Про комісію з оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержанного як подарунка Фастівській міській територіальній  громаді  в особі Фастівської міської ради

 • 02.08.2022

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

02.08.2022 р.                                         м.Фастів                                                                 № 144-од

 

Про комісію з оцінки вартості дарунка,

вирішення питання щодо можливості

використання, місця та строку

зберігання дарунка, одержанного

як подарунка Фастівській міській

територіальній  громаді  в особі Фастівської міської ради

З метою оцінки вартості дарунків одержаних як  подарунки Фастівській  міській територальній громаді в особі Фастівської міської ради, вирішення питання щодо можливості їх використання, місця та строку зберігання, відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195  «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям» (зі змінами),  частини 3 статті 23 Закону України «Про запобігання корупції»,  керуючись  п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Створити комісію з оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержанного як подарунка Фастівській міській територальній громаді  у особі  Фастівської міської ради,  у складі згідно з додатком 1.
 2. Затвердити Положення про комісію з оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного як подарунка Фастівській міській територіальній громаді в особі Фастівської міської ради (додаток 2).
 3. Контроль за виконанням данного розпорядження покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Фастівської міської ради Тхоржевську Л.О.

 

Міський голова                                                                  Михайло НЕТЯЖУК

 

 

 Додаток 1

до розпорядження міського голови

«_____» від _____________  року

 

ССКЛАД

комісії з оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості  використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного як подарунка Фастівській міській територіальній громаді в особі Фастівської міської ради

 

ТХОРЖЕВСЬКА                            – керуючий справами (секретар)

Леся Олександрівна                        виконавчого комітету Фастівської

міської ради, голова комісії

 

РУДЯК                                            – секретар міської ради, заступник

Людмила Іванівна                           голови комісії

 

МІХЄЄВА                                      – начальник фінансово-господарського   Ольга Олегівна                              відділу – головний бухгалтер виконавчого

комітету Фастівської міської ради

 

ПОСУДІЄВСЬКА                          – головний спеціаліст-бухгалтер

Людмила Марківна                        фінансово-господарського відділу

виконавчого комітету Фастівської міської ради,  секретар комісії

 

СВИРИДЕНКО                              – начальник  відділу  внутрішнього Наталія Олександрівна                  фінансового контролю та аудиту

виконавчого комітету Фастівської міської

ради

 

ЩУР                                                – начальник юридичного управління

Юлія Дмитрівна                                       виконавчого комітету Фастівської міської       ради

 

ОСТАПЧУК                                    – начальник відділу господарського

Юрій Васильович                           забезпечення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

 

АЛІСЄЄНКО                                  – начальник загального відділу

Людмила Миколаївна                     виконавчого комітету Фастівської міської                 ради

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету

Фастівської міської ради                                Леся ТХОРЖЕВСЬКА

 

 

 

 Додаток 2

до розпорядження міського голови

«_____» від ______________року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з оцінки вартості дарунка, вирішення питання

щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного як подарунка Фастівській міській територіальній  громаді в особі  Фастівської міської ради

 

І. Загальні положення

 1. Це Положення визначає порядок створення, завдання, загальні організаційні та процедурні засади діяльності комісії з питань оцінки вартості дарунка, одержаного як подарунка Фастівській міській територіальній громаді в особі Фастівської міської ради (далі – Фастівська МТГ), вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання (далі – Комісія).
 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

ІІ. Порядок створення, організація діяльності

та основні завдання Комісії

 

 1. Комісія утворюється з метою оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, одержаного особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, яка працює в Фастівській міській раді та її виконавчих органах, під час проведення заходів міжнародного характеру, державного чи місцевого рівня, у тому числі з нагоди відзначення державних свят, святкування визначних подій державного значення, професійних свят тощо.
 2. Основним завданням Комісії є:
 • оцінка вартості дарунків;
 • вирішення питання можливості використання дарунка;
 • визначення місця зберігання дарунка;
 • вирішення питання строку зберігання дарунка.
 1. З метою оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, Комісія утворюється у складі не менше трьох осіб.
 2. Положення про Комісію, її персональний склад затверджується розпорядженням міського голови.
 3. Зміни до складу Комісії оформлюються розпорядженням міського голови.

 

 1. Керівництво роботою Комісії здійснює її голова, який організовує роботу Комісії.
 2. Комісія мас право залучати до участі в засіданнях на громадських засадах фахівців з питань оцінки вартості дарунка.
 3. Організаційною формою роботи с засідання, яке проводиться протягом місяця з дня передачі дарунка Фастівській МТГ.
 4. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів.
 5. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
 6. Комісія приймає рішення, виходячи з наявних документів, акта приймання передачі, враховуючи думку фахівців.
 7. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують голова комісії, секретар  та члени комісії.
 8. Рішення Комісії у триденний строк з дня прийняття  затверджується розпорядженням міського голови.

ІІІ. Повноваження голови, секретаря

та інших членів Комісії

 1. Голова Комісії:
 • веде засідання Комісії;
 • вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо внесення змін до складу Комісії;
 • засвідчує підписом документи, що складаються за результатами проведення засідань;
 • забезпечує відповідно до законодавства зберігання документів щодо оцінки вартості дарунка.
 1. Секретар Комісії:
 • веде та оформляє протоколи засідань комісії;
 • забезпечує оперативне інформування членів комісії щодо організаційних питань її діяльності;
 • за дорученням голови комісії виконує іншу організаційну роботу.
 1. Голова, секретар та члени комісії:
 • мають право на занесення своєї думки до протоколів засідань Комісії;
 • зобов’язані дотримуватись норм чинного законодавства, цього Положення;
 • об’єктивно та неупереджено вирішують питання щодо оцінки вартості, можливості використання, місця та строку зберігання дарунка.

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету

Фастівської міської ради                                Леся ТХОРЖЕВСЬКА

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ