ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ ВИКОНАВЦЯ ПОСЛУГ З ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ РОБІТ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

  • 14.01.2020

Фастівська міська рада відповідно до статей 122, 135, 136 Земельного кодексу України, проводить відбір виконавця земельних торгів у тому числі робіт із землеустрою

1.Мета проведення робіт: відбір виконавця послуг з проведення торгів з продажу права оренди, суперфіцію на земельні ділянки відповідно до чинного законодавства.

  1. Дані про земельні ділянки:

2.1. земельна ділянка орієнтовною площею 0,2000 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, категорія земель – землі житлової та громадської забудови (продаж права суперфіцію).

Місце розташування: м. Фастів, вул. Садова, 10-а.

 

2.2. Перелік земельних ділянок, право оренди на які виставлятиметься на земельні торги окремими лотами (продаж права оренди).

№ п/п Дані про земельну ділянку  
Місце розташування,

м. Фастів

Орієнтовний розмір, га Цільове призначення
 1. Промзона Завокзалля 9,9232 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (для будівництва контейнерно-логістичного терміналу)
2. вул. Івана Мазепи

(біля буд.№7)

 

0,0063 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (категорія земель-землі житлової та громадської забудови)
3. вул. Садова (біля ЦРЛ)

(кадастровий номер

3211200000:09:009:0316)

0,0060 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (категорія земель-землі житлової та громадської забудови)
4 вул. А.Шептицького, 26-б 0,0150 для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (категорія земель-землі транспорту)
5 пров. А.Саєнка, біля буд. №4 0,0030 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (категорія земель-землі житлової та громадської забудови)
6. вул. Великоснітинська, 69 0,1152 для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (категорія земель-землі транспорту)
7. вул. Андрія Шептицького, (кадастровий номер

3211200000:08:006:0033)

2,0000 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (категорія земель-землі промисловості)
8. вул. Бишівська 0,2500 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (категорія земель-землі промисловості)
9. вул. Г.Танкістів (біля буд. №2) 0,0310 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (категорія земель-землі житлової та громадської забудови)
10. вул. Г.Танкістів (біля буд. №2) 0,0100 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (категорія земель-землі житлової та громадської забудови)
11. вул. З.Козара, біля буд.№13

(кадастровий номер

3211200000:09:007:0274)

0,0004 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (категорія земель-землі житлової та громадської забудови)
12. вул. І. Мазепи, біля буд.№6

(кадастровий номер

3211200000:09:007:0275)

0,0012 Для будівництва і обслуговування будівель торгівлі (категорія земель-землі житлової та громадської забудови)

 

  1. Умови відбору виконавця земельних торгів: 

–  конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів та оцінки земель» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу;

– у конверті мають міститися підтверджуючі документи з їх описом (досвід проведення вказаних робіт не менше 3 років, порівняльна характеристика проведення торгів за останні 3 років з указанням місця проведення торгів) та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією (вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання робіт у календарних днях);

– переможець конкурсу (виконавець земельних торгів) за необхідності забезпечує підготовку лотів до продажу (розробку землевпорядної документації у випадках передбачених законодавством та у відповідності до умов договору між Організатором та Виконавцем земельних торгів) та фінансування проведення земельних торгів за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України;

– прийняття заяв припиняється за 5 робочих днів до дати проведення конкурсу;

– у разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання, претендент до участі в конкурсі не допускається;

– конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті (для претендента-фізичної особи-підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента-фізичної особи-підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента-юридичної особи);

– копія ліцензії;

– копії кваліфікаційних документів, які мають необхідні знання та досвід:

для здійснення робіт із землеустрою – для юридичних осіб, володіння необхідним технічним і технологічним забезпеченням та наявність у своєму складі за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою; для фізичних осіб – підприємців володіння необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгівсуб’єкт господарювання повинен мати у складі не менше двох ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатори повинні мати вищу освіту та відповідні кваліфікаційні сертифікати;

(документальним підтвердженням є копії кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника,  кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів);

– інформація про продані лоти за попередні 3 роки та поточний рік станом на дату подачі конкурсної документації: земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною у гривнях;

– документи мають бути без поправок, дописок тощо.

 

  1. Строк подання конкурсної документації:

до 17.00 03 лютого 2020 року

  1. Поштова адреса, за якою подаються документи:

пл. Соборна, 1, м. Фастів, Київська обл., 08500

  1. Інформація про проведення конкурсу:

Конкурс відбудеться 11 лютого 2020 року о 10.00 в каб.302 приміщення виконавчого комітету Фастівської міської ради (пл. Соборна,1, м. Фастів)  Телефон для довідок:  (04565) 6-02-15.

       

Голова конкурсної комісії                                                               О.Б. Зикова

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ