Будівлі повинні бути енергоефективними, тобто використовувати паливно-енергетичні ресурси розумно

 • 29.07.2019

Допомогти у цьому має сертифікат енергоефективності, спеціальний документ, який вже скоро повинні будуть мати чи не усі будівлі. Про це йдеться у Законі України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22 червня 2017 року №2118-VIII. Про це на понеділковій апаратній нараді розповіла начальник відділу з питань енергозбереження, енергоефективності та екології Тетяна Косович.

З 01 липня 2019 року є обов’язковою проведення сертифікації енергетичної ефективності (вид енергетичного аудиту, під час якого здійснюється аналіз інформації щодо фактичних або проектних характеристик огороджувальних конструкцій та інженерних систем, оцінюється відповідність розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель та надаються рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель, що враховують місцеві кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими).

 

Відповідно до статті 7 Закону сертифікація є обов’язковою для:

 • об’єктів будівництва (а саме: нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • будівель державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади;
 • будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель);
 • будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.

 

Сертифікація об’єктів будівництва здійснюється на замовлення та за рахунок замовника.

 

У разі надання державної підтримки для термомодернізації будівель, сертифікація будівлі здійснюється після завершення термомодернізації (крім випадків, якщо така термомодернізація здійснюється шляхом реконструкції або капітального ремонту) за рахунок коштів державної підтримки. Якщо термомодернізація здійснюється за рахунок коштів державної підтримки шляхом реконструкції або капітального ремонту, сертифікація будівлі здійснюється під час розроблення проектної документації на будівництво.

 

Обов’язковому обстеженню за рахунок коштів державної підтримки підлягають інженерні системи будівлі, на яких здійснено заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності за державної підтримки.

 

Положення цього Закону не поширюються на:

 • будівлі промислового та сільськогосподарського призначення, об’єкти енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складські приміщення;
 • будівлі, призначені для проведення богослужінь та релігійних заходів релігійними організаціями;
 • індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки (крім випадків отримання державної підтримки на здійснення термомодернізації або сертифікації таких будинків за бажанням власника);
 • будівлі, які є об’єктами культурної спадщини;
 • окремо розташовані будівлі з опалюваною площею менш як 50 м2.

 

Сертифікацію енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель має право здійснювати виключно атестований енергоаудитор та атестований фахівець з обстеження інженерних систем, які є незалежними, не мають конфлікту інтересів та прямо чи опосередковано не заінтересовані у результаті сертифікації. Держенергоефективності України формує, веде та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті базу даних атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем. До 23 липня 2019 р. сертифікацію енергетичної ефективності об’єкту будівництва міг здійснювати інженер-проектувальник.

 

За результатами сертифікації енергетичної ефективності складається енергетичний сертифікат, у якому зазначаються:

 • адреса (місцезнаходження) будівлі; клас енергетичної ефективності будівлі,;
 • відомості про функціональне призначення та конструкцію будівлі, кількість поверхів, об’єм та загальну площу;
 • мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівлі;
 • фактичні або проектні характеристики огороджувальних конструкцій та інженерних систем будівлі;
 • фактичне питоме енергоспоживання будівлі (крім об’єктів нового будівництва);
 • рекомендації щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівлі (крім об’єктів будівництва) в економічно доцільний спосіб, які враховують місцеві кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими та в яких зазначаються заходи, які необхідно здійснити для реалізації таких рекомендацій;
 • серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора, який склав енергетичний сертифікат;
 • інформація про рівень викидів парникових газів.

Енергетичний сертифікат об’єкта будівництва є складовою частиною проектної документації на будівництво, а енергетичний сертифікат будівлі – будівельного паспорта об’єкта будівництва, передбаченого чинним законодавством. Строк дії енергетичного сертифіката будівлі становить 10 років.

Корисні сайти:

Держенергоефективності http://saee.gov.ua

Асоціація енергоаудиторів України https://aea.org.ua/

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ