Про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м. Фастова

 • 16.10.2023

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

м. Фастів

16.10.2023                                                                     № 254 – од

Про надання одноразової матеріальної

допомоги мешканцям м. Фастова

Розглянувши звернення громадян міста Ткаченко Л. В., Віценка Д. В., Потапенка А. В., Бородіна Н. В., Рябої В. І., Фріча В. Ф., Фріча Є. В., Соколовської О. О., Поліщук Н. В., Сідун Г. П., Оверченко Н. В., Чумак К. В., Чумака С. А., Касяненка А. М., Гарячого В. Г., Албутової Л. Й.,       Собіянського А. Б., Лазаренко Л. А., Глущенка О. В., Кулініченко І. А., Шестопал А. З., Булгак О. В., Денисюка А. М., Пархоменко Т. Ю.,     Авксентюка О. В., Міщенка А. С., Буклової Т. Д., Мороз О. В., Кирилюк Н. О., Музиченко С. П., Козловського П. А., Зінкевича А. П., Костри Т. М.,      Поліщук Л. Я., Гончарук В. В., Остапчука С. В., Броністовського В. Ю., Конончук С. С., Кудь Л. Є., Гаврилюка П. Є., Міщенко Н. І., Кисленка О. М., Полікарпової М. Б., Тесленко Ю. Є., Струтинської А. В., враховуючи важкий матеріальний стан громадян, пропозиції робочої групи з надання одноразової матеріальної допомоги (протокол № 12 від 11.10.2023 р.), керуючись рішенням Фастівської міської ради № 161-XXXIII-VIII від 20.12.2022 р. «Про місцевий бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішенням     № 38-IV-VІІI від 23.12.2020 р. «Про затвердження комплексної Програми «Турбота» Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради № 10 від 15.01.2021 р. «Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у бюджеті Фастівської міської територіальної громади для надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Фастівської міської територіальної громади», п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1. Надати матеріальну допомогу вище названим громадянам в розмірі:
 2. Ткаченко Ларисі Василівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 3. Віценку Дмитру Володимировичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 4. Потапенку Артему Вікторовичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 5. Бородіну Назару Вікторовичу, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 6. Рябій Валентині Іванівні, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 7. Фрічу Володимиру Федоровичу, що проживає за адресою: *** – 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень);
 8. Фрічу Євгену Володимировичу, що проживає за адресою: *** – 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень);
 9. Соколовській Олені Олексіївні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 10. Поліщук Нелі Валеріївні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 11. Сідун Галині Петрівні, що проживає без реєстрації за адресою: *** – 5500,00 грн. (п’ять тисяч п’ятсот гривень);
 12. Оверченко Наталії Вікторівні, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 13. Чумак Катерині Василівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 14. Чумаку Сергію Анатолійовичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 15. Касяненку Андрію Миколайовичу, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 16. Гарячому Віталію Григоровичу, що проживає без реєстрації за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 17. Албутовій Людмилі Йосипівні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 18. Собіянському Анастасію Борисовичу, що проживає за адресою: *** – 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень);
 19. Лазаренко Людмилі Анатоліївні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 20. Глущенку Олексію Володимировичу, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 21. Кулініченко Ірині Анатоліївні, що проживає без реєстрації за адресою: *** – 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень);
 22. Шестопал Антоніні Захарівні, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 23. Булак Ользі Валентинівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 24. Денисюку Андрію Миколайовичу, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 25. Пархоменко Тетяні Юріївні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 26. Авксентюку Олександру Васильовичу, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 27. Міщенку Андрію Станіславовичу, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 28. Букловій Тетяні Дмитрівні, що проживає без реєстрації за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 29. Мороз Олені Валеріївні, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 30. Кирилюк Ніні Опанасівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 31. Музиченко Світлані Петрівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 32. Козловському Петру Аркадійовичу, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 33. Зінкевичу Анатолію Петровичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 34. Кострі Тетяні Михайлівні, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 35. Поліщук Лідії Ярославівні, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 36. Гончарук Вікторії Володимирівні, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 37. Остапчуку Сергію Вікторовичу, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 38. Броністовському Василю Юрійовичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 39. Конончук Світлані Станіславівні, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 40. Кудь Ларисі Євгеніївні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 41. Гаврилюку Петру Євгеновичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 42. Міщенко Наталії Іванівні, що проживає без реєстрації за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 43. Кисленку Олександру Миколайовичу, що проживає без реєстрації за адресою: *** – 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень);
 44. Полікарповій Марині Багратівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 45. Тесленко Юлії Євгеніївні, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 46. Струтинській Анастасії Володимирівні, що проживає за адресою: *** – 4000,00 грн. (чотирі тисячі гривень);

Всього: 252000,00 грн. (двісті п’ятдесят дві тисячі гривень).

 1. Начальнику фінансово – господарського відділу – головному бухгалтеру Міхеєвій О. О. здійснити виплату матеріальної допомоги на картковий рахунок за рахунок коштів бюджету Фастівської міської територіальної громади.

 

 

Міський голова                                                               Михайло НЕТЯЖУК

  

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ