Оголошення про проведення конкурсу із визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів, для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів, передбачених в бюджеті Фастівської міської територіальної громади у 2024 році

 • 04.01.2024

З метою розвитку партнерства з громадськими організаціями ветеранів та залучення їх до розв’язання проблем цільових груп населення Фастівської міської територіальної громади, а також забезпечення ефективного і прозорого використання коштів міського бюджету, виконавчий комітет Фастівської міської ради оголошує конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів, для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів, передбачених в бюджеті Фастівської міської територіальної громади у 2024 році (далі – Конкурс).

Конкурсні пропозиції можуть подаватися громадськими організаціями ветеранів, зареєстрованими  на території Фастівської міської територіальної громади у встановленому порядку.

Програми (проєкти, заходи), що подаються  для участі в Конкурсі, мають бути спрямовані на забезпечення таких пріоритетних завдань: 

 • забезпечення підвищення рівня активності ветеранів та створення сприятливих умов для їх самореалізації;
 • збереження пам’яті про війни та катастрофи;
 • залучення мешканців міста, молоді до заходів, пов’язаних із національно-патріотичним вихованням з метою сприяння розвитку національної свідомості  та патріотизму.

Бюджетні кошти, надані громадським організаціям ветеранів,  спрямовуються на:

 1) проведення заходів, передбачених статутами (положеннями) громадських організацій ветеранів з метою забезпечення соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів війни, учасників АТО, ООС та членів їх сімей, членів загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, одиноких, пристарілих, непрацездатних та малозабезпечених осіб;

2) реалізацію програм (проєктів, заходів) громадських організацій ветеранів за результатами конкурсу, а саме:

– відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних із вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, становленням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників, дат та подій, що мають важливе значення для громадських організацій ветеранів;

– проведення спортивно-реабілітаційних та фізкультурно-оздоровчих заходів;

– проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проєкту, заходу);

– проведення заходів із військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

3) відшкодування адміністративних витрат на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадських організацій ветеранів для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) у розмірі не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки, а саме:

– оренду нежитлових приміщень, у разі відсутності у громадських організацій ветеранів власних приміщень, або наданих їм безоплатно відповідно до статті 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– оплату комунальних послуг, у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадські організації ветеранів проводять свою статутну діяльність;

– оплату праці (матеріальне заохочення) для трьох штатних працівників громадських організацій ветеранів у розмірі не більше середньої заробітної плати по місту за минулий рік;

– придбання канцелярських товарів, офісної техніки та витратних матеріалів до неї;

– оплату послуг зв’язку та з обслуговування оргтехніки;

– оплату послуг з придбання та використання програм бухгалтерського обліку, а також нотаріальних послуг з оформлення установчих документів громадських організацій ветеранів.

 1. За рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фастівської міської територіальної громади, що спрямовуються за напрямками, можуть здійснюватися на:

– оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), що передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі укладених договорів. При цьому видатки на оплату послуг залучених спеціалістів не мають перевищувати 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки, які призначаються для реалізації програми (проєкту, заходу);

– оренду нерухомого майна;

– художнє та технічне оформлення місць реалізації програми (проєкту, заходу);

 • оплату транспортних послуг (у тому числі оренду транспортних засобів);

– оренду обладнання, оргтехніки;

– оплату поштових витрат та послуг зв’язку;

– оплату поліграфічних та інформаційних послуг;

– придбання канцелярських та господарчих товарів, необхідних для проведення програм (проєктів, заходів);

– придбання квіткової продукції (вінків, квітів);

– оплату витрат на проїзд, харчування та проживання ветеранів війни та особам, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму1917-1991 років» та  «Про жертви нацистських переслідувань»  (які залучені до виконання програми (проекту, заходу) в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»);

– одноразове навчання працівника громадської організації ветеранів, відповідального за підготовку та проведення тендера (торгів), у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за тендерною процедурою;

– витрати, обумовлені специфікою реалізації програми (проекту, заходу), за умови, що такі витрати були зазначені у конкурсній пропозиції, яку визначено переможцем конкурсу.

 Для участі в конкурсі громадські організації ветеранів подають до виконавчого комітету Фастівської міської ради  конкурсні пропозиції.

Громадська організація ветеранів можуть подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі за адресою та у строки, які визначені в оголошенні про проведення конкурсу.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування громадської організації ветеранів та назви програми (проєкту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи об’єднання, скріпленим печаткою об’єднання (у разі наявності);

2) опис програми (проєкту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), за формою, що затверджена організатором конкурсу. Опис програми (проєкту, заходу) повинен містити мету і завдання; план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі; очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу); інформацію про цільову аудиторію; залучені до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) інші громадські організації; способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу); детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) листи-підтвердження органів державної влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу);

4) інформацію про діяльність громадської організації ветеранів, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення;

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

 Організатор конкурсу не допускає громадські організації ветеранів до участі в конкурсі у разі, коли:

 • інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадську організацію ветеранів, що міститься у відкритих державних реєстрах;
 • громадська організація ветеранів відмовилася від участі у конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;
 • громадська організація ветеранів перебуває у стадії припинення (ліквідації);
 • конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого конкурсною комісією строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;
 • установлено факт порушення громадською організацією ветеранів вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів.

Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій громадських організацій ветеранів, формування рейтингу конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу відповідно до зазначеного рейтингу та обсягу бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів).

Проведення конкурсу складається з трьох етапів.

Строк приймання конкурсних пропозицій: з 04.01.2024 р. по 05.02.2024 р.

Орієнтовна дата проведення І етапу конкурсу13.02.2024 р. о 14-00 год.

Пропозиції подавати за адресою: 08500, м. Фастів, пл. Соборна, 1, к.405, щодня з 8.00 до 16.05, окрім суботи та неділі, vpfastiv@gmail.com, (04565)6-21-34

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ