Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Фастова

 • 07.11.2019

Фастівська міська рада

Київської області

Виконавчий комітет

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від 06.11.2019                                                                                             №  367 од

м. Фастів

 

 Про надання  одноразової матеріальної допомоги

 громадянам  м. Фастова  

 

Розглянувши звернення громадян міста Ющук Г.Г., Сурменко О.П., Демиденко О.М., Луньової Л.О., Божнюк О.В.,  Бевз Л.О.,  Стукаленка Ю.А., Кривенко Л.Г., Манаєвої Є.В., Манілова С.Ю., Сух М.М., Циганенко В.М., Голіщенко О.П., Цвика К.О., Сулими Л.П., Сулими О.В., Ракарчук Г.Ф., Ткаченко М.В., Кисленка О.М., Біда Т.В., Руденко Т.Г., Касянюк В.І., Воскресенського В.В., Оверченка О.В., Осипенко В.М., враховуючи важкий матеріальний стан громадян, пропозиції  робочої групи з надання одноразової  матеріальної    допомоги  (протокол    № 12 від  05.11.2019 р.), керуючись рішенням Фастівської міської ради №15-ХХХV-VІІ від 23.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік», рішенням №8-VІ-VІІ від 24.12.2015 року «Про міську комплексну Програму «Турбота» на 2016-2020 роки»,   п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.Надати матеріальну допомогу вищеназваним  громадянам в розмірі:

 1. Ющук Ганні Гнатівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі  гривень);
 2. Сурменко Олені Петрівні, що проживає за адресою: ***– 2000,00 грн. (дві тисячі  гривень);
 3. Демиденко Оксані Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі  гривень);
 4. Луньовій Ларисі Олександрівні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча  гривень);
 5. Божнюк Оксані Вікторівні, що проживає за адресою: ***
 6. Бевз Леоніду Олександровичу, що проживає за адресою: ***  – 3000,00 грн. (три тисячі  гривень);
 7. Стукаленку Юрію Анатолійовичу, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять  тисяч  гривень);
 8. Кривенко Людмилі Григорівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі  гривень);
 9. Манаєвій Євгенії Василівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять  тисяч  гривень);
 10. Манілову Сергію Юрійовичу, що проживає за адресою: *** – 15000,00 грн. (п’ятнадцять  тисяч  гривень);
 11. Суху Миколі Миколайовичу, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі  гривень);
 12. Циганенко Вірі Миколаївні, що проживає за адресою: ***  – 2000,00 грн. (дві тисячі  гривень);
 13. Голіщенко Ользі Петрівні, що проживає за адресою: ***  – 3000,00 грн. (три тисячі  гривень);
 14. Цвику Костянтину Олександровичу, що проживає за адресою:*** – 5000,00 грн. (п’ять  тисяч  гривень);
 15. Сулимі Любові Павлівні, що проживає за адресою:***– 2000,00 грн. (дві  тисячі  гривень);
 16. Сулимі Олені Володимирівні, що проживає за адресою: ***– 5000,00 грн. (п’ять  тисяч  гривень);
 17. Ракарчук Галині Федорівні, що проживає за адресою: ***– 3000,00 грн. (три тисячі  гривень);
 18. Ткаченко Марії Володимирівні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі  гривень);
 19. Кисленку Олександру Миколайовичу, що проживає за адресою:***- 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень);
 20. Біді Тетяні Василівні, що проживає за адресою: ***13 – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 21. Касянюк Варварі Іванівні, що проживає за адресою: ***  – 1000,00 грн. (одна тисяча  гривень);
 22. Воскресенському Віктору Васильовичу, що проживає за адресою: ***-  1000,00 грн. (одна тисяча  гривень);
 23. Оверченку Олександру Володимировичу, що проживає за адресою: ***  – 5000,00 грн. (п’ять  тисяч  гривень);
 24. Осипенко Вірі Максимівні, що проживає за адресою: ***  – 4000,00 грн. (чотири  тисячі  гривень);

Всього: 85500,00 грн.  (вісімдесят  п’ять  тисяч  п’ятсот   гривень)

 1. Начальнику фінансово – господарського відділу, головному бухгалтеру Міхеєвій О.О. здійснити виплату матеріальної допомоги готівкою за рахунок коштів міського бюджету.

 

В.о. міського  голови                                                             О.Б. Зикова

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ