Про організацію роботи з питань оприлюднення та оновлення відкритих даних, розпорядником яких є Фастівська міська рада та її виконавчі органи 

  • 24.01.2020

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від «23»   01      2020 р                                                          №18 од

 

Про організацію роботи з питань оприлюднення

та оновлення відкритих даних,

розпорядником яких є Фастівська міська рада та її виконавчі органи 

 

З метою підвищення рівня прозорості та відкритості діяльності Фастівської міської ради та її виконавчого комітету, що є розпорядниками інформації, реалізації прав запитувачів інформації на доступ до публічної інформації, керуючись статтями 17, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами), Законом України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» від 21.10.2015 № 835 (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних» від 30.11.2016 № 867:

 

  1. Визначити перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Фастівська міська рада та її виконавчі органи (далі – відкриті дані), згідно з додатком 1.
  2. Встановити, що функції розпорядника інформації Фастівської міської ради здійснюють її структурні підрозділи (у частині інформації, що отримана, створена та знаходиться у володінні структурних підрозділів) та виконавчий комітет Фастівської міської ради (у частині інформації, що отримана, створена та знаходиться у володінні структурних підрозділів).
  3. Покласти на керівників структурних підрозділів Фастівської міської ради та її виконавчого комітету персональну відповідальність за підготовку, передачу, актуальність, достовірність та своєчасне оновлення на офіційному веб-сайті Фастівської міської ради та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних інформації, яка підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних і розпорядниками якої є Фастівська міська рада та її виконавчі органи.
  4. Для оприлюднення та своєчасного оновлення наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних визначити відповідальних осіб згідно з додатком 2.
  5. Відділу з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ забезпечувати координацію та контроль за оприлюдненням інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
  6. Розпорядження міського голови №294 від 09.09.2019 «Про організацію роботи з питань оприлюднення та оновлення відкритих даних, розпорядником яких є Фастівська міська рада та її виконавчий комітет» вважати таким, що втратило чинність.
  7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами Тхоржевську Л.О.

 

 

Міський голова                                                         М.В.Нетяжук

 

Додаток 1 – перелік даних

Додаток 2 – відповідальні особи

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ