Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта рішення Фастівської міської ради «Про плату за оренду земель Фастівської міської ради в 2020 році»  від 13.06.2019 року №18-LVІ-VІІ

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта

рішення Фастівської міської ради

«Про плату за оренду земель Фастівської міської ради в 2020 році»

від 13.06.2019 року №18-LVІ-VІІ

 

Виконавець заходів відстеження – відділ з питань раціонального використання земель виконавчого комітету Фастівської міської ради

 

Цілі прийняття акта:

Основними цілями прийняття даного регуляторного акта є:

– задоволення інтересів територіальної громади за допомогою найбільш ефективногота раціонального використання земельних ділянок;

– встановлення економічно обґрунтованих, справедливих коефіцієнтів підвищення для встановлення орендної плати за землю;

– застосування єдиного підходу до визначення розміру орендної плати за землю у відповідності до функціонального використання земельної ділянки.

 

Строк виконання заходів з відстеження – 10 днів (02.11.2020 – 12.11.2020 рр.)

Тип відстеження заходів – повторне.

Заходи, які були виконані з відстеження результативності – вивчення чинного законодавства: Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі» та інших документів чинного законодавства України.

Метод відстеження результативності – аналіз відповідно до статистичних даних.

Аналіз отримання значень показників результативності

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися відділом з питань раціонального використання земель шляхом аналізу статистичної інформації.

Кількісні та якісні значення показників результативності

  1. Кількісним показником результативності рішення є :
Назва показника 2017 р. 2018 р. 9 міс.

2019 р.

2019 р. 9 міс.

2020 р.

Кількість суб’єктів господарювання та громадян, на яких поширюватиметься дія акта 548 563 563 563 580
Загальні надходження від орендної плати за землю до бюджету міста, (тис.грн.) 11 719,887 12 069,781 9 810,462 12 778,635 10 693,279
Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб.; 2 2 2 2 2
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, %* 100 100 100 100 100
Кількість договорів оренди землі 551 551 560

 

* Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Фастівської міської ради в мережі Інтернет за адресою: http://fastiv-rada.gov.ua  в розділі «Регуляторна політика».

Висновки та рекомендації

Прийняття рішення Фастівською міською радою «Про плату за оренду земель Фастівської міської ради в 2020 році» сприяло приведенню відносин з оренди землі на території Фастівської міської ради у відповідність до норм чинного законодавства, встановленню економічно обґрунтованих ставок орендної плати за землю та їх диференціації в залежності від функціонального використання земельної ділянки.

З прийняттям даного регуляторного акта були враховані інтереси територіальної громади та суб’єктів підприємницької діяльності при визначенні орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, а також були приведені діючі договори оренди землі у відповідність до вимог даного акту.

Показником результативності даного регуляторного акта є збільшення фактичних надходжень орендної плати за землю до бюджету міста у 2020 році у порівнянні з фактичними надходженнями за аналогічний період 2019 року та залученням ширшого кола платників до сплати податку.

За результатами повторного відстеження результативності регуляторного акту – рішення Фастівської міської ради від 13.06.2019 року №18-LVІ-VІІ «Про плату за оренду земель Фастівської міської ради в 2020 році»  встановлено, що даний регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей, відповідає вимогам Податкового кодексу України та іншим вимогам чинного законодавства для забезпечення надходжень до бюджету міста.

 

 

 

Перший заступник міського голови                                         О.Б.Зикова

 

 

 

Начальник відділу з питань

раціонального використання земель                                                                І.С. Зінченко

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ