Форма запиту на публічну інформацію

  • 09.04.2019
ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток 1
до розпорядження міського голови
№ 236 від 10.08.11р.
ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації:                                                    Фастівська міська рада

Запитувач:                                      ____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб,
_____________________________________________________
Найменування організації, ім’я, по батькові представника
_____________________________________________________
організації – для юридичних осіб та громадських організацій,
_____________________________________________________
що не мають статусу юридичної особи,
_____________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
    Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
    Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
На поштову адресу:     _____________________________________________________________
(поштовий індекс, місто, вулиця, будинок, квартира)

На електронну адресу  _____________________________________________________________

Телефаксом                ______________________________________________________________
За телефоном              _____________________________________________________________
____________                                      _____________
(дата)                                                 (підпис)
Примітки

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ