Про підведення підсумків роботи з цивільного захисту у 2019 році та постановку пріоритетних завдань на 2020 рік

 • 11.03.2020

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

             Від 11.03.2020                                                                                                    №  70 од

м. Фастів

Про підведення підсумків роботи

з цивільного захисту у 2019 році

та постановку пріоритетних завдань

на 2020 рік

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру ”,
з метою забезпечення безпеки і захисту найважливіших об’єктів інфраструктури міста, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, підтримання підвищеної готовності органів управління та сил цивільного захисту місцевої ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ до реагування на можливі надзвичайні ситуації щодо дій в умовах ускладнення обстановки та в особливий період, керуючись п.20 ч.4 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

 1. Вважати заплановані заходи з цивільного захисту в місті за 2019 рік в основному виконаними.

1.1. Начальникам цивільного захисту підприємств, установ, організацій міста
та міських спеціалізованих служб (формувань) цивільного захисту (далі – ЦЗ) посилити контроль за дотриманням чинного законодавства в сфері цивільного захисту та безпеки життєдіяльності мешканців міста і працюючого персоналу, організувати роботу з ЦЗ згідно визначених завдань (додаток 1).

 1. Керівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності
  і підпорядкування, розташованих в межах міста, керівникам спеціалізованих служб (формувань) ЦЗ:

2.1. Відкоригувати та затвердити відповідним чином Плани реагування на надзвичайні ситуації, Плани дій при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій, Плани евакуації, Плани основних заходів і проведення тренувань, навчань з підготовки персоналу по ЦЗ на 2020 рік та Плани на особливий період;

2.2. Посилити вимогливість до підлеглого персоналу, задіяного в системі ЦЗ,
з метою підвищення їх готовності до ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, організувати навчання відповідних спеціалістів на підготовчих курсах з ЦЗ населення;

2.3. Підвести підсумки та проаналізувати готовність органів управління і сил ЦЗ
на своїх об’єктах господарювання і поставити завдання на 2020 рік до 17.03.2020 року;

2.4. Звіти про виконання заходів з цивільного захисту надавати щоквартально
через сектор з питань НС, ЦЗН міськвиконкому

 1. Керівникам визначених потенційно – небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки відпрацювати систему взаємодії та оповіщення населення у зоні можливого ураження персоналу зазначених об’єктів на випадок виникнення аварії, забезпечити своїх працівників засобами індивідуального захисту.
 2. Організувати якісну підготовку підприємств, установ та організацій до проведення спеціалізованих об’єктових навчань та тренувань з ЦЗ.
 3. Управлінню освіти міськвиконкому:

5.1. Посилити контроль за виконанням вимог пожежної безпеки Державної служби з надзвичайних ситуацій та відповідних Планів ЦЗ на мирний час та в особливий період в загальноосвітніх закладах;

5.2. Підвищити вимоги до планування і проведення тренувань та навчань з ЦЗ відповідно до визначених планів тренувань;

 1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                                        М.В. Нетяжук

 Додаток 1

                                                                                                                        до розпорядження

                                                                                                                        №   70 од    від  11.03.2020

 

Завдання з ЦЗ для керівників підприємств, установ, організацій
та спеціалізованих служб (формувань) цивільного захисту міста

 

Основні зусилля у ході реалізації головного завдання на 2020 рік зосередити на:

 

 • забезпеченні готовності органів управління, сил та засобів цивільного захисту до оперативного реагування на надзвичайні ситуації (НС) та діям в особливий період, проведення рятувальних та відновлювальних робіт, захисту населення і території міста;
 • проведенні попереджувальних заходів у сфері цивільного захисту, техногенної
  екологічної та пожежної безпеки з метою досягнення рівнів ризику виникнення надзвичайних ситуацій та зменшення людських та матеріальних витрат;
 • виконанні державних, регіональних і місцевих програм щодо зменшення загрози і запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій та мінімізації їх наслідків, а також забезпечення пожежної безпеки;
 • накопичення матеріальних резервів усіх рівнів в обсягах, необхідних
  для забезпечення проведення першочергових відновних робіт, пов’язаних із ліквідацією наслідків прогнозованих надзвичайних ситуацій;
 • навчанні керівничого складу та органів управління місцевої ланки ЄДС ЦЗ підготовці її сил і засобів, а також населення до дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, терористичних проявів в мирний час та особливий період.

Виходячи з завдань та основних напрямків діяльності у сфері цивільного захисту у 2020 році, з метою забезпечення досягнення позитивних кінцевих результатів, визначаю основні завдання з ЦЗ для керівництва підприємств, установ та організацій міста:

– передбачити необхідні кошти та посилити контроль за реалізацією заходів з накопичення матеріальних резервів усіх рівнів в обсягах, необхідних для забезпечення проведення першочергових рятувальних та  відновних робіт при виникненні НС;

– забезпечити чітку взаємодію і сталий зв’язок між органами управління цивільного захисту з питань обміну інформацією про можливість виникнення надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення – інформацією, необхідною для якісного планування відповідних заходів, своєчасного прийняття управлінських рішень та  забезпечення ефективних спільних дій, вжити заходів з вдосконалення систем оповіщення та зв’язку на випадок виникнення НС;

– вжити заходів щодо приведення у готовність до використання за призначенням  захисних споруд ЦЗ та простіших укриттів, не допускати їх розукомплектування;

– забезпечити оперативне реагування на медико-санітарні наслідки надзвичайних ситуацій та їх мінімізацію, своєчасне надання встановлених обсягів медичної допомоги постраждалому населенню, а також підтримання його санітарно-епідеміологічного благополуччя у зонах можливих надзвичайних ситуацій;

– забезпечити якісну підготовку органів управління та керівного складу цивільного захисту усіх рівнів, персоналу підприємств, установ та  організацій, здійснювати у ході командно-штабних (штабних) спеціалізованих навчань, тренувань та занять з охопленням тематики з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних із можливими терористичними проявами та в особливий період;

– забезпечити навчання з питань організації заходів цивільного захисту усіх категорій керівників, посадових осіб і фахівців, на які поширюється дія законів у сфері цивільного захисту;

– провести комплекс заходів щодо забезпечення безаварійної роботи систем життєзабезпечення населення та готовності до проведення відновлювальних робіт в умовах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження в осінньо-зимовий період року;

– розробити, затвердити в установленому порядку та забезпечити реалізацію
комплексу заходів щодо сталого функціонування об’єктів господарювання у весняно-літній пожеженебезпечний період, протипожежного захисту місць масового відпочинку громадян та дітей;

– протягом року організувати та забезпечити тісну взаємодію із засобами масової інформації, оперативно, достовірно та своєчасно інформувати суспільство про стан захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, а також заходи, що вживаються
для  забезпечення їх безпеки.

Керівникам спеціалізованих служб (формувань) цивільного захисту міста:

– провести якісне відпрацювання тренувань та навчань з питань ЦЗ та запобігання НС,  Планів з реагування та запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і керівних документів з питань ЦЗ;

– забезпечити постійну готовність підпорядкованих сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях, підвищити їх оснащення та ефективність першочергових заходів оперативного реагування;

– посилити контроль за станом цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, реалізації заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

– вирішити комплекс питань, пов’язаних з утворенням та накопиченням необхідних резервів матеріально-технічних засобів для забезпечення першочергових заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

– організувати та здійснити навчання за програмою спеціальної підготовки фахівців певної спеціальності, які входять до складу спеціалізованої служби;

– підтримувати у готовності техніку і майно спеціального призначення до вирішення завдань цивільного захисту у мирний час та в особливий період;

– організувати та підтримувати взаємодію з відповідними органами управління та силами цивільного захисту міста, під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій;

    Управлінню освіти міськвиконкому:

– забезпечити дієвий контроль за роботою по заходам з пожежної безпеки в навчальних закладах, якістю навчання з нормативних дисциплін «Цивільний захист» та «Основи безпеки життєдіяльності», а також запровадження навчальними закладами новітніх навчальних технологій та застосування нових законодавчих і нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту;

– провести разом з Фастівським РС ГУ ДСНС України у Київській області у дошкільних, загальноосвітніх і навчально-виховних закладах батьківські збори, конкурси, вікторини, зустрічі із працівниками системи ДСНС, з метою навчання дітей основам безпечної життєдіяльності, а також організувати проведення Тижня Знань Правил з питань безпеки життєдіяльності;

– визначити порядок підготовки та вдосконалення професійної майстерності з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту педагогів загальноосвітніх закладів;

– привести в готовність до дій за призначенням захисні споруди ЦЗ в ЗОШ та ДНЗ, перевірити роботу комісій з ТЕБ та НС, евакокомісій ЗОШ та ДНЗ, планів евакуації та укриття, Планів на особливий період, роботу системи оповіщення, інформаційних куточків з питань безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та інструкції дій чергових на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та в особливий період..

 

 Керуючий справами                                                                                         Л.О. Тхоржевська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ