Про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м. Фастова      

 • 21.06.2022

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

м. Фастів

13.06.2022                                                                                                                        106-од

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги мешканцям м. Фастова        

 

Розглянувши звернення громадян міста Дунаєва М. В., Дяченко Ю. В., Гайдук О. Д., Станкевич Т. С., Карпусь В. В., Мірошниченко О. М.,       Амбарян Л. Ю., Артемчук В. Ю., Артемчука А. В., Мельник О. П.,           Йовенка В. М., Гуденко А. В., Піскуна А. М., Костецької Н. М..           Брицького Л. С., Бондарчук М. В., Вінічука В. А., Полікарпової М. Б., Дрожжиної О. Б., Швалюка П. В., Притуленко І. М., Глущенко Л. М.,   Кривозуб М. А., Войтенко С. І., Валькової Г. В., Головка І. А., Корбут Т. Л., Кривенка В. В., Бобровицької Л. В., враховуючи важкий матеріальний стан громадян, пропозиції робочої групи з надання одноразової матеріальної допомоги (протокол № 5 від 09.06.2022 року), керуючись рішенням Фастівської міської ради №13-XVI-VІІI від 21.12.2021 року «Про місцевий бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2022 рік», рішенням №38-IV-VІІI від 23.12.2020 року «Про затвердження комплексної Програми «Турбота» Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради №15 від 15.01.2021 р. «Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у бюджеті Фастівської міської територіальної громади для надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Фастівської міської територіальної громади», п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Надати матеріальну допомогу вищеназваним громадянам в розмірі:

 1. Дунаєву Микиті Васильовичу, що проживає за адресою:*** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 2. Дяченко Юлії Василівні, що проживає за адресою: *** – 4000,00 грн. (чотири тисячі гривень);
 3. Гайдук Оксані Дмитрівні, що проживає за адресою: ***– 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 4. Станкевич Тамарі Степанівні, що проживає за адресою: ***– 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 5. Карпусь Вірі Володимирівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 6. Мірошниченко Оксані Михайлівні, що проживає за адресою: ***– 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 7. Амбарян Лаурі Юріївні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 8. Артемчук Валентині Юзиківні, що проживає за адресою: *** – 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень);
 9. Артемчуку Анатолію Володимировичу, що проживає за адресою: *** – 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень);
 10. Мельник Олені Петрівні, що проживає за адресою: ***– 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 11. Йовенку Віктору Михайловичу, що проживає за адресою: ***– 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 12. Гуденко Аллі Володимирівні, що проживає без реєстрації за адресою: ***– 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 13. Піскуну Анатолію Миколайовичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 14. Костецькій Наталії Миколаївні, що проживає за адресою: ***– 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 15. Брицькому Леоніду Семеновичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 16. Бондарчук Марині Валентинівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 17. Вінічук Валентину Андрійовичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 18. Швалюку Павлу Васильовичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 19. Полікарповій Марині Багратівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 20. Дрожжиній Олені Багратівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві гривень);
 21. Притуленко Ірині Миколаївні, що проживає за адресою: ***– 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 22. Глущенко Людмилі Марківні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 23. Кривозубу Миколі Андрійовичу, що проживає за адресою: ***– 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 24. Войтенко Світлані Іванівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 25. Вальковій Ганні Валентинівні, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 26. Головку Ігорю Андрійовичу, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 27. Корбут Тетяні Леонідівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 28. Кривенку Володимиру Володимировичу, що проживає за адресою: ***– 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 29. Бобровицькій Лідії Валентинівні, що проживає за адресою: ***– 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);

Всього: 112000,00 грн. (сто дванадцять тисяч  гривень).

 1. Начальнику фінансово – господарського відділу, головному бухгалтеру Міхеєвій О. О. здійснити виплату матеріальної допомоги готівкою за рахунок коштів бюджету Фастівської міської територіальної громади.

 

 

Міський голова                                                               Михайло НЕТЯЖУК

 

    

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ