ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 • 01.07.2020

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ

 З ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

Організатор земельних торгів: Фастівська міська рада Київської області.

Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46.

Характеристика лоту № 01:

 • Право оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Київська обл., м.Фастів, у Промзоні Завокзалля, (в межах населеного пункту);
 • кадастровий номер: 3211200000:02:010:0079;
 • площа: 8,9232га;
 • категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення;
 • цільове призначення – для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій;
 • вид використання земельної ділянки – для будівництва контейнерно-логістичного терміналу;

 

Стартовий розмір річної орендної плати – 701069грн.68коп. (Сімсот одна тисяча шістдесят дев’ять грн.68коп.) без ПДВ.

Строк користування земельною ділянкою: 15 (П’ятнадцять) років.

Умови продажу: продаж права оренди з правом здійснення капітального будівництва на земельній ділянці.

Містобудівні умови та обмеження: Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року №1051, не зареєстровані.

 

Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом. 

2. Договір оренди земельної ділянки між Фастівською міською радою Київської області та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів.

3.Право користування на земельну ділянку, набуте за результатами проведення земельних торгів у формі аукціону, підлягає державній реєстрації в порядку визначеному Законом.

4. Ціна продажу лоту, право користування, яким набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання договору оренди.

 1. Переможець земельних торгів зобов’язується:

5.1. Відповідно до п.6. ст.135, п.5. ст.135, п.31. ст. 137 Земельного кодексу України:

– сплатити Виконавцю земельних торгів винагороду у розмірі 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), що склалась за результатами торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

– відшкодувати витрати на організацію і проведення торгів здійснюється учасником, що став переможцем;

5.2. Відповідно до п.5. ст.136 Земельного кодексу України:

– відшкодувати Організатору земельних торгів витрати, здійсненні на підготовку Лоту до проведення земельних торгів в сумі: 25226грн.60коп. (Двадцять п’ять тисяч двісті двадцять шість грн.60коп.);

5.3. На виконання Рішення №39/85-LXXVII Фастівської міської ради Київської області від 02.06.2020р.:

–     Забезпечувати вільний доступ до земельної ділянки, у разі необхідності, комунальним службам для обслуговування наявних і прокладання нових інженерних мереж;

–     При проєктування і здійсненні будівництва об’єкта будівництва дотримуватися містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;

–     Дотримуватися встановлених законодавством правил землекористування та добросусідства;

–     Орендар має право розірвати договір в односторонньому порядку, без застосування будь-яких штрафних санкцій, у разі:

 • Невнесення змін до Генерального плану міста Фастова та плану зонування шляхом виключення документації зони ТР-2 (вулиці) протягом 6 місяців з моменту підписання договору;
 • Неможливості використання земельної ділянки за цільовим призначенням, в тому числі у разі неможливості реалізації проєкту з будівництва об’єкта будівництва протягом 19 місяців з моменту підписання договору оренди з обставин, що не залежать від орендаря;
 • У випадку одностороннього розірвання договору з ініціативи орендаря з вищезазначених підстав штрафні санкції не застосовуються, орендодавець не має права на отримання орендної плати за рік, наступний з моменту розірвання.

–     Використовувати земельну ділянку у відповідності до вимого земельного законодавства після укладення договору оренди землі та здійснення державної реєстрації права оренди у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

 1. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору оренди земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

 

Для участі в земельних торгах необхідно:

 1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку :
 • реєстраційний внесок – 1051,00грн. на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA823395000000026001904420002 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок».
 • гарантійний внесок – 210320грн.90коп. (Двісті десять тисяч триста двадцять грн.90коп.) на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA643395000000026002904420001 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок».
 1. Подати документи що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46, відповідальна особа – Заступник генерального директора Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244-30-92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30.год., у п’ятницю – з 12.30год. до 14.30.год.
 2. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

 

Земельні торги у формі аукціону призначено на 27 липня 2020р.

Останній день прийому заяв – 21 липня 2020р. до 16год.30хв.

 

Місце проведення торгів: 08500, Київська область, м. Фастів, пл. Соборна, 1, (приміщення Фастівської міської ради).

Початок торгів о 10.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 07-00 год. до 09-40 год. за адресою: 08500, Київська область, м. Фастів, пл. Соборна, 1, (приміщення Фастівської міської ради).

   

ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ: сплачуються з рахунку Учасника та зараховуються на рахунок Виконавця. Призначення платежу: 1. «Реєстраційний внесок 1051,00грн.»; 2. «Гарантійний внесок 210320,90грн.». Прийом заяв та документів в робочі дні з 12.30 до 16.30 год. Останній день прийому 21.07.20р. до 16.30год.

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ