Підготовка та перепідготовка фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності

  • 13.01.2022

Підстава:  постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  01.06.2020 No  430 «Про  затвердження  Порядку  підготовки  та  перепідготовки  фізичних  осіб,  які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності» (зі змінами);

Хто має проходити навчання: фізичні  особи,  які  надають  соціальні  послуги  з  догляду  особам,  які  через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися.

Хто не зобов’язаний проходити навчання / перенавчання: фізичні  особи,  які  мають  документ  про  медичну  освіту  (додається  копія документа про медичну освіту).

Хто не проходить навчання, але складає іспит: непрацююча  фізична  особа,  яка  протягом  не  менше  ніж  три  місяці  до  дня звернення із заявою, передбаченою пунктом 6 цього Порядку, постійно надавала соціальні  послуги  громадянам  похилого  віку,  особам  з  інвалідністю,  дітям  з інвалідністю, дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні  захворювання,  онкологічні,  онкогематологічні  захворювання,  дитячий

церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітям, які  отримали  тяжку  травму,  потребують  трансплантації  органа,  потребують паліативної допомоги, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної  сторонньої  допомоги  (крім  осіб,  що  обслуговуються  соціальними службами), і якій призначалася щомісячна компенсація;

фізична особа, яка є одним із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, що не працюють, одинокою матір’ю (одиноким батьком) незалежно  від  факту  роботи,  навчання,  служби,  фактично  здійснює  догляд  за дитиною з інвалідністю віком до 18 років і якій призначено надбавку на догляд за такою дитиною;

фізична особа, яка є одним із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, яка постійно проживає та  здійснює  догляд  за  дитиною,  якій  не  встановлено  інвалідність,  але  яка  є хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет  I  типу  (інсулінозалежний),  гострі  або  хронічні  захворювання  нирок  IV ступеня, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує  паліативної  допомоги,  і  якій  призначено  державну  допомогу  на  таку дитину.

Хто  здійснює  навчання: Навчальний центр по підготовці, перепідготовці та підвищення кваліфікації кадрів, м. Біла Церква, вул. Київська, 113, тел.: 04563-5-22-91, 04563-5-59-84, 067-509-03-43; ел. адреса: navchalniy_centr@ukr.net

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ