 органів ради, з питань  розвитку територій

Снігур Андрій Миколайович

      Питання: 

реалізація повноважень виконавчого комітету, здійснює нагляд за організацією безпечного ведення робіт, організовує надання інформації для наповнення сайту Фастівської міської ради в межах питань, визначених розподілом обов’язків між міським головою,  секретарем міської ради, першим заступником  міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,  керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету Фастівської міської,   здійснює розгляд звернень громадян з питань, що віднесені до його компетенції та прийом громадян з особистих питань відповідно до затвердженого графіка прийому;

 

 1. Керує, координує та контролює діяльність

таких структурних підрозділів виконавчого комітету

 

– управлінням розвитку територій та благоустрою Бортниківського, Веприцького,  Малоснітинського, Великоснітинського, Фастівецького старостинських округів;

– управлінням  регіонального розвитку  і житлово-комунального господарства  Борівського, Оленівського, Мотовилівського, Мотовилівськослобідського старостинських округів.

VІ. Заступник міського голови з питань  діяльності виконавчих

органів ради,  з гуманітарних питань

Швидка Жанна Петрівна

  Питання:

забезпечує здійснення державної політики у галузі освіти, культури,туризму, молоді та спорту; вживає заходи щодо збереження та функціонування мережі закладів освіти, культури, фізкультури і спорту, соціального захисту населення,   розробляє програми їх розвитку, які враховує при розробці програм соціально-економічного та культурного розвитку Фастівської міської територіальної громади; координує роботу з виконання першочергових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями та забезпечення їх безперешкодного доступу до об’єктів житлового і громадського призначення; здійснює заходи щодо організації правового інформування населення; забезпечує здійснення власних та делегованих повноважень виконавчого комітету міської ради у сфері освіти,  культури, фізкультури і спорту та у сфері соціального захисту населення;  здійснює розгляд звернень громадян з питань, що віднесені до його компетенції та прийом громадян з особистих питань відповідно до затвердженого графіка прийому; сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, жіночих і дитячих організацій, фондів, асоціацій;  організовує роботу щодо розгляду та підготовки документів для нагородження державними нагородами, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації та виконавчого комітету Фастівської міської ради;  організовує надання інформації для наповнення сайту   Фастівської міської ради в межах питань, визначених розподілом   обов’язків між міським головою,  секретарем міської ради, першим заступником  міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,  керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету Фастівської міської   ради.

    

 1. Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів виконавчого комітету:

– управління культури, молоді та туризму;

– відділу з питань фізичної культури  та спорту;

– управління освіти;

– Фастівського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого  комітету Фастівської  міської ради

–  управління соціального захисту населення виконавчого комітету ФМР.

 

 1. Координує діяльність виконавчого комітету та сприяє діяльності

на території Фастівської міської територіальної громади:

–  закладів освіти;

–  закладів культури і туризму ;

–  закладів молоді та спорту;

–  закладів соціального  захисту;

–  КП Фастівської міської ради «Міський парк культури та відпочинку ім.Ю.Гагаріна» (в питаннях проведення загальноміських заходів культурно-масового та спортивного напрямку).

 

 1. Очолює постійно діючі комісії та ради виконавчого комітету:

–  з питань призначення (відновлення) соціальних виплат  внутрішньо переміщеним особам;

–  з питань призначення житлових субсидій та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг при виконавчому комітеті міської ради;

– спостережну  комісію при виконавчому комітеті Фастівської міської ради по забезпеченню громадського контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань;

–  комісію  з питань евакуації;

-робочу групу для здійснення виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/ перебування;

– комісію  з питань надання грошової компенсації деяким категоріям осіб для прдбання житла при виконавчому комітеті міської ради.

 

  VІІ. Заступник міського голови з питань  діяльності

виконавчих органів ради,  з питань медицини

 Давиденко Олена Павлівна

 

      Питання:

забезпечує здійснення державної політики у галузі охорони здоров’я, материнства і дитинства, сім’ї та молоді, вживає заходи щодо збереження та функціонування мережі закладів охорони здоров’я,   роботи з дітьми, молоддю, жінками та сім’ями, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, розробляє програми їх розвитку, які враховує при розробці програм соціально-економічного та культурного розвитку Фастівської міської територіальної громади; вживає заходи щодо розвитку сімейних форм виховання дітей, поліпшення соціальної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, поліпшення умов життя багатодітних сімей, та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, оздоровлення дітей; забезпечує здійснення власних та делегованих повноважень виконавчого комітету міської ради у сфері охорони здоров’я; охорони дитинства, здійснює розгляд звернень громадян з питань, що віднесені до його компетенції та прийом громадян з особистих питань відповідно до затвердженого графіка прийому;організовує надання інформації для наповнення сайту   Фастівської міської ради в межах питань, визначених розподілом   обов’язків між міським головою,  секретарем міської ради, першим заступником  міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,  керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету Фастівської міської   ради.

    

 1. 30. Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів виконавчого комітету:

 

– відділу з питань  охорони здоров’я;

– служби у справах дітей та сім’ї;

– центру соціальних служб

 

 1. Координує діяльність виконавчого комітету та сприяє діяльності

на території Фастівської міської територіальної громади:

 

 

 • комунального некомерційного підприємства ФМР «Фастівський міський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;
 • комунального некомерційного підприємства Фастівської районної ради «Фастівський Центр первинної медичної (медико-санітарної)  допомоги»;
 • комунального некомерційного підприємства Фастівської районної ради «Фастівська центральна районна лікарня»;
 • КНП Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» «Фастівської станція   екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

– Фастівського міжрайонного відділу лабораторних досліджень «Київський ОЛЦ МОЗ»;

–  Фастівського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в  Київській області»;

-КЗ КОР  Київського обласного  соціального центру «Мати і дитина разом»

 

 1. Очолює постійно діючі комісії та ради виконавчого комітету:

 

– комісію з попереднього розгляду питання присвоєння Почесного звання України “Мати-героїня”;

–  з питань координації дій щодо попередження насилля в сім’ї;

–  міжвідомчий оперативний штаб із координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей;

міську територіальну надзвичайну протиепізоотичну комісію;

комісію з питань  формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла  та приміщень для розвитку сімейних та ін.. форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

 

 

VІІІ. Керуючий справами (секретар) виконавчого

комітету Фастівської міської     ради

Тхоржевська Леся Олександрівна

      Питання:     

організаційного, правового, кадрового забезпечення, питань служби в органах місцевого самоврядування, організації роботи апарату міської ради та її виконавчого комітету, розробки штатного розпису апарату міської ради та її виконавчого комітету, матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету, надання адміністративних послуг, організація розгляду звернень громадян, контроль за своєчасним розглядом службової документації, реєстрації громадян, проведення інвентаризації майна виконавчого комітету, ефективне використання службового транспорту, організовує надання інформації для наповнення сайту Фастівської міської ради в межах питань, визначених розподілом обов’язків між міським головою,  секретарем міської ради, першим заступником  міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,  керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету Фастівської міської   ради, організовує підготовку засідань виконавчого комітету Фастівської  міської ради та забезпечує своєчасну підготовку та подання  проектів рішень виконавчого комітету.

 

 1. Контролює та координує діяльність відділів виконавчого комітету:

 

–   загального відділу;

–   відділу управління персоналом (в межах доручень міського голови);

–   відділу по роботі зі зверненнями громадян;

–   архівного відділу;

–   фінансово-господарського відділу;

–   відділу господарського забезпечення;

–  управління надання адміністративних послуг:

 • відділу організації надання адміністративних послуг;
 • відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
 • відділу ведення єдиного демографічного реєстру населення;

–  відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення.

–  сектору демократичних ініціатив;

–  органи  самоорганізації населення.

 

34.Координує діяльність виконавчого комітету  з такими територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та сприяє діяльності на території Фастівської міської територіальної громади

 

–  Фастівського районного управління державної міграційної служби України у Київській області ( в межах доручень міського голови);

–  Фастівського об’єднаного управління пенсійного Фонду України Київської області( в межах доручень міського голови);

–   відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України у Фастівському районі( в межах доручень міського голови)

 

 1. Очолює постійно діючі комісії виконавчого комітету:

 

–  робочу групу по наданню одноразової матеріальної допомоги громадянам Фастівської міської територіальної громади;

– комісію по списанню обладнання, інвентарю та іншого майна з балансу виконавчого комітету;

– робочу групу по перевірці в структурних підрозділах, організаціях, установах додержання законодавства про звернення громадян;

– комісію із загальнообов’язкового соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

 

ІХ. Секретар міської ради

Рудяк   Людмила  Іванівна

Питання: 

Виконує свої повноваження відповідно до ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

– повідомлення депутатів і доведення до відома населення інформації про час і місце проведення сесії ради, питань, які передбачається внести на розгляд ради;

– організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та інших законів;

– забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

–  за дорученням міського голови, координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

–  сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень; здійснює контроль за дотриманням обсягу і меж делегованих повноважень міської ради та її виконавчих органів з урахуванням загальноміських інтересів та колективних потреб територіальної громади;

– здійснює контроль, облік, узгодження та реалізацію місцевих ініціатив членів територіальної громади;

–  здійснює організацію і проведення громадських слухань та розгляд і виконання пропозицій, висловлених на них;   організацію за дорученням ради відповідно до чинного законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

–   забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

– вирішує, за дорученням міського голови, інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

– забезпечує взаємодію органів місцевого самоврядування з департаментами, відділами та управліннями міської ради та громадськими організаціями відповідного спрямування;

–    планує роботу міської ради, постійних депутатських комісій, організовує роботу з виконання доручень виборців;   у межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих чинним законодавством, спрямовує, координує і контролює роботу:

–       організація взаємодії міськвиконкому з осередками політичних партій та громадських організацій;

–        організація роботи щодо реєстрації у встановленому порядку міських об’єднань громадян, органів територіальної самоорганізації населення;

–        координує взаємодію з організаціями політичних партій, громадськими об’єднаннями та релігійними конфесіями;

–       координує діяльність міських органів самоорганізації населення.

–       організовує роботу по взаємодії із засобами масової інформації, забезпечує гласність у діяльності міської ради, ведення та наповнення сайту Фастівської міської ради через відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ, організовує надання інформації для наповнення сайту Фастівської міської ради в межах питань, визначених розподілом обов’язків між міським головою,  секретарем міської ради, першим заступником  міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,  керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету Фастівської міської   ради

 

36.Організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради:

 

–  забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

–  організовує роботу колегії голів постійних комісій міської ради;

–  сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень, організовує їх навчання;

–  організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

–   забезпечує зберігання протоколів сесій міської ради та інших документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

–   організовує вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій;

–  забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної, в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей.

– організовує надання інформації для наповнення сайту Фастівської міської ради в межах питань, визначених розподілом обов’язків між міським головою секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому

 

 1. Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів виконавчого комітету:

–  відділу організаційного забезпечення діяльності ради та її органів;

–  відділу з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ;

–  сектор раціонального використання майна.

 

 1. Очолює постійно діючі комісії ради та виконкому:

–    з попереднього розгляду питання присвоєння звання «Почесний громадянин міста Фастова»;

– комісію по проведенню конкурсів на право оренди майна, що перебуває у власності територіальної громади міста Фастова;

–    комісію міської ради з питань поновлення прав реабілітованих;

 аукціонну комісію для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Фастівської міської ради.

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                       Л.О.Тхоржевська

 

 Додаток 2

                                                                                     до розпорядження

 №   54 од

від 25.02.2021 року

 

Здійснення обов’язків першого заступника міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Фастівської міської ради,у разі їх відсутності або за наявності відповідної вакансії

 

Посада Хто замінює

 

Міський голова

Нетяжук М.В.

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Зикова О.Б..
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Зикова О.Б. Секретар міської ради

Рудяк Л.І.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,

з питань ЖКГ Матвійчук В.А

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Зикова О.Б.
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань розвитку територій Снігур А.М. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,

з питань ЖКГ Матвійчук В.А

Секретар міської ради

Рудяк Л.І.

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Зикова О.Б.
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Фастівської міської ради  Тхоржевська Л.О. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань медицини Давиденко О.П.
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань медицини Давиденко О.П. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Фастівської міської ради  Тхоржевська Л.О.
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з гуманітарних питань Швидка  Ж.П. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань медицини Давиденко О.П.

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                       Л.О.Тхоржевська

 

 

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ