Про надання  одноразової матеріальної допомоги  громадянам  м. Фастова  

 • 19.03.2020

Фастівська міська рада

Київської області

Виконавчий комітет

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від 19.03.2020                                                                                             №  86од

м. Фастів

 

 Про надання  одноразової матеріальної допомоги

 громадянам  м. Фастова  

 

Розглянувши звернення громадян міста  Барильченко Л.П.,   Корецького В.Є., Силенко О.П., Тарасенко Н.Л., Бєляєвої А.А.,      Стукаленка Ю.А., Іщенко Р.К., Примоченка Д.М., Хоменко А.М.,   Дрожжиної О.Б., Полікарпової М.Б., Заславської Л.О., Харкеєвої З.О., Барзінської С.В., Скуз Л.В., Хімерик О.В., Шевченко В.М.,  враховуючи важкий матеріальний стан громадян, пропозиції  робочої групи з надання одноразової  матеріальної    допомоги  (протокол    № 3 від  17.03.2020 р.), керуючись рішенням Фастівської міської ради №15-ХХХV-VІІ від 23.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік», рішенням №8-VІ-VІІ від 24.12.2015 року «Про міську комплексну Програму «Турбота» на 2016-2020 роки»,   п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

1.Надати матеріальну допомогу вищеназваним  громадянам в розмірі:

 

 1. Барильченко Лілії Петрівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 2. Корецькому Володимиру Євгенійовичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі  гривень);
 3. Силенко Оксані Петрівні, що проживає за адресою: ***– 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 4. Тарасенко Наталії Леонідівні, що проживає за адресою: *** – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 5. Бєляєвій Анастасії Авксентіївні, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 6. Стукаленку Юрію Анатолійовичу, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень);
 7. Іщенко Раїсі Кирилівні, що проживає за адресою: ***– 5000,00 грн. (п’ять тисяч  гривень);
 8. Примоченку Дмитру Миколайовичу, що проживає за адресою: *** – 2000,00 грн. (дві тисячі гривень);
 9. Хоменко Антоніні Михайлівні, що проживає за адресою: *** – 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень);
 10. Дрожжиній Олені Багратівні, що проживає за адресою: *** – 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень);
 11. Полікарповій Марині Багратівні, що проживає за адресою: *** – 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень);
 12. Заславській Лідії Олександрівні, що проживає за адресою: *** – 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 13. Харкеєвій Зінаїді Олександрівні, що проживає за адресою: ***–1000,00 грн. (одна тисяча гривень);
 14. Барзінській Світлані Володимирівні, що проживає за адресою: ***– 3000,00 грн. (три тисячі гривень);
 15. Скуз Людмилі Володимирівні, що проживає за адресою: *** – 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень);
 16. Хімерик Олені Вікторівні, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч  гривень);
 17. Шевченко Вікторії Миколаївні, що проживає за адресою: *** – 10000,00 грн. (десять тисяч  гривень);

 

Всього:  64500,00 грн.  (шістдесят чотири тисячі п’ятсот гривень)

 

 1. Начальнику фінансово – господарського відділу, головному бухгалтеру Міхеєвій О.О. здійснити виплату матеріальної допомоги готівкою за рахунок коштів міського бюджету.

 

Міський голова                                                                     М.В. Нетяжук

  

 

 

 

 

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ