Інформація про послугу “муніципальна няня”

 • 24.02.2023

Послуга з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”- послуга, що надається для підтримки батьків, опікунів дитини для забезпечення догляду за:

 • дитиною до трьох років, яка потребує додаткового догляду;
 • дитиною до трьох років, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи;
 • заявник послуги “муніципальна няня” – один із батьків, опікунів, який звернувся за призначенням послуги “муніципальна няня” та виховує дитину до трьох років, яка потребує додаткового догляду, дитина, яка потребує додаткового догляду, – дитина з інвалідністю до трьох років, дитина до трьох років, хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитина до трьох років, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність;

Муніципальна няня – будь-яка фізична особа – підприємець (КВЕД 97.00 та/або КВЕД 88.91) чи юридична особа на спрощеній системі оподаткування (КВЕД 78.20 та/або КВЕД 85.10), яка надає послугу з догляду за дітьми та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років (далі – договір), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, батьків та опікунів дитини.

Для отримання компенсації послуги “муніципальна няня” заявник послуги “муніципальна няня” подає заяву та документи/відомості у паперовій або електронній формі,
 Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
 • Заява про надання компенсації послуги “муніципальна няня”
 • Заява про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку
 • Копія договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею
 • Документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка)
 • Копія свідоцтва про народження дитини
 • Копія паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації
 • Копія документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства)
 • Копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”
 • Копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною)
 • Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю)
 • Копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби)
 • Копія медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю)
 • Копія трудової книжки отримувача послуги “муніципальна няня” та документа з місця роботи, що підтверджує надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку/довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) (для фізичних осіб – підприємців)

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://diia.gov.ua/services/municipalna-nyanya.

Паперовий варіант через Центр надання адміністративних послуг.

Призначення та виплата компенсації послуги “муніципальна няня” здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення (далі – місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення).

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ