Законодавча база

У своїй роботі відділ керується  Конституцією України, Законами України, актами Кабінету Міністрів України,  рішеннями  Фастівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, що регулюють повноваження у сфері реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання осіб на території міста, а також Положенням про відділ.

 

Закони України:

 

«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»,  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-19

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»,  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»,  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ