Про перевірку додержання законодавства про звернення громадян  в Фастівській міській територіальній громаді, підприємствах, організаціях, установах, структурних підрозділах Фастівської міської ради у 2024 році

  • 26.01.2024

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

м. Фастів

            26.01.2024                                                                                          № 27 – од

Про перевірку додержання

законодавства про звернення громадян 

в Фастівській міській територіальній

громаді, підприємствах, організаціях,

установах, структурних підрозділах Фастівської

міської ради у 2024 році

З метою додержання законодавства про звернення громадян в Фастівській міській територіальній громаді, підприємствах, організаціях, установах, структурних підрозділах Фастівської міської ради та підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян, усунення недоліків по веденню діловодства, на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів місцевого самоврядування», відповідно до Закону України «Про звернення громадян», керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Ввести щомісячне проведення дня контролю, у рамках якого здійснювати виїзні перевірки стану виконання доручень, наданих за результатами розгляду звернень громадян.
  2. Затвердити графік перевірок додержання законодавства про звернення громадян в Фастівській міській територіальній громаді, підприємствах, організаціях, установах, структурних підрозділах Фастівської міської ради у 2024 році (додаток 1).
  3. Для проведення перевірок додержання законодавства про звернення громадян в Фастівській міській територіальній громаді утворити робочу групу (додаток 2).
  4. Затвердити Положення про порядок проведення у Фастівській міській територіальній громаді, підприємствах, організаціях, установах, структурних підрозділах Фастівської міської ради «Дня контролю» (додаток 3).
  5. Розпорядження № 5-од від 12.01.2022 р. «Про перевірку додержання законодавства про звернення громадян в Фастівській міській територіальній громаді, підприємствах, організаціях, установах у 2022 році» вважати таким, що втратило чинність.

6 . Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Міський  голова                                                            Михайло НЕТЯЖУК

 

 

 

 

Додаток  1

до розпорядження  міського голови

№ 27-од від 26.01.2024

 

Г Р А Ф І К

перевірки додержання законодавства про звернення

громадян в Фастівській міській територіальній громаді, підприємствах, організаціях, установах, структурних підрозділах Фастівської

міської ради в 2024 році

 

№п/п Найменування організації Час проведення
1. КП ФМР «Фастівводоканал» Лютий
2. Управління розвитку територій та

благоустрою Бортниківського,

Веприцького, Малоснітинського,

Великоснітинського,Фастівецького старостинських округів Фастівської

міської ради

Березень
3. Управління регіонального розвитку

і житлово-комунального господарства

Борівського, Оленівського, Мотовилівського, Мотовилівсько-слобідського старостинських округів Фастівської міської ради

Квітень
4. КП «Фастівтепломережа» Травень
5. Фастівський центр комунікації з медичних питань Червень
6. Управління освіти Липень
7. КП ФМР «Фастівське бюро технічної інвентаризації» Серпень
8. Управління культури, молоді та туризму Вересень
9. Відділ з питань фізичної культури та спорту Жовтень
10. Служба у справах дітей та сім’ї Листопад
11. Фастівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фастівської міської ради Грудень

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету

Фастівської міської ради                                             Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 

 

Додаток  2

до розпорядження  міського голови

№ 27-од від 26.01.2024 р.

 

 

Склад робочої групи

 

Тхоржевська Л. О. – керівник робочої групи, керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету Фастівської міської ради;

Матвійчук В. А.    – заступник керівника робочої групи, заступник міського

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з

питань ЖКГ;

Сологуб Т. В.         – секретар робочої групи, начальник відділу по роботі із

зверненнями громадян виконавчого комітету Фастівської

міської ради;

 

Члени робочої групи:

Парієнко І. В.         – головний спеціаліст відділу по роботі із зверненнями

громадян виконавчого комітету Фастівської міської ради;

Щур Ю. Д.             – начальник юридичного управління виконавчого комітету

Фастівської міської ради;

Алісєєнко Л. М.      – начальник  загального відділу виконавчого комітету

Фастівської міської ради;

Мачтакова А. М.    – завідуючий сектором демократичних ініціатив

виконавчого комітету Фастівської міської ради;

Почапська О. В.     – начальник архівного відділу виконавчого комітету

Фастівської міської ради;

Снігур А. М.           – заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради, з питань розвитку територій,

начальник управління розвитку територій та

благоустрою Бортниківського, Веприцького,

Малоснітинського, Великоснітинського, Фастівецького

старостинських округів Фастівської міської ради;

Белько С. О.           – начальник управління регіонального розвитку і житлово

комунального господарства Борівського, Оленівського,

Мотовилівського, Мотовилівськослобідського

старостинських округів Фастівської міської ради.

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету

Фастівської міської ради                                              Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 

 

 

 

Додаток  3

до розпорядження  міського голови

№ 27-од від 26.01.2024 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення
у Фастівській міській територіальній громаді, підприємствах, організаціях, установах, структурних підрозділах Фастівської міської ради «Дня контролю» щодо додержання законодавства про звернення громадян

1.Загальні положення.

1.1 Положення розроблено у відповідності до законів України «Про звернення громадян», «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

1.2. Це Положення визначає організацію, основні завдання та загальні засади проведення у Фастівській міській територіальній громаді, підприємствах, організаціях, установах дня контролю результатів розгляду звернень громадян (надалі – «День контролю»).
1.3. Своєчасне попередження, виявлення та припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства  про звернення громадян.

  1. Організація проведення «Дня контролю».

2.1. «Днем контролю» визначається кожна друга п’ятниця місяця.
2.2. Контроль результатів розгляду звернень громадян здійснюється членами  робочої групи Фастівської міської територіальної громади з проведення перевірок результатів розгляду звернень громадян та обставин надходження до виконавчого комітету Фастівської міської ради  повторних та колективних звернень громадян (надалі – робоча група), склад якої затверджується розпорядженням міського голови.

2.3. Робочу групу очолює керуючий справами (секретар) виконавчого

комітету Фастівської міської ради. У разі відсутності голови робочої групи його функції здійснює заступник голови робочої групи,  а у разі відсутності секретаря – один з членів робочої групи, за дорученням голови робочої групи. Робоча група є консультативно дорадчим органом, створеним відповідно до розпорядження міського голови.

2.4.  Організаційне забезпечення діяльності робочої групи здійснює секретар робочої групи.

2.5. Перевірки проводяться згідно графіка який затверджується розпорядженням  міського  голови. Перевірка яка не передбачена графіком, або повторна перевірка може проводитись відповідно до розпорядження міського голови без письмового повідомлення підприємства, установи, організації.

 

 

  1. Основні завдання робочої групи є:

3.1 Здійснення контролю за додержанням законодавства та організації виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпоряджень та доручень міського голови щодо розгляду звернень громадян  в Фастівській міській територіальній громаді, підприємствах, організаціях, установах. При необхідності,  обстеження на місці достовірності   інформацій щодо розгляду окремих звернень громадян (надалі – комісійне обстеження), внесених до списків звернень громадян, що підлягають перевірці;

3.2. Зустрічі з заявниками за місцем їх проживання з метою проведення перевірок стану виконання доручень, наданих за результатами розгляду їх звернень виконавцями (у разі потреби);

3.3. Зустрічі на місці з виконавцями щодо проведення перевірок додержання виконавської дисципліни, своєчасного розгляду, прийняття об’єктивних та всебічних заходів з розв’язання проблем і причин, що спричинили звернення громадян.

  1. Права робочої групи:

4.1. Ознайомлення з матеріалами справ щодо розгляду звернень громадян  ;

4.2. Залучати при необхідності для перевірки фахівців структурних підрозділів  виконавчого комітету Фастівської міської ради та брати у них письмові пояснення з питань, що відносяться до перевірки результатів розгляду звернень;

4.3. Отримувати від громадян, чиї звернення перевіряються, письмові зауваження щодо розгляду їх звернень;

4.4. Отримувати у разі потреби завірені копії документів, скарг, заяви, а також письмові пояснення керівника чи його заступника.

4.5. Складання актів за  підсумками комісійного обстеження та подання узагальнених матеріалів на розгляд до міського голови.

Акти підписуються головою комісії, її членами та керівниками об’єкта перевірки.

  1. Результати проведення «Дня контролю»:

5.1. За підсумками проведення дня контролю керівник організації, установи, підприємства, що перевіряли, звітується на апаратній нараді при міському голові про стан виконання дотримання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпоряджень та доручень міського голови щодо розгляду звернень громадян.

5.2. Рішення робочої групи носять рекомендаційний характер;

5.3. Один примірник акту після закінчення перевірки направляється керівнику об’єкта перевірки.

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету

Фастівської міської ради                                              Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ