Реєстрація місця проживання особи

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
 Реєстрація місця проживання особи

(назва адміністративної послуги)

Відділ ведення єдиного демографічного реєстру населення (через Центр надання адміністративних послуг)

(найменування  суб’єкта надання  адміністративної послуги)

1 Місцезнаходження Відділ ведення єдиного демографічного реєстру населення виконавчого комітету Фастівської міської ради

08500, Київська область, м. Фастів, вулиця Нова, 3

 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Фастівської міської ради

08500, Київська область, м.Фастів, площа Соборна, 1

2 Інформація щодо режиму роботи Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Фастівської міської ради

Години роботи:

ПН, СР, ПТ,  8-00 до 17-00

ВТ- 8-00 до 20-00

СБ-8-00 до 15-00

Години прийому:

ПН, СР, ПТ, СБ 8-00 до 15-00

ВТ 8-00 до 20-00

ЧТ- 8-00 до 17-00

Без перерви на обід

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт  Відділ ведення єдиного демографічного реєстру населення виконавчого комітету Фастівської міської ради

(04565) 6-26-07

Е-mail: jankosv@meta.ua

 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Фастівської міської ради

(04565) 5-22-47

(04565) 5-43-99

Е-mail: chap-fastiv@ukr.net

www.fastiv-rada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг”,

Закон України “Про адміністративні послуги”

5 Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 “Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру”
6 Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення особи, яка має намір зареєструвати місця проживання особи (далі – заявник)
8 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:
1. Заяву за формами, наведеними відповідно у додатках 6, 7 або 8 до Правил реєстрації місця проживання;
2. Документ до якого вносяться відомості про місце проживання /перебування (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні);
3. Свідоцтво про народження (для осіб, що не досягли 16-річного віку)
4. Квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);
5. Документи, що підтверджують:

право на проживання в житлі — ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);

право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи — довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою згідно з додатком 9, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);

проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, — довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);

6. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому
обліку);

7. Заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання (у разі
здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:
документ, що посвідчує особу представника;
документ, що підтверджує повноваження особи, як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

 

9 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до центру надання адміністративних послуг особисто
10 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Адміністративна послуга є платною.
11 Строк надання адміністративної послуги У день безпосереднього звернення особи чи в
день подання особою або її представником
документів/в день отримання документів від
центру надання адміністративних послуг.
12 Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 1.Особа не подала документів або інформації, необхідних для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання;
2.Подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація;
3.Для реєстрації/зняття з реєстрації звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку. Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику.
13 Результат надання адміністративної послуги Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання до паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення
громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (далі — документ, до якого вносяться відомості про місце проживання), а відомості про реєстрацію місця перебування — до довідки про звернення за захистом в Україні (шляхом проставлення в них відповідного штампа реєстрації місця проживання/перебування особи за формою згідно з додатком 1 до Правил реєстрації місця проживання).

Відомості про реєстрацію місця проживання вносяться до паспорта громадянина України:
у вигляді книжечки (зразка 1993 року) — шляхом проставлення в ньому штампа реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 1, або штампа зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 2;
у формі картки (зразка 2015 року) — шляхом видачі особі довідки про реєстрацію місця проживання, а внесення інформації до безконтактного електронного носія здійснюється територіальним ДМС на підставі такої довідки.

 

15 Способи отримання відповіді (результату) Звернутися особисто до центру надання адміністративних послуг

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ