Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Фастова

 • 07.11.2019

Фастівська міська рада

Київської області

Виконавчий комітет

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від      06.11.2019                                                                            №  366 од

м. Фастів

 

 Про надання  одноразової матеріальної допомоги

 громадянам  м. Фастова  

 

Розглянувши звернення громадян міста Доріченко С.М., Гудзя В.І., Супрун Г.І., Москаленко З.В., Міщенко І.А., Поцілуйко Г.Й.,  Гаркавого Л.Г.,  Гулька О.М.,  Гончарук З.С.,  Гончарук В.В., Савченко Л.М., Савченка Р.В., Вірник В.П., Мельниченка Б.В., Степаненко С.О., Бугайова П.Є.,       Леонової С.С., Чижик І.Г., Лавриненка О.І.,  Ніколаєнко Т.В.,         Пробитюка В.С., Волкової О.В., Рябчука В.М., Стахової Л.О., Піскуна В.А., враховуючи важкий матеріальний стан громадян, пропозиції  робочої групи з надання одноразової  матеріальної    допомоги  (протокол    № 12 від  05.11.2019 р.), керуючись рішенням Фастівської міської ради №15-ХХХV-VІІ від 23.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік», рішенням №8-VІ-VІІ від 24.12.2015 року «Про міську комплексну Програму «Турбота» на 2016-2020 роки»,   п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.Надати матеріальну допомогу вищеназваним  громадянам в розмірі:

 1. Доріченко Світлані Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 2. Гудзю Віктору Івановичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 3. Супрун Ганні Іванівні, що проживає за адресою: *** (одна тисяча гривень);
 4. Москаленко Зої Василівні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 5. Міщенко Інні Андріївні, що проживає за адресою: ***– 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень);
 6. Поцілуйко Ганні Йосипівні, що проживає за адресою: *** – 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот   гривень);
 7. Гаркавому Леоніду Григоровичу, що проживає за адресою: *** –1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 8. Гульку Олегу Михайловичу, що проживає за адресою: ***– 3000,00 грн. (три тисячі  гривень);
 9. Гончарук Зінаїді Степанівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі  гривень);
 10. Гончарук Вікторії Володимирівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі  гривень);
 11. Савченко Людмилі Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 12. Савченко Роману Васильовичу, що проживає за адресою: ***– 2000,00 грн. (дві тисячі  гривень);
 13. Вірник Вірі Петрівні, що проживає за адресою: ***– 2000,00 грн. (дві тисячі  гривень);
 14. Мельниченку Богдану Володимировичу, що проживає за адресою: *** – 500,00 грн. (п’ятсот   гривень);
 15. Степаненко Світлані Олексіївні, що проживає за адресою: ***– 5000,00 грн. (п’ять тисяч  гривень);
 16. Бугайову Павлу Євдокимовичу, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча  гривень);
 17. Леоновій Станіславі Станіславівні, що проживає за адресою:  *** – 10000,00 грн. (десять  тисяч  гривень);
 18. Чижик Ірині Геннадіївні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 19. Лавриненку Олександру Івановичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 20. Ніколаєнко Тамарі Володимирівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі  гривень);
 21. Пробитюку Василю Сергійовичу, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча    гривень);
 22. Волковій Оксані Вікторівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч  гривень);
 23. Рябчуку Валерію Миколайовичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 24. Стаховій Людмилі Олексіївні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча  гривень);
 25. Піскуну Василю Анатолійовичу, що проживає за адресою: ***– 3000,00 грн. (три тисячі гривень);

Всього: 58500,00 грн.  (п’ятдесят вісім  тисяч  п’ятсот  гривень)

 1. Начальнику фінансово – господарського відділу, головному бухгалтеру Міхеєвій О.О. здійснити виплату матеріальної допомоги готівкою за рахунок коштів міського бюджету.

 

В.о. міського  голови                                                               О.Б. Зикова  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ