Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,  керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету Фастівської міської    ради

 • 11.12.2023

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

07.12.2023                                    м.Фастів                                                    №299-од

 

Про розподіл обов’язків між міським головою,

секретарем міської ради, першим заступником

міського голови з питань  діяльності

виконавчих органів ради, заступниками

міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,  керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету Фастівської міської    ради

З метою забезпечення належної організації діяльності виконавчих органів міської ради, керуючись п.20 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Затвердити розподіл обов’язків між міським головою,  секретарем міської ради, першим заступником міського голови з питань  діяльності   виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради, керуючим справами  (секретарем) виконавчого комітету Фастівської міської  ради (додається).
 2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови №207-од від 31.08.2023 року «Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету Фастівської міської ради».
 • Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                           Михайло НЕТЯЖУК

 

 

 Додаток 1  

до розпорядження міського голови

№________ від ____________ року

 

Р О З П О Д І Л

обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,  керуючим справами (секретарем) виконавчого

комітету Фастівської міської   ради

 

І. Міський голова

Нетяжук Михайло Володимирович

 

 1. Міський голова забезпечує здійснення у межах, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон), повноважень органів виконавчої влади на території Фастівської міської територіальної громади, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади, обласної ради, обласної державної адміністрації, взаємодіє з міськими органами виконавчої влади.
 2. Міський голова організовує, в межах визначених Законом України «Про місцеве самоврядування», роботу міської ради та її виконавчого комітету, контролює, координує та безпосередньо спрямовує діяльність всіх відділів, служб, управлінь та інших структурних підрозділів Фастівської міської ради та її виконавчого комітету.
 3. Міський голова спрямовує та координує роботу першого заступника з питань діяльності виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Фастівської міської ради, вносить на розгляд Фастівської міської ради пропозиції щодо затвердження на посади першого заступника з питань діяльності виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Фастівської міської ради та їх звільнення.
 4. Міський голова забезпечує виконання повноважень, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

– забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території Фастівської міської територіальної громади, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

– підписує рішення ради та її виконавчого комітету Фастівської міської ради;

– вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,  керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Фастівської міської ради;

– вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету Фастівської міської ради;

– вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

– здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

– скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

– забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

– призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Фастівської міської територіальної громади, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

– скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

– вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

– вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

– забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

– є розпорядником бюджетних коштів, забезпечує їх використання лише за призначенням, визначеним міською радою підписує платіжні документи;

– представляє Фастівську міську територіальну громаду (далі – територіальна громада), Фастівську міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

– звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

– укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради;

– веде особистий прийом громадян;

– забезпечує на території громади додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

– бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

– здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

–  видає розпорядження у межах своїх повноважень;

– організує та приймає участь у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною на території громади;

– вживає у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей;

– вживає необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформує про них населення, залучає в установленому законом порядку до цих робіт підприємства, установи та організації, а також населення;

– погоджує в установленому порядку кандидатури для призначення на посади керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади, які перебувають у комунальній власності;

– забезпечує управління закладами соціального захисту, які належать територіальній громаді,  їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення;

– встановлює за рахунок бюджетних коштів, благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення;

– утворює цільові фонди соціальної допомоги інвалідам, визначає порядок і умови витрачання коштів цих фондів;

 • координує діяльність старост на території старостинських округів Фастівської міської ради.
 1. Крім того, міський голова координує взаємодію Фастівської міської ради та її виконавчого комітету з:

–   Фастівським міжрайонним відділом  ГУ СБУ України у місті Києві та Київській області;

–  Фастівським районним управлінням поліції ГУ НП України в Київській області;

–  Фастівською окружною прокуратурою;

–  Фастівським міськрайонним судом Київської області;

–  Фастівською  ДПІ ГУДПС  у Київській області;

–   підрозділами Державної аудиторської служби України;

–   відділом  ГУ Держгеокадастру ум.Києві та  Київській області;

–   Фастівським управлінням Державної казначейської служби України Київської області;

–   Фастівським РТЦК та СП;

–   підприємствами, установами та організаціями, що знаходяться на території громади, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування.

Організовує роботу по реалізації та виконанню:

–   містобудівної документації населених пунктів Фастівської міської територіальної громади;

–   стратегічних, короткострокових, довгострокових програм розвитку Фастівської міської територіальної громади;

–   комплексну програму організації допомоги Фастівському районному управлінню поліції ГУ НП України в Київській області у забезпеченні охорони громадського порядку, безпеки громадян, профілактики злочинності  на території Фастівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки;

 1. Міський голова:

–   очолює роботу по наповненню державного та міського бюджетів, контролює фінансово-господарську діяльність установ, що фінансуються з міського бюджету;

–  виступає розпорядником тимчасового використання майна, споруд, приміщень, обладнання тощо, які належать до комунальної власності територіальної громади та перебувають у віданні Фастівської міської ради, виконавчого комітету Фастівської міської ради,  бюджетних установ;

–   затверджує тимчасове використання майна, споруд, приміщень, обладнання тощо, які належать до комунальної власності територіальної громади та перебувають у віданні комунальних підприємств;

–  очолює цивільну оборону Фастівської міської територіальної громади;

–  спрямовує та організує мобілізаційну роботу на території  Фастівської міської територіальної  громади.

 1. Міський голова безпосередньо спрямовує діяльність, координує та контролює роботу:

–   фінансового управління виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–   юридичного управління виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–  управління проектного менеджменту та внутрішнього аудиту виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–   відділу управління персоналом виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–   сектору публічних закупівель виконавчого комітету Фастівської міської ради;

 • відділу ведення Державного реєстру  виборців виконавчого комітету Фастівської міської ради;
 • Комунального закладу Фастівської міської ради «Фастівський Центр комунікації з медичних питань».

Міський голова за посадою очолює:

–  постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян;

–  комісію з питань  захисту прав дитини;

–  орган опіки та піклування.

 1. Міський голова:

–   скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій, головує на пленарних засіданнях;

–   скликає засідання виконавчого комітету Фастівської міської ради, формує їх порядок денний, головує на засіданнях;

–   призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату Фастівської  міської ради та її виконавчого комітету, управлінь, відділів та служб, керівників комунальних підприємств;

–  від імені міської ради та виконавчого комітету Фастівської міської ради  веде листування з органами центральної влади, правоохоронними та судовими органами, Київською обласною радою та  Київською обласною адміністрацією.

ІІ. Загальні функціональні повноваження першого заступника міського

голови з питань  діяльності виконавчих органів ради, заступників

міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,

керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 

Перший заступник міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради, заступники міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Фастівської міської ради, відповідно до розподілу обов’язків,  забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, розпоряджень  Київської обласної ради та обласної державної адміністрації, Фастівської міської ради, основних завдань та повноважень виконавчого комітету Фастівської міської ради у визначених сферах діяльності, спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних управлінь, відділів та служб, інших структурних підрозділів Фастівської міської ради та її виконавчого комітету, а також підприємств, організацій та установ, що належать до сфери управління міської ради, щодо:

 • реалізації у Фастівській міській територіальній громаді розпорядчих документів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробки відповідних заходів та планів;
 • підготовки, формування та виконання бюджету Фастівської міської територіальної громади;
 • підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Фастівської міської територіальної громади, цільових програм з інших питань;
 • аналізу і оцінки стану економічного, соціального та культурного розвитку Фастівської міської територіальної громади у відповідних сферах;
 • забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
 • виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр-Міністра України, голови Київської обласної ради, голови Київської облдержадміністрації, міського голови;
 • підготовки та проведення засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених Фастівською міською радою, виконавчим комітетом Фастівської міської ради чи розпорядженням міського голови, членами яких вони є;
 • розроблення проектів рішень Фастівської міської ради, виконавчого комітету Фастівської міської ради, розпоряджень міського голови;
 • вирішення питань діяльності відповідних управлінь, відділів, служб, інших структурних підрозділів Фастівської міської ради та виконавчого комітету Фастівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків.
 1. Вносять на розгляд міського голови пропозиції з питань:

9.1.  Що належать до компетенції міської ради та її виконавчого комітету;

9.2. Ініційованих центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами Фастівської міської територіальної громади, головними управліннями, управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами обласної ради та облдержадміністрації, Фастівської міської ради та виконавчого комітету Фастівської міської ради, органами самоорганізації населення;

 1. Відповідають за підготовку окремих проектів рішень Фастівської міської ради, проектів рішень виконавчого комітету Фастівської міської ради та розпоряджень міського голови, планів роботи міської ради та міськвиконкому, інших документів, що готуються, вживають вичерпних заходів щодо забезпечення процедури їх підготовки, врегулювання розбіжностей між розробниками проектів, візують та погоджують доопрацьовані проекти.
 2. Беруть участь, за дорученням міського голови, у розгляді питань в Київській обласній раді, Київській обласній державній адміністрації, Фастівській районній раді та Фастівській районній державній адміністрації, інших органах Державного управління, відповідно до розподілу обов’язків.
 3. Від імені виконавчого комітету Фастівської міської ради у встановленому порядку ведуть переговори з підприємствами, організаціями та установами, розташованими на території громади, з іншими юридичними, фізичними особами чи громадянами з питань, віднесених до їх компетенції;
 4. За дорученням міського голови, забезпечують розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатів Київської обласної ради, Фастівської міської ради, виступають в засобах масової інформації, дають інтерв’ю з питань, віднесених до їх компетенції.
 5. В установленому порядку здійснюють особистий прийом громадян та забезпечують розгляд їх звернень.
 6. Вносять міському голові пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників та спеціалістів відповідних структурних підрозділів Фастівської міської ради та її виконавчого комітету, а також пропозиції щодо заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно розподілу повноважень.
 7. Затверджують плани роботи управлінь, відділів, служб, інших структурних підрозділів та посадові інструкції згідно з розподілом повноважень.
 8. У встановленому порядку беруть участь у проведенні атестації та щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань.
 9. За розпорядженням міського голови здійснюють інші функції, повноваження та виконують конкретні завдання.

 

ІІІ. Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради

Зикова Олена Борисівна

      

 Питання:

адміністративно-територіального устрою, реалізації повноважень щодо раціонального використання земель, інвестиційної політики, розвитку малого бізнесу і підприємництва,  приватизації земель, дотримання податкового і митного законодавства, торгівлі та побутовому обслуговуванні, розміщення реклами, охорони праці, захисту прав споживачів, ведення Державного реєстру виборців,організації наповнення державного та міського бюджетів, раціонального використання бюджетних коштів, комплексного соціально-економічного розвитку, планування та аналізу, демополізації економіки, розвитку міжрегіональних економічних зв’язків, здійснення повноважень виконавчого комітету у сфері промислового комплексу та зв’язку, інвестиційної політики,архітектури та будівництва, капітального будівництва,організовує надання інформації для наповнення сайту Фастівської міської ради в межах питань, визначених розподілом обов’язків між міським головою,  секретарем міської ради, першим заступником  міського голови з питань діяльності виконавчих  органів ради, заступниками міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,  керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету    Фастівської міської ради,  здійснює    розгляд  звернень громадян з питань, що віднесені до його компетенції та прийом громадян з особистих питань відповідно до затвердженого графіка прийому.

3.1.Координує та контролює діяльність  таких структурних підрозділів виконавчого комітету Фастівської міської ради та підприємств:

–   відділу з питань раціонального використання земель виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–   відділу сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту   прав споживачів виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–   відділу з питань праці та правового забезпечення Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–   сектору з питань мобілізаційної роботи виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–   відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–   відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–   відділ капітального будівництва виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–    управління економіки та міжнародного співробітництва виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–    фінансового управління (в межах доручень міського голови).

3.2. Координує діяльність виконавчого комітету з такими територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та сприяє діяльності на території Фастівської міської територіальної громади:

–   Фастівського управління Державної казначейської служби України Київської області (у межах доручень міського голови);

–  відділу статистики ГУ статистики у Київській області (в межах доручень міського голови);

–  представництва Київської обласної торгово-промислової палати;

–  ГУ Держгеокадастру у Київській області;

–  ГУ Пенсійного фонду України у Київській області;

–  Фастівської філії Київської області центру зайнятості;

–  Фастівського  районного управління поліції ГУ НП в Київській області.

 

3.3. Очолює постійно діючі комісії та робочі групи виконавчого комітету:

– комісію з питань визначення обсягу пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою Фастівської міської територіальної громади;

–  комісію Фастівської міської ради  по розгляду питань земельних спорів в межах Фастівської міської територіальної громади;

–  робочу  групу щодо проведення обстеження самовільно встановлених об’єктів зовнішньої реклами на території Фастівської міської територіальної громади;

–  комісію  по  проведенню конкурсу на заміщення вакантних посад в апараті Фастівської міської ради та її виконавчих  органів;

– комісію з питань  реалізації державної регуляторної політики на території Фастівської міської територіальної громади;

– комісію з питань визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам;

 • комісію з визначення шкоди та збитків, завданих земельному фонду Фастівської міської територіальної громади в наслідок збройної агресії російської федерації;

– комісію з  вирішення питань погодження будівництва, реконструкції та перепланування;

–  комісію з  організації торгівлі, розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг, розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території Фастівської міської територіальної громади;

– тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат при  виконавчому комітеті Фастівської міської ради;

– робочу групу для перевірки та контролю виконання ремонтних та будівельних робіт на території Фастівської міської територіальної громади;

–  комісію з питань дотримання вимог законодавства про працю,  легалізації виплати заробітної плати, зайнятості населення та трудових  відносин з найманими працівниками;

–  комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету Фастівської міської територіальної громади;

–  комісію з  питань безпечної життєдіяльності населення;

–  спеціальну комісію з питань  запобіганню різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення;

 • комісію з обстеження об’єктів інфраструктури, будівель, споруд та інших об’єктів, передбачених законодавством, що зазнали руйнувань та пошкоджень внаслідок бойових дій збройних сил російської федерації на території Фастівської міської територіальної громади.

ІV. Заступник міського голови з питань  діяльності

виконавчих органів ради, з питань  ЖКГ

Матвійчук Валентина Адольфівна

 

       Питання:

адміністративно-територіального устрою, житлово-комунального господарства, комплексного соціально-економічного розвитку, реалізація повноважень виконавчого комітету у сфері надзвичайних ситуацій та цивільної оборони, планування та аналізу здійснення  повноважень виконавчого комітету у сфері промислового комплексу, транспорту та зв’язку, інвестиційної політики, організовує надання інформації для наповнення сайту Фастівської міської ради в межах питань, визначених розподілом обов’язків між міським головою,  секретарем міської ради, першим заступником  міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,  керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету Фастівської міської, здійснює розгляд звернень громадян з питань, що віднесені до його компетенції та прийом громадян з особистих питань відповідно до затвердженого графіка прийому.

4.1. Координує та контролює діяльність структурних підрозділів виконавчого комітету та комунальних підприємств :

–    відділу житлово – комунального господарства виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–    сектору торгівлі та транспорту виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–    сектору житлової політики, квартирного обліку, розподілу житла та з питань   гуртожитків і ОСББ виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–  сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення  (в межах доручень міського голови) виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–   відділу  з питань енергозбереження, енергоефективності та екології виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–    КП ФМР «Фастівська ЖЕК» (в межах доручень міського голови);

–    КП ФМР «Фастівтепломережа» (в межах доручень міського голови);

–    КП ФМР «Фастівводоканал» (в межах доручень міського голови);

–    КП ФМР «Фастів-благоустрій» (в межах доручень міського голови);

–    КП ФМР «Фастівський комбінат комунальних підприємств» (в межах доручень міського голови);

–   КП  ФМР «Центр торгівлі та благоустрою» (в межах доручень міського голови);

–   КП ФМР «Фастівське бюро технічної інвентаризації» (в межах доручень міського голови);

 • КП ФМР «Борівський ККП» (в межах доручень міського голови).

 

4.1. Координує співпрацю  виконавчого комітету Фастівської міської ради з підприємствами житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу:

–  АТ «Київоблгаз»;

–    Фастівського регіону електричних мереж ПРАТ «ДТЕК КРЕМ»;

 

 • Очолює постійно діючі комісії та робочі групи виконавчого комітету:

–  конкурсний комітет з визначення перевізників, пасажирів автомобільним транспортом загального користування на території Фастівської міської територіальної громади;

– координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху та організації автомобільних пасажирських перевезень виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–  адміністративну комісію;

–   громадську комісію  по житловим питанням при виконавчому комітеті ФМР;

–  комісії з питань визначення стану зелених насаджень,

що ростуть на території міста Фастів;

–  комісію для розгляду  питань щодо відключення споживачів від системи (мереж) централізованого опалення  (теплопостачання) на території Фастівської міської територіальної громади;

–  комітет доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури Фастівської міської територіальної громади;

-громадську комісію по житловим питанням при виконавчому комітеті Фастівської міської ради;

-орган приватизації житлового фонду Фастівської міської територіальної громади;

-конкурсну комісію з призначення управителя багатоквартирного будинку на території Фастівської міської територіальної громади

 

 1. Заступник міського голови з питань  діяльності виконавчих

органів ради, з питань  розвитку територій

Снігур Андрій Миколайович

 Питання: 

реалізації повноважень виконавчого комітету, здійснення нагляду за організацією безпечного ведення робіт, розвитку територій, благоустрою,  питання житлово-комунального господарства на території старостинських округів Фастівської міської ради, організація надання інформації для наповнення сайту Фастівської міської ради в межах питань, визначених розподілом обов’язків між міським головою,  секретарем міської ради, першим заступником  міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,  керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету Фастівської міської,   здійснює розгляд звернень громадян з питань, що віднесені до його компетенції та прийом громадян з особистих питань відповідно до затвердженого графіка прийому.

 • Керує, координує та контролює діяльністьтаких структурних підрозділів виконавчого комітету:

– управління розвитку територій та благоустрою Веприцького, Малоснітинського, Великоснітинського, Фастівецького старостинських округів Фастівської міської ради;

– управління  регіонального розвитку  і житлово-комунального господарства  Борівського, Оленівського, Мотовилівського, Мотовилівсько-слобідського старостинських округів Фастівської міської ради.

 

5.2.Очолює постійно діючі комісії та робочі групи виконавчого комітету:

 • комісію з питань визначення стану зелених насаджень, що ростуть на території населених пунктів Веприцького, Великоснітинського, Малосні-тинського, Фастівецького старостинських округів Фастівської міської ради.

 

VІ. Заступник міського голови з питань  діяльності виконавчих

органів ради,  з гуманітарних питань

Швидка Жанна Петрівна

Питання:

забезпечує здійснення державної політики у галузі освіти, культури,туризму, молоді та спорту, у галузі охорони здоров’я, материнства і дитинства, сім’ї та молоді, вживає заходи щодо збереження та функціонування мережі закладів освіти, культури, фізкультури і спорту, соціального захисту населення, мережі

закладів охорони здоров’я,   роботи з дітьми, молоддю, жінками та сім’ями,

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  розробляє програми їх розвитку, які враховує при розробці програм соціально-економічного та культурного розвитку Фастівської міської територіальної громади; координує роботу з виконання першочергових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями та забезпечення їх безперешкодного доступу до об’єктів житлового і громадського призначення; здійснює заходи щодо організації правового інформування населення; забезпечує здійснення власних та делегованих повноважень виконавчого комітету міської ради у сфері освіти,  культури, фізкультури і спорту та у сфері соціального захисту населення;  вживає заходи щодо розвитку сімейних форм виховання дітей, поліпшення соціальної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, поліпшення умов життя багатодітних сімей, та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, оздоровлення дітей; забезпечує здійснення власних та делегованих повноважень виконавчого комітету міської ради у сфері охорони здоров’я; охорони дитинства, здійснює розгляд звернень громадян з питань, що віднесені до його компетенції та прийом громадян з особистих питань відповідно до затвердженого графіка прийому; сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, жіночих і дитячих організацій, фондів, асоціацій;  організовує роботу щодо розгляду та підготовки документів для нагородження державними нагородами, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації та виконавчого комітету Фастівської міської ради;  організовує надання інформації для наповнення сайту   Фастівської міської ради в межах питань, визначених розподілом   обов’язків між міським головою,  секретарем міської ради, першим заступником  міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,  керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету Фастівської міської   ради.

 1. Координує та контролює діяльність таких закладів та структурних підрозділів виконавчого комітету Фастівської міської ради :

– управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради;

– відділу з питань фізичної культури  та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради;

– управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради;

– Фастівського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого  комітету Фастівської  міської ради;

–  управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради;

– відділу з питань  охорони здоров’я виконавчого комітету Фастівської міської ради ;

– служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Фастівської міської ради;

– Фастівського міського центру соціальних служб.

 

 1. Координує діяльність виконавчого комітету з:

–  закладами  освіти Фастівської міської територіальної громади;

–  закладами культури, молоді та туризму Фастівської міської територіальної громади;

–  закладами  молоді та спорту Фастівської міської територіальної громади;

–  закладами соціального  захисту Фастівської міської територіальної громади;

–  КНП ФМР «Європейський простір» (в питаннях проведення загальноміських заходів культурно-масового та спортивного напрямку);

 • КНП ФМР «Фастівський міський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;
 • КНП ФМР «Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»;
 • філією КЗ КОР «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Фастівська станція   екстреної медичної допомоги»;
 • Фастівської  районної філії ДУ «Київський ОЦКПХ  МОЗ»;

 

 1. Сприяє діяльності на території Фастівської міської територіальної громади:
 • Фастівського районного управління ГУ «Держпродспоживслужби в  Київській області»;
 • КЗ КОР  Київського обласного  соціального центру «Мати і дитина разом».

 

 1. Очолює постійно діючі комісії та ради виконавчого комітету:

–  з питань призначення (відновлення) соціальних виплат  внутрішньо переміщеним особам;

–  з питань призначення житлових субсидій та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг при виконавчому комітеті міської ради;

– спостережну  комісію при виконавчому комітеті Фастівської міської ради по забезпеченню громадського контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань;

–  комісію  з питань евакуації;

 • робочу групу для здійснення виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/ перебування;

– комісію  з питань надання грошової компенсації деяким категоріям осіб для придбання житла,  при виконавчому комітеті міської ради;

 

VІІ. Заступник міського голови з питань  діяльності

виконавчих органів ради,  з питань медицини

Давиденко Олена Павлівна

Питання:

реалізація повноважень виконавчого комітету, організовує надання інформації для наповнення сайту Фастівської міської ради в межах питань, визначених розподілом обов’язків між міським головою,  секретарем міської ради, першим заступником  міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,  керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету Фастівської міської ради.

 1.   Очолює постійно діючі комісії та ради виконавчого комітету:

– комісію з попереднього розгляду питання присвоєння Почесного звання України “Мати-героїня”;

–  з питань координації дій щодо попередження насилля в сім’ї;

–  міжвідомчий оперативний штаб із координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей;

 міську територіальну надзвичайну протиепізоотичну комісію;

 комісію з питань  формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла  та приміщень для розвитку сімейних та ін.. форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

 

.

VІІІ. Керуючий справами (секретар) виконавчого

комітету Фастівської міської     ради

Тхоржевська Леся Олександрівна

 

 Питання:  

 організаційного, правового, кадрового забезпечення, ефективної комунікації у впровадженні цифрової трансформації у Фастівській міській територіальній громаді, служби в органах місцевого самоврядування, організації роботи апарату міської ради та її виконавчого комітету, розробки штатного розпису апарату міської ради та її виконавчого комітету, матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету, надання адміністративних послуг, організація розгляду звернень громадян, контроль за своєчасним розглядом службової документації, реєстрації громадян, проведення інвентаризації майна виконавчого комітету,  ефективне використання службового транспорту, організовує надання інформації для наповнення сайту Фастівської міської ради в межах питань, визначених розподілом обов’язків між міським головою,  секретарем міської ради, першим заступником  міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,  керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету Фастівської міської   ради, організовує підготовку засідань виконавчого комітету Фастівської  міської ради та забезпечує своєчасну підготовку та подання  проектів рішень виконавчого комітету.

 

 • Контролює та координує діяльність відділів виконавчого комітету:

 

–   загального відділу виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–   відділу по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–   архівного відділу виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–   фінансово-господарського відділу виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–   відділу господарського забезпечення виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–  управління надання адміністративних послуг виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–   відділу управління персоналом виконавчого комітету Фастівської міської ради (в межах доручень міського голови);

 • відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–  сектору демократичних ініціатив виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–  органи  самоорганізації населення.

 

 • Координує діяльність виконавчого комітету  з такими територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та сприяє діяльності на території Фастівської міської територіальної громади:

–  Фастівського  відділу  ЦМУ Державної міграційної служби у м.Києві  та Київській області ДМС України ( в межах доручень міського голови);

–  ГУ Пенсійного фонду України у Київській області ( в межах доручень міського голови);

 • Фастівського  міськрайонного  відділу  державної  реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції у Київській області.

 

 • Очолює постійно діючі комісії виконавчого комітету:

–  робочу групу по наданню одноразової матеріальної допомоги громадянам Фастівської міської територіальної громади;

– комісію по списанню обладнання, інвентарю та іншого майна з балансу виконавчого комітету;

– робочу групу по перевірці в структурних підрозділах, організаціях, установах додержання законодавства про звернення громадян;

 • експертну комісію для організації і  проведення попередньої 

цінності документів, що утворилися в діяльності Фастівської міської ради та її виконавчого комітету ;

 • комісію з питань  роботи зі службовою  інформацією в апараті Фастівської міської ради та її виконавчого комітету;
 • комісію з оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного як подарунка Фастівській міській територіальній громаді в особі Фастівської міської ради.

 

ІХ. Секретар міської ради

Рудяк   Людмила  Іванівна

Питання: 

Виконує свої повноваження відповідно до ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

– повідомлення депутатів і доведення до відома населення інформації про час і місце проведення сесії ради, питань, які передбачається внести на розгляд ради;

– організація  підготовки сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та інших законів;

– забезпечення своєчасного доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, забезпечення  офіційного оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

–  за дорученням міського голови, координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

–  сприяння депутатам ради у здійсненні їх повноважень; здійснює контроль за дотриманням обсягу і меж делегованих повноважень міської ради та її виконавчих органів з урахуванням загальноміських інтересів та колективних потреб територіальної громади;

– здійснення  контролю, обліку, узгодження та реалізації місцевих ініціатив членів територіальної громади;

–  здійснення організації і проведення громадських слухань та розгляд і виконання пропозицій, висловлених на них;   організацію за дорученням ради відповідно до чинного законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

–   забезпечення зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

– вирішення, за дорученням міського голови, інших  питання, пов’язаних  з діяльністю ради та її органів;

– забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування з департаментами, відділами та управліннями міської ради та громадськими організаціями відповідного спрямування;

–    планування  роботи міської ради, постійних депутатських комісій, організовує роботу з виконання доручень виборців;   у межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих чинним законодавством, спрямування, координація  і контроль  роботи:

–       організація взаємодії міськвиконкому з осередками політичних партій та громадських організацій;

–        організація роботи щодо реєстрації у встановленому порядку міських об’єднань громадян, органів територіальної самоорганізації населення;

–        координація взаємодії з організаціями політичних партій, громадськими об’єднаннями та релігійними конфесіями;

–       координація  діяльності міських органів самоорганізації населення.

–       організація  роботи по взаємодії із засобами масової інформації, забезпечує гласність у діяльності міської ради, ведення та наповнення сайту Фастівської міської ради через відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ, організовує надання інформації для наповнення сайту Фастівської міської ради в межах питань, визначених розподілом обов’язків між міським головою,  секретарем міської ради, першим заступником  міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів ради, заступниками міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради,  керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету Фастівської міської   ради

9.1.Організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради:

–  організовує роботу колегії голів постійних комісій міської ради;

–  сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень, організовує їх навчання;

–  організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

–   забезпечує зберігання протоколів сесій міської ради та інших документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

–   організовує вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій;

–  забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної, в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей.

– організовує надання інформації для наповнення сайту Фастівської міської ради в межах питань, визначених розподілом обов’язків між міським головою секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому

 • Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів виконавчого комітету:

–  відділу організаційного забезпечення діяльності ради та її органів виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–  відділу з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ виконавчого комітету Фастівської міської ради;

–  сектор раціонального використання майна виконавчого комітету Фастівської міської ради.

 • Очолює постійно діючі комісії ради та виконавчого комітету:

–    з попереднього розгляду питання присвоєння звання «Почесний громадянин міста Фастова»;

– комісію по проведенню конкурсів на право оренди майна, що перебуває у власності Фастівської міської територіальної громади;

–    комісію міської ради з питань поновлення прав реабілітованих;

–  аукціонну комісію для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Фастівської міської ради.

 

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету Фастівської

міської ради                                                                 Леся Тхоржевська

 

 

 

 

 

 Додаток 2

до розпорядження міського голови

№________ від ____________ року

 

Здійснення обов’язків першого заступника міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Фастівської міської ради, у разі їх тимчасової  відсутності або за наявності відповідної вакансії

 

Посада Хто замінює
Міський голова

Нетяжук М.В.

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Зикова О.Б..
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Зикова О.Б. Секретар міської ради

Рудяк Л.І.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,

з питань ЖКГ Матвійчук В.А

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Зикова О.Б.
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань розвитку територій Снігур А.М. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,

з питань ЖКГ Матвійчук В.А.

Секретар міської ради

Рудяк Л.І.

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Зикова О.Б.
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Фастівської міської ради  Тхоржевська Л.О. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з гуманітарних питань Швидка Ж.П.
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань медицини Давиденко О.П. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Фастівської міської ради  Тхоржевська Л.О.
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з гуманітарних питань Швидка  Ж.П. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Фастівської міської ради Тхоржевська Л.О.

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету Фастівської

міської ради                                                                 Леся Тхоржевська

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ