Про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м. Фастова     

 • 14.05.2022

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

12.05.2022 р.                                                                                  № 85-од

м. Фастів

 

 Про надання одноразової матеріальної

 допомоги мешканцям м. Фастова       

 

Розглянувши звернення громадян міста Гуренка П. І., Зелінської Ю. М., Розової Н. П., Знайди В. І., Чечка Т. І., Волкова В. О., Паніматченко Т. В., Крука М. І., Масленнікова Л. М., Рибалко Л. А., Приходько О. М.,   Гребініченко Н. П., Загородньої О. В., Соколової О. А., Ковалевської Л. Т., Остапенка А. В., Кисленка О. М., Борушенко Т. М., Футернік Т. М.,  враховуючи важкий матеріальний стан громадян, пропозиції робочої групи з надання одноразової матеріальної допомоги (протокол № 4 від 10.05.2022 року), керуючись рішенням Фастівської міської ради №13-XVI-VІІI від 21.12.2021 року «Про місцевий бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2022 рік», рішенням №38-IV-VІІI від 23.12.2020 року «Про затвердження комплексної Програми «Турбота» Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради №15 від 15.01.2021 р. «Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у бюджеті Фастівської міської територіальної громади для надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Фастівської міської територіальної громади», п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1. Надати матеріальну допомогу вищеназваним громадянам в розмірі:

 1. Гуренку Павлу Івановичу, що проживає за адресою: ***– 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 2. Зелінській Юлії Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 3. Розовій Наталії Петрівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 4. Знайді Валентині Іванівні, що проживає за адресою: *** – 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень);
 5. Чечку Тарасу Івановичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 6. Волкову Володимиру Олександровичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 7. Паніматченко Тетяні Василівні, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисяч гривень);
 8. Круку Миколі Івановичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 9. Масленнікову Леоніду Михайловичу, що проживає за адресою: ***– 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 10. Рибалко Ларисі Андріївні, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 11. Приходько Оксані Миколаївні, що проживає за адресою: ***– 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 12. Гребініченко Наталії Павлівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 13. Загородній Олені Вікторівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 14. Соколовій Олені Анатоліївні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 15. Ковалевській Лідії Терентіївні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 16. Остапенку Анатолію Віталійовичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 17. Кисленку Олександру Миколайовичу, що проживає без реєстрації за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 18. Борушенко Тетяні Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 19. Футернік Наталії Петрівні, що проживає за адресою: *** – 7000,00 грн. (сім тисячі гривень);

Всього: 69500,00 грн. (шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот гривень).

 1. Начальнику фінансово – господарського відділу, головному бухгалтеру Міхеєвій О.О. здійснити виплату матеріальної допомоги готівкою за рахунок коштів бюджету Фастівської міської територіальної громади.

 

 

Міський голова                                                               Михайло НЕТЯЖУК

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ