Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 р. № 1395 «Про реалізацію експериментального проекту з удосконалення порядку взяття на облік ветеранів війни і надання їм пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу»

  • 01.02.2024

Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту з удосконалення порядку взяття на облік ветеранів війни і надання їм пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу (далі — експериментальний проект) за їх особистим зверненням або особистим зверненням одного із членів їх сімей (чоловіка, дружини, непрацездатних батьків, неодружених повнолітніх дітей, визнаних особами з інвалідністю з дитинства ІІ групи, особи, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни І групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі).

Метою експериментального проекту є запровадження в умовах воєнного стану спрощеного механізму звернення ветерана війни або одного із членів його сім’ї для внесення відомостей про ветерана війни до Реєстру осіб, які мають право на пільги (далі — Реєстр), який є структурною підсистемою Єдиного соціального реєстру, і надання передбачених законом пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

Для взяття на облік і надання пільг за експериментальним проектом ветеран війни або один із членів його сім’ї, особа яких посвідчується паспортом громадянина України або тимчасовим посвідченням громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства — паспортним документом іноземця або документом, що посвідчує особу без громадянства, посвідкою на постійне/тимчасове проживання, посвідченням біженця, посвідченням особи, яка потребує додаткового захисту, або іншим документом, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні), або єДокументом, подають заяву про взяття на облік ветерана війни і надання пільг за експериментальним проектом за формою згідно з додатком (далі — спрощена заява).

Протягом строку дії експериментального проекту спрощена заява подається: до територіального органу Пенсійного фонду України, зокрема у разі надсилання її засобами поштового зв’язку або в електронній формі (за 2 допомогою засобів веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільного додатка Пенсійного фонду України), яка після формування електронної справи передається Пенсійним фондом України до відповідної підсистеми Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (далі — Єдина система); до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або обласної та Київської міської держадміністрації (військової адміністрації), посадової особи центру надання адміністративних послуг, які за наявності технічної можливості формують в Єдиній системі електронну справу або передають її у формі електронної справи за допомогою інформаційно-комунікаційних систем Мінсоцполітики до відповідної підсистеми Єдиної системи. За наявності технічної можливості спрощена заява подається в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія) (ветераном війни або одним із членів його сім’ї, особа яких посвідчується паспортом громадянина України та/або паспортом громадянина України для виїзду за кордон, сформованими засобами Єдиного державного демографічного реєстру, та які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків) і за допомогою засобів Соціального веб-порталу електронних послуг Мінсоцполітики.

У разі подання ветераном війни або одним із членів його сім’ї спрощеної заяви засобами Порталу Дія забезпечується електронна ідентифікація та автентифікація користувача, зокрема з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу встановити особу.

Територіальні органи Пенсійного фонду України на підставі відомостей, отриманих, зокрема, шляхом інформаційно-комунікаційного обміну з Єдиною системою, а також відомостей, передбачених пунктом 7 цього Порядку, поданих управителями, об’єднаннями, підприємствами, розраховують протягом п’яти робочих днів з урахуванням положень Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житловокомунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій форміˮ (Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1236; 2020 р., № 3, ст. 161), розмір суми пільги, інформація про що надсилається 11 для формування виплатних документів та здійснення подальших виплат пільговику.

За більш детальною інформацією необхідно звертатись до ПФУ за адресою:вул. А.Саєнка, 10, м. Фастів, тел. 0800505780.

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ