Про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м. Фастова

 • 19.12.2023

 

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

м. Фастів

18.12.2023                                                                               № 306 – од

Про надання одноразової матеріальної

допомоги мешканцям м. Фастова

Розглянувши звернення громадян міста Горностаєва В. К., Руденко Т. Г, Соколовської А. О., Гибельчука Р. П., Мамченка Р. О., Алексеєвець В. П., Сахно В. С., Дяченко Т. Ф., Барзинського І. Г., Дем’ненко   Н. О., Марченка Р. В., Лісовської Н. А., Рябко О. В., Ничик Н. Т., Бакова В. А., Магди М. М., Ступака С. М., Абраменко Н. І., Приходько О. М., Кобилінської О. О., Билим І. М., Скиданенка О. В., Пробитюка В. С., Пьорушкіна В. О., Петраченка О. В., Слімборського В. В., Посудієвської Л. М., Єманової О. Р., Петренка Ю. С., Садіахметової Л. М., Зєвака М. В., Васильєвої Н. Б., Перміна В. Є., Градзіон В. М., Чередніченка П. П., Титаренко Л. І., Рябченко Н. Т., Новіцької Л. М., Пронтенко І. І., Деляна Є. К., Шевченка О. В., Лукашевича      І. В., Лукашевич Г. М. враховуючи важкий матеріальний стан громадян, пропозиції робочої групи з надання одноразової матеріальної допомоги (протокол № 14 від 14.12.2023 р.), керуючись рішенням Фастівської міської ради №161-XXXIII-VIII від 20.12.2022 р. «Про місцевий бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішенням №38-IV-VІІI від 23.12.2020 р. «Про затвердження комплексної Програми «Турбота» Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради № 15 від 15.01.2021 р. «Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у бюджеті Фастівської міської територіальної громади для надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Фастівської міської територіальної громади», п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1. Надати матеріальну допомогу вище названим громадянам в розмірі:
 2. Горностаєву Володимиру Костянтиновичу, що проживає за адресою: *** – 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень);
 3. Руденко Тамарі Григорівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 4. Соколовській Анні Олександрівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 5. Гибельчуку Роману Петровичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 6. Мамченку Руслану Олександровичу, що проживає за адресою: *** –15000,00 грн. (п’ятнадцять тисяч гривень);
 7. Алексеєвець Вірі Петрівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 8. Сахно Валентині Степанівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 9. Дяченко Тамарі Федосіївні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 10. Барзинському Ігорю Георгійовичу, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 11. Дем’яненко Наталії Олексіївні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 12. Марченку Руслану Владиславовичу, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 13. Лісовській Наталії Андріївні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 14. Рябко Олені Володимирівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 15. Ничик Надії Тимофіївні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 16. Бакову Валентину Анатолійовичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 17. Магді Миколі Миколайовичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 18. Ступаку Станіславу Миколайовичу, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 19. Абраменко Наталії Іванівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 20. Приходько Оксані Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень);
 21. Кобилінській Ользі Олексіївні, що проживає за адресою: *** – 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень);
 22. Билим Ірині Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень);
 23. Скиданенку Олексію Володимировичу, що проживає за адресою: *** – 12000,00 грн. (дванадцять тисяч гривень);
 24. Пробитюку Василю Сергійовичу, що проживає за адресою: *** – 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень);
 25. Пьорушкіну Василю Олександровичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 26. Петраченку Олександру Віталійовичу, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 27. Слімборському Владиславу Валерійовичу, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (три тисячі гривень);
 28. Посудієвській Людмилі Марківні, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 29. Ємановій Олександрі Романівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 30. Петренку Юрію Сергійовичу, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 31. Садіахметовій Людмилі Михайлівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 32. Зєваку Миколі Васильовичу, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 33. Васильєвій Наталії Борисівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 34. Перміну Василю Єгоровичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 35. Градзіон Вірі Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 36. Чередніченку Петру Петровичу, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 37. Титаренко Любові Іванівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 38. Рябченко Надії Тимофіївні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 39. Новіцькій Людмилі Михайлівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 40. Пронтенко Ірині Іванівні, що проживає за адресою: *** – 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень);
 41. Деляну Євгенію Костянтиновичу, що проживає за адресою: *** – 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень);
 42. Шевченку Олексію Вікторовичу, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 43. Лукашевичу Ігорю Вікторовичу, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 44. Лукашевич Галині Макарівні, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень).

Всього: 257500,00 грн. (двісті п’ятдесят сім тисяч п’ятсот гривень).

 1. Начальнику фінансово – господарського відділу – головному бухгалтеру Міхеєвій О. О. здійснити виплату матеріальної допомоги на картковий рахунок за рахунок коштів бюджету Фастівської міської територіальної громади.

 

 

Міський голова                                                               Михайло НЕТЯЖУК

  

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ