Інформація про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення, вул.Героїв Прикордонників (біля буд. №2), (в межах населеного пункту)

 • 08.11.2021

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ

 З ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

Організатор земельних торгів: Фастівська міська рада Київської області.

Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46.

Характеристика лоту № 01:

 • Право оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Київська область, м. Фастів, вул.Героїв Прикордонників (біля буд. №2), (в межах населеного пункту);
 • кадастровий номер: 3211200000:09:005:0020;
 • площа – 0,2000га;
 • категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
 • цільове призначення – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
 • вид використання земельної ділянки – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

 

Стартова ціна лота (стартовий розмір річної орендної плати) – 32726грн.16коп. (Тридцять двi тисячi сiмсот двадцять шiсть грн.16коп.) без ПДВ.

Строк користування земельною ділянкою: 5 (П’ять) років.

Містобудівні умови та обмеження: Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи на частині земельної ділянки площею 0,0096га, 0,0016га, 0,0004га.

 

Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом.

2. Договір оренди земельної ділянки між Фастівською міською радою Київської області та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів.

 1. Право користування на земельну ділянку, набуте за результатами проведення земельних торгів у формі аукціону, підлягає державній реєстрації в порядку визначеному Законом.

4. Ціна продажу лоту, право користування, яким набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання договору оренди.

 1. Переможець земельних торгів зобов’язується:

5.1. Відповідно до п.6. ст.135, п.5. ст.135, п.31. ст. 137 Земельного кодексу України:

– сплатити Виконавцю земельних торгів винагороду у розмірі 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), що склалась за результатами торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

– витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів;

5.2. Відповідно до п.5. ст.136 Земельного кодексу України:

– відшкодувати Виконавцю земельних торгів витрати, здійснені на підготовку лоту до продажу на земельних торгах у формі аукціону в сумі: 30000грн.00коп. (Тридцять тисяч грн.00коп.);

5.3. На виконання Рішення Фастівської міської ради Київської області №17/155-VІІ-VІIІ від 01.03.2021р.:

– використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням;

– забезпечувати вільний доступ до земельної ділянки, у разі необхідності, відповідним службам для обслуговування наявних і прокладання нових інженерних мереж. У разі виявлення інженерних мереж, що розміщені на території земельної ділянки, Переможцю земельних торгів у формі аукціону за власний рахунок здійснити заходи щодо їх винесення за межі ділянки;

– при проектуванні і здійсненні будівництва об’єктів дотримуватися містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;

– використовувати земельну ділянку у відповідності до вимог земельного законодавства після укладення договору оренди землі та здійснення державної реєстрації права оренди у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

6. На виконання Рішення Фастівської міської ради Київської області №17/155-VІІ-VІIІ від 01.03.2021р. Учасник земельних торгів у формі аукціону зобов’язаний відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

– для участі в торгах розробити та погодити на комісії з вирішення питань погодження будівництва, реконструкції та перепланування виконавчого комітету Фастівської міської ради до проведення земельних торгів у формі аукціону передпроєктні пропозиції намірів забудови земельної ділянки;

7. На виконання Рішення Фастівської міської ради Київської області №17/155-VІІ-VІIІ від 01.03.2021р. Учасник для участі в земельних торгах у формі аукціону зобов’язаний подати:

– довідку про відсутність заборгованості щодо платежів до бюджетів всіх рівнів, що підтверджується органом державної податкової служби про відсутність заборгованостей перед бюджетом, чинною на дату подання заяви про участь у земельних торгах, але не більше 10-денної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності), яку учасник зобов’язаний надати при подачі документів;

– довідку про фінансова спроможність, що підтверджується з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (не більше місячної давнини до дати проведення земельних торгів), яку учасник зобов’язаний надати при подачі документів;.

 1. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору оренди земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

 

Для участі в земельних торгах необхідно:

 1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку :
 • реєстраційний внесок – 1135грн.00коп. на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA823395000000026001904420002 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок».
 • гарантійний внесок – 9817грн.85коп. (Дев`ять тисяч вiсiмсот сiмнадцять грн.85коп.) на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA643395000000026002904420001 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок».
 1. Подати документи що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46, відповідальна особа – Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244-30-92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30.год., у п’ятницю – з 12.30год. до 14.30.год.
 2. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

 

Земельні торги у формі аукціону призначено на 05 травня 2021р.

Останній день прийому заяв – 27 квітня 2021р. до 16год.30хв.

 

Місце проведення торгів: 08500, Київська область, м. Фастів, пл. Соборна, 1, (приміщення Фастівської міської ради).

Початок торгів о 10.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 07-00 год. до 09-40 год. за адресою: 08500, Київська область, м. Фастів, пл. Соборна, 1, (приміщення Фастівської міської ради).

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ