Про перевірку в структурних підрозділах, організаціях, установах додержання законодавства про звернення громадян  у 2020 році

  • 02.01.2020

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від  02.01.2020                                                                                          №  4од

м. Фастів

 

Про перевірку в структурних підрозділах,

організаціях, установах додержання

законодавства про звернення громадян 

у 2020 році

 

На виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів місцевого самоврядування», відповідно до Закону України «Про звернення громадян»,  п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,з метою підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян та з метою усунення недоліків по веденню діловодства:

 

  1. Ввести щомісячне проведення дня контролю, у рамках якого здійснювати виїзні перевірки стану виконання доручень, наданих за результатами розгляду звернень громадян.

 

2 Затвердити графік перевірок додержання законодавства про звернення громадян в міській раді та її виконавчих органах, підприємствах, організаціях, установах у 2020 році (додаток 1).

 

  1. Для проведення перевірок додержання законодавства про звернення громадян в міській раді та її виконавчих органах утворити робочу групу виконкому у складі:

Тхоржевська Л.О. – керівника робочої групи, керуючий справами виконкому;

Давиденко О.П. – заступника керівника робочої групи, заступника міського голови;

Папко О.С. – секретаря робочої групи, начальника відділу по роботі із зверненнями громадян;

 

Членів робочої групи:

Парієнко І.В. – головного спеціаліста відділу по роботі із зверненнями громадян;

Мосійчука  Д.Л.   –  головного спеціаліста  юридичного управління;

Алісєєнко Л.М. – начальник  загального відділу;

Рудяк Л.І. – завідуючого сектором демократичних ініціатив;

Почапської О.В. – начальника архівного відділу.

 

4 . Затвердити Положення про порядок проведення у виконавчому комітеті Фастівської міської ради  “Дня контролю” (додаток 2).

 

  1. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження № 4 од від 02.01.2019 року «Про перевірку в структурних підрозділах, організаціях, установах додержання законодавства про звернення громадян у 2019 році».

 

6 . Контроль за виконанням даного розпорядження  залишаю за собою.

 

 

 

Міський  голова                                                 М.В. Нетяжук

 

  

 

Додаток  1

до розпорядження  міського голови

№ 4од від 02.01.2020р.

 

 

Г Р А Ф І К

перевірки додержання законодавства про звернення

громадян в міській раді та її виконавчих органах, підприємствах, організаціях, установах  в 2020  році

 

№п/п Найменування організації Час проведення
1. Управління культури, молоді та туризму Січень
2. Комітет самоорганізації населення мікрорайону Казнівка Лютий
3 Служба у справах дітей та сім’ї Березень
4. Комітет самоорганізації населення мікрорайону Снігурівка Квітень
5. Комунальне підприємство

«Фастівська ЖЕК»

Травень
6. Комітет самоорганізації населення мікрорайону Кадлубиця Червень
7. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Липень
8.

 

 Комітет самоорганізації населення мікрорайону Потіївка Серпень
9. Комітет самоорганізації населення мікрорайону Завокзалля Вересень
10. Комітет самоорганізації населення мікрорайону Заріччя Жовтень
11. Комітет самоорганізації населення мікрорайону Фастів-ІІ Листопад
12. Управління освіти Грудень

 

 

Керуючий справами виконкому                                            Л.О.Тхоржевська

 

 

Додаток  2

до розпорядження  міського голови

№ 4од від 02.01.2020 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення у виконавчому комітеті Фастівської міської ради  «Дня контролю»
результатів розгляду звернень громадян

1.Загальні положення.

1.1 Положення розроблено у відповідності до законів України «Про звернення громадян»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 07.02.2008           № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

1.2. Це Положення визначає організацію, основні завдання та загальні засади проведення у виконавчому комітеті Фастівської міської ради  «Дня контролю» результатів розгляду звернень громадян (надалі – «День контролю»).

1.3. Своєчасне попередження , виявлення та припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства  про звернення громадян.

  1. Організація проведення «Дня контролю».

2.1. «Днем контролю» визначається кожна друга п’ятниця місяця.

2.2. Контроль результатів розгляду звернень громадян здійснюється членами  робочої групи виконавчого комітету Фастівської міської ради  з проведення перевірок результатів розгляду звернень громадян та обставин надходження до виконавчого комітету Фастівської міської ради  повторних та колективних звернень громадян (надалі – робоча група), склад якої затверджується розпорядженням міського голови .

2.3. Робочу групу очолює  керуючий справами міськвиконкому. Заступником  голови робочої групи є  заступник міського голови , секретарем –  начальник  відділу по роботі із зверненями громадян. . У разі відсутності голови робочої групи його функції здійснює заступник голови робочої групи,  а у разі відсутності секретаря – один з членів робочої групи, за дорученням  голови робочої групи. Робоча група є консультативно дорадчим органом, створеним відповідно до розпорядження міського голови.

2.4.  Організаційне забезпечення діяльності робочої групи здійснює секретар робочої групи.

2.5. Перевірки проводяться згідно графіка який затверджується розпорядженням  міського  голови. Перевірка яка не передбачена графіком, або повторна перевірка може проводитись відповідно до розпорядження міського голови без письмового повідомлення підприємства, установи, організації.

  1. Основні завдання  робочої групи є:

3.1  Здійснення контролю за  додержанням законодавства  та організації виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008           № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпоряджень та доручень міського голови щодо розгляду звернень громадян  в міській раді та її виконавчих органах, підприємствах, організаціях, установах.  При необхідності,  обстеження на місці достовірності   інформацій щодо розгляду окремих звернень громадян (надалі – комісійне обстеження), внесених до списків звернень громадян, що підлягають перевірці;

3.2.  Зустрічі  з    заявниками   за     місцем     їх     проживання з метою проведення перевірок стану виконання доручень, наданих за   результатами   розгляду їх звернень виконавцями( у разі потреби);

3.3. Зустрічі на місці з виконавцями щодо проведення перевірок додержання виконавської дисципліни, своєчасного розгляду, прийняття об’єктивних та всебічних заходів з розв’язання проблем і причин, що спричинили звернення громадян.

  1. 4. Права робочої групи:

4.1. Знайомитись з матеріалами справ щодо розгляду звернень громадян ;

4.2. Залучати при необхідності для перевірки фахівців структурних підрозділів  виконавчого комітету Фастівської міської ради та  брати у них письмові пояснення з питань, що відносяться до перевірки результатів розгляду звернень;

4.3. Отримувати від громадян, чиї звернення перевіряються, письмові зауваження щодо розгляду їх звернень;

4.4. Отримувати у разі потреби завірені копії документів, скарг, заява а також письмові пояснення керівника чи його заступника.

4.5. Складання актів за  підсумками комісійного обстеження, та подання узагальнених матеріалів на розгляд до міського голови.
Акти підписуються головою комісії, її членами та керівниками об’єкта перевірки.

 

  1. Результати проведення «Дня контролю»:

5.1. За підсумками проведення дня контролю керівник організації, установи, підприємства що перевіряли звітується на  апаратній нараді при міському голові про стан виконання дотримання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008           № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпоряджень та доручень міського голови щодо розгляду звернень громадян.

5.2. Рішення робочої групи носять рекомендаційний характер;

5.3.Один примірник акту після закінчення перевірки направляється керівнику об’єкта перевірки.

Керуючий справами виконкому                                            Л.О.Тхоржевська

 

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ