Про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м. Фастова

 • 20.02.2024

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

м. Фастів

19.02.2024                                                                               № 36-од

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги мешканцям м. Фастова

Розглянувши звернення громадян міста Пелих І. В., Дьорнер Л. В., Єльнікову В. М., Терзі Р.Ф., Коваленка О. М., Глоби І. А., Ковтуна Ю. О., Богатової В. А., Качинського В. Е., Гончарука М. І., Загрудніцької Є. Г., Феннич Г. І., Клецкова М. О., Воскобой Л. П., Богдан С. В., Калініченко В. Л., Домарацької О. А., Кузьменко Н. Д., Ляшенко Л. А., Овчаренко І. В., Роленкової Л. В., Роленкова О. М., Брухтій А. О., Ткаченка В. М., Усатенко     Г. В., Балан Л. І., Салієнко Н. І., Рокицького М. П., Паничевної О. Ф., Старкової О. Ю., Яценка І. П., Поліщука В. О., Поліщук Л. Я., Погорілого В. В., Онищенка А. Я., Засанюк К. П., Вишнівської Т. І., Бабича О. М., Лавриненко   Н. Л., Макадзеба М. В., Савченка А. Л., Барцева В. П., Гізетдінової Л. Г., Форосенко О. М., Губар В. А., Тиховської К. Є., Чередніченка П. П., Бриль      А. В., Кулініч Н. П., Торішньої А. Б., Чехович Л. А., Пальченко В. В., Захарченко Н. Д., Агаркової Н. А., Знайди В. І., Піщаної В. А., Куценко Г. В., Паламарчук Л. А., Чередніченко Н. М., Перміної Г. О., Халецького М. М., Корнієнка В. І., враховуючи важкий матеріальний стан громадян, пропозиції робочої групи з надання одноразової матеріальної допомоги (протокол № 3 від 16.02.2024 р.), керуючись рішенням Фастівської міської ради № 581-XLV-VIII від 22.12.2023 р. «Про місцевий бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2024 рік», рішенням №38-IV-VІІI від 23.12.2020 р. «Про затвердження комплексної Програми «Турбота» Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради № 8 від 29.01.2024 р. «Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у бюджеті Фастівської міської територіальної громади для надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Фастівської міської територіальної громади», п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1. Надати матеріальну допомогу вище названим громадянам в розмірі:
 2. Пелих Ірині Валеріївні, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 3. Дьорнер Людмилі Віталіївні, що проживає за адресою: *** – 8000,00 грн. (вісім тисяч гривень);
 4. Єльнікову Володимиру Миколайовичу, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 5. Терзі Раїсі Федорівні, що проживає без реєстрації за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 6. Коваленку Олександру Миколайовичу, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 7. Глобі Ірині Анатоліївні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 8. Ковтуну Юрію Олексійовичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 9. Богатовій Валентині Анатоліївні, що проживає за адресою: *** – 4000,00 грн. (чотири тисячі гривень);
 10. Качинському Віталію Едуардовичу, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 11. Гончаруку Миколі Івановичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 12. Загрудніцькій Євгенії Григорівні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 13. Феннич Галині Іванівні, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 14. Клецкову Михайлу Олексійовичу, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 15. Воскобой Любові Петрівні, що проживає за адресою: *** – 3500,00 грн. (три тисячі п’ятсот гривень);
 16. Богдан Світлані Василівні, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 17. Калініченко Валентині Львівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 18. Домарацькій Оні Альгімантасівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 19. Кузьменко Надії Дмитрівні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 20. Ляшенко Любові Андріївні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 21. Овчаренко Ірині Василівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 22. Роленковій Ларисі Василівні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 23. Роленкову Олександру Михайловичу, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 24. Брухтій Антоніні Олексіївні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 25. Ткаченку Володимиру Миколайовичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 26. Усатенко Галині Володимирівні, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 27. Балан Людмилі Іванівні, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 28. Салієнко Наталії Іванівні, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 29. Рокицькому Миколі Петровичу, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 30. Пиничевній Ользі Федорівні, що проживає за адресою: ***– 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 31. Старковій Ользі Юхимівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 32. Яценку Івану Петровичу, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 33. Поліщуку Віталію Олександровичу, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 34. Поліщук Лідії Ярославівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 35. Погорілому Віктору Васильовичу, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 36. Онищенку Анатолію Яковичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 37. Засанюк Катерині Петрівні, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 38. Вишнівській Тетяні Іллівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 39. Бабичу Олегу Миколайовичу, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 40. Лавриненко Наталії Леонідівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 41. Макадзебу Миколі Володимировичу, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 42. Савченку Анатолію Леонідовичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 43. Барцеву Віктору Петровичу, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 44. Гізетдіновій Любові Григорівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 45. Форосенко Олені Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 46. Губар Валентині Анатоліївні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 47. Тиховській Катерині Євменівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 48. Чередніченку Петру Петровичу, що проживає за адресою: *** – 3500,00 грн. (три тисячі п’ятсот гривень);
 49. Бриль Анні Вячеславівні, що проживає без реєстрації за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 50. Кулініч Ніні Петрівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 51. Торішній Анні Борисівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 52. Чехович Лілії Аркадіївні, що проживає за адресою: *** – 8000,00 грн. (вісім тисяч гривень);
 53. Пальченко Валентині Василівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 54. Захарченко Надії Давидівні, що проживає за адресою: *** – 3500,00 грн. (три тисячі п’ятсот гривень);
 55. Агарковій Ніні Абрамівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 56. Знайді Валентині Іванівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 57. Піщаній Валентині Анатоліївні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 58. Куценко Ганні Василівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 59. Паламарчук Лейлі Алікберівні, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 60. Чередніченко Наталії Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисячі гривень);
 61. Перміній Галині Олександрівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 62. Халецькому Миколі Миколайовичу, що проживає без реєстрації за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 63. Корнієнку В’ячеславу Івановичу, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);

Всього: 264500,00 грн. (двісті шістдесят чотири тисячі п’ятсот гривень).

 1. Начальнику фінансово – господарського відділу – головному бухгалтеру Міхеєвій О. О. здійснити виплату матеріальної допомоги на картковий рахунок за рахунок коштів бюджету Фастівської міської територіальної громади.

 

 

Міський голова                                                               Михайло НЕТЯЖУК

  

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ