Про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м. Фастова

 • 19.01.2024

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

м. Фастів

19.01.2024                                                                               № 21-од

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги мешканцям м. Фастова

Розглянувши звернення громадян міста Гушленка С. С., Зінченка П. В., Леонгард Т. А., Пеньєвського О. М., Волощука О. В., Дороніна Д. О., Пелиха А. В., Собко Н. М., Єльникової Т. В., Шкребко О. В., Степаненко Н. І., Беззубченкової С. П., Ходачинської Т. Ф., Шаменка П. П., Слабошевського В. Г., Чорного Є. Ю., Войтенко А. Л., Вехи Л. О., Зелінської Ю. М., Сахно В. І., Шевалдіної Л. Д., Блейчика І. В., Петренко О. Ю., Бриля М. Ф., Процишиної Н. О., Шевченка Т. О., Казначеєвої Г. А., Паніматченко Т. В., Якуби М. О., Грицаєнко Г. Г., Зінченка М. М., Зінченко Л. О., Мойсеєнка М. М., Пшонківського І. М., Рибальченко Н. О., Матвєєвої О. О., Храмцової Д. І., Ситнік Б. В., Ситніка П. К., Ткаченко Л. В., Сокол Ю. Г., враховуючи важкий матеріальний стан громадян, пропозиції робочої групи з надання одноразової матеріальної допомоги (протокол № 1 від 16.01.2024 р.), керуючись рішенням Фастівської міської ради № 581-XLV-VIII від 22.12.2023 р. «Про місцевий бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2024 рік», рішенням №38-IV-VІІI від 23.12.2020 р. «Про затвердження комплексної Програми «Турбота» Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради № 15 від 15.01.2021 р. «Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у бюджеті Фастівської міської територіальної громади для надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Фастівської міської територіальної громади», п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1. Надати матеріальну допомогу вище названим громадянам в розмірі:
 2. Гушленку Сергію Сергійовичу, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 3. Зінченку Петру Васильовичу, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 4. Леонгард Тамарі Анатоліївні, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 5. Пеньєвському Олександру Миколайовичу, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 6. Волощуку Олександру Володимировичу, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 7. Дороніну Дмитру Олександровичу, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 8. Пелиху Андрію Вікторовичу, що проживає без реєстрації за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень)
 9. Собко Надії Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 30000,00 грн. (тридцять тисяч гривень);
 10. Єльниковій Тамарі Віталіївні, що проживає за адресою: *** – 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень);
 11. Шкребко Олені Валентинівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 12. Степаненко Ніні Іванівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 13. Беззубченковій Світлані Петрівні, що проживає за адресою: *** – 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень);
 14. Ходачинській Тетяні Федорівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 15. Шаменку Павлу Петровичу, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 16. Слабошевському Віктору Григоровичу, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 17. Чорному Євгену Юрійовичу, що проживає за адресою: *** – 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень);
 18. Войтенко Аліні Леонтіївні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 19. Вехи Любові Олексіївні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 20. Зелінській Юлії Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 21. Сахно Валентині Іванівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 22. Шевалдіній Людмилі Дмитрівні, що проживає за адресою: *** – 4000,00 грн. (чотири тисячі гривень);
 23. Блейчику Івану Володимировичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 24. Петренко Олені Юріївні, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 25. Брилю Миколі Федоровичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 26. Процишиній Наталії Олексіївні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 27. Шевченку Тарасу Олександровичу, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 28. Казначеєвій Галині Андріївні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 29. Паніматченко Тетяні Василівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 30. Якубі Максиму Олександровичу, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 31. Грицаєнко Галині Григорівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 32. Зінченку Миколі Миколайовичу, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 33. Зінченко Ларисі Олексіївні, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 34. Мойсеєнку Миколі Михайловичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 35. Пшонківському Ігорю Миколайовичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 36. Рибальченко Наталії Олександрівні, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 37. Матвєєвій Олені Олександрівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 38. Храмцовій Дар’ї Ігорівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 39. Ситнік Броніславі Вікентіївні, що проживає за адресою: *** – 4000,00 грн. (чотири тисячі гривень);
 40. Ситніку Петру Кононовичу, що проживає за адресою: *** – 4000,00 грн. (чотири тисячі гривень);
 41. Ткаченко Ларисі Василівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 42. Сокол Юлії Геннадіївні, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень).

Всього: 241500,00 грн. (двісті сорок одна тисяча п’ятсот гривень).

 

 1. Начальнику фінансово – господарського відділу – головному бухгалтеру Міхеєвій О. О. здійснити виплату матеріальної допомоги на картковий рахунок за рахунок коштів бюджету Фастівської міської територіальної громади.

 

 

Міський голова                                                               Михайло НЕТЯЖУК

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ