Про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м. Фастова     

 • 17.01.2023

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

м. Фастів

  13.01.2022 р.                                                                               № 12-од

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги мешканцям м. Фастова      

Розглянувши звернення громадян міста Пілії М. К., Рябченко Н. Т., Слабошевського В. Г., Гриценка В. М., Грищенка Б. І, Єльникової Т. В., Ткачової Л. М., Заграничної О. П., Дармостук Р. М., Чехович Л. М.,      Тарасенко М. Г., Ситніка П. К., Мойсеєнка М. М., Саєнко Ю. О.,           Грищенка А. М., Фещенко О. Й., Пальченко В. В., Конончука М. В.,            Бойко Л. В., Труш М. В., Скиданенко О. В., Шульги К. Г., Курпач Л. Б., Дьяченко Л. І., Дьяченка В. Є., Паніматченка О. М., Шатківської А. М., Беззубченкової С. П., Знайди В. І., Казначеєвої Г. А., Зозулі А. І., Папко О. В., враховуючи важкий матеріальний стан громадян, пропозиції робочої групи з надання одноразової матеріальної допомоги (протокол № 1 від 11.01.2023 р.), керуючись рішенням Фастівської міської ради №161-XXXIII-VIII від 20.12.2022р. «Про місцевий бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішенням №38-IV-VІІI від 23.12.2020 року «Про затвердження комплексної Програми «Турбота» Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради №15 від 15.01.2021 р. «Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у бюджеті Фастівської міської територіальної громади для надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Фастівської міської територіальної громади», п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1. Надати матеріальну допомогу вище названим громадянам в розмірі:
 2. Пілії Марії Карлівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 3. Рябченко Надії Тимофіївні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 4. Слабошевському Віктору Григоровичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 5. Гриценку Віталію Михайловичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 6. Грищенку Борису Івановичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 7. Єльниковій Тамарі Віталіївні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 8. Ткачовій Людмилі Мефодіївні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 9. Заграничній Олені Павлівні, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 10. Дармостук Раїсі Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень);
 11. Чехович Людмилі Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 12. Тарасенко Марії Григорівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 13. Ситніку Петру Кононовичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 14. Мойсеєнку Миколі Михайловичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 15. Саєнко Юлії Олександрівні, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 16. Грищенку Анатолію Михайловичу, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 17. Фещенко Олені Йосипівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 18. Пальченко Валентині Василівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 19. Конончуку Максиму Васильовичу, що проживає без реєстрації за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 20. Бойко Ларисі Володимирівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень).
 21. Труш Миколі Васильовичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 22. Скиданенко Оксані Володимирівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 23. Шульзі Катерині Геннадіївні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 24. Курпач Лесі Борисівні, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 25. Дьяченко Лесі Іванівні, що проживає без реєстрації за адресою: ***– 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень);
 26. Дьяченку Володимиру Євгеновичу, що проживає без реєстрації за адресою: *** – 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень);
 27. Паніматченку Олександру Миколайовичу, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 28. Шатківській Антоніні Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 29. Беззубченковій Світлані Петрівні, що проживає за адресою: *** – 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень);
 30. Знайді Валентині Іванівні, що проживає за адресою: *** – 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень);
 31. Казначеєвій Галині Андріївні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 32. Зозулі Аллі Іванівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 33. Папко Олені Всеволодівні, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);

Всього: 117500,00 грн. (сто сімнадцять тисяч п’ятсот гривень).

 1. Начальнику фінансово – господарського відділу – головному бухгалтеру Міхеєвій О. О. здійснити виплату матеріальної допомоги на картковий рахунок за рахунок коштів бюджету Фастівської міської територіальної громади.

 

 

Міський голова                                                               Михайло НЕТЯЖУК

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ