Проведення перевірок стану умов і безпеки праці та профілактичної роботи страховими експертами Фонду соціального страхування

Перевірки стану умов і безпеки праці та профілактичної роботи на підприємствах  поділяються на планові та позапланові. Метою проведення страховими експертами з охорони праці планових перевірок стану профілактичної роботи, стану умов і безпеки праці на підприємствах, в їх відокремлених підрозділах, філіях, представництвах, у фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю (далі – суб’єкти господарювання), є вивчення стану умов і безпеки праці на них для подальшого надання в межах компетенції допомоги роботодавцю у вдосконаленні системи управління охороною праці. Планові перевірки здійснюються за графіками проведення перевірок відповідно до річних і квартальних планів роботи страхових експертів. Графіки проведення перевірок складаються страховими експертами з охорони праці щокварталу, затверджуються керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду та погоджуються із заступником керівника робочого органу виконавчої дирекції Фонду. Кількість щомісячних перевірок суб’єктів господарювання страховим експертом з охорони праці встановлюється наказом директора виконавчої дирекції Фонду або наказами начальників управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі залежно від травмонебезпечності галузі, класу професійного ризику підприємства, місцевих умов, стану травматизму та професійної захворюваності у суб’єктів господарювання регіону. Періодичність проведення планових перевірок встановлюється за критеріями. Критеріями для здійснення перевірки суб’єктів господарювання не частіше ніж раз на рік є: підвищення коефіцієнта частоти травматизму порівняно із середнім показником по галузі більше ніж на 10 відсотків; збільшення кількості нещасних випадків на виробництві із смертельним наслідком порівняно з попереднім роком; збільшення кількості професійних захворювань порівняно з попереднім роком; непроведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до законодавства; наявність фактів нещасних випадків на виробництві, за якими роботодавець не проводив розслідування відповідно до законодавства. Критеріями для здійснення перевірки суб’єктів господарювання не частіше ніж один раз на два роки є: наявність тенденції до зменшення кількості випадків виробничого травматизму протягом останніх трьох років; наявність тенденції до зменшення кількості професійних захворювань протягом останніх трьох років; наявність у суб’єкта господарювання шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

При відсутності вищезазначених критеріїв перевірки суб’єктів господарювання здійснюються не частіше ніж один раз на п’ять років.

Позапланові перевірки проводяться у разі: аварії, нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; прохання суб’єкта господарювання здійснити перевірку або надати допомогу чи консультацію з питань охорони праці, соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; необхідності перевірки виконання внесених страховим експертом подань про усунення порушень законодавства з охорони праці.Планово і позапланово можуть перевірятися як суб’єкт господарювання, так і його окремі виробничі об’єкти. Під час планової перевірки суб’єкта господарювання, як правило, всебічно перевіряються всі або більшість його виробничих об’єктів. Під час позапланової перевірки перевіряються лише ті питання, які стали підставою для здійснення перевірки. Перевірки суб’єктів господарювання або їх відокремлених підрозділів здійснюються за місцем провадження ними господарської діяльності. За результатами планової або позапланової перевірки страховим експертом вноситься подання роботодавцю про порушення законодавства про охорону праці. Строк проведення планової перевірки не може перевищувати трьох робочих днів, а позапланової – одного робочого дня.  Страхові експерти можуть здійснювати перевірки суб’єктів господарювання або їх відокремлених підрозділів разом з органами державного нагляду за охороною праці, організаціями роботодавців і профспілок (за їх згодою).  Страхові експерти у разі необхідності можуть залучатись до участі у комплексних перевірках суб’єктів господарювання, які організовуються органами державного нагляду за додержанням законодавства про охорону праці, на запрошення цих органів. Під час проведення перевірок суб’єкт господарювання зобов’язаний надавати страховому експерту, який здійснює перевірку, всю необхідну інформацію, пояснення, довідки, матеріали з питань, що виникають під час перевірок, а за потреби забезпечувати засобами індивідуального захисту.

 

                                                                                                          Фастівське відділення управління

                                                                                                           виконавчої дирекції Фонду

                                                                                                           соціального страхування України

                                                                                                           у Київській області

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ