Про проведення річної інвентаризації активів та зобов’язань

 

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від    23.09.2019                                                                                                                              № 313 од

 

Про проведення річної інвентаризації

активів та зобов’язань

 

Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi , у зв’язку з підготовкою до складання та здавання річної фінансової звітності, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996-ХІV, Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014р. №879, Наказу Міністерства фінансів України від 17.06.15 №572 «Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації» керуючись  п.20 ч.4. ст. 42   Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні:

  1. Розпочати проведення інвентаризації з 01.10.2019р. для необоротних активів, запасів, дебіторської та кредиторської заборгованостей, грошових коштів, матеріальних цінностей, які були передані на відповідальне зберігання Київською обласною державною адміністрацією .
  2. Створити інвентаризаційну комісію виконавчого комітету Фастівської міської ради в складі:

Голова комісії:

Тхоржевська Л.О. – керуючий справами виконавчого комітету Фастівської міської ради;

Члени комісії:

Міхеєва О.О. – начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер виконавчого комітету Фастівської міської ради;

Свиридович А.Ю.-  головний спеціаліст відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету Фастівської міської ради;

Посудієвська Л.М.- головний спеціаліст –бухгалтер  фінансово-господарського відділу виконавчого комітету Фастівської міської ради;

Калакутська В.Є.- головний спеціаліст -бухгалтер  фінансово-господарського відділу виконавчого комітету Фастівської міської ради.

Приліпко І.А.-начальник відділу ведення  Державного реєстру виборців (в частині переданих на відповідальне зберігання Київською обласною державною адміністрацією матеріальних цінностей).

  1. Інвентаризацію провести у присутності матеріально відповідальних осіб:

Остапчука Ю.В.- начальника відділу господарського забезпечення виконавчого комітету Фастівської міської ради;

Долгого С.О.- начальника сектора з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту населення;

Васильєвої Л.В.-головного спеціаліста –бухгалтера  фінансово-господарського відділу виконавчого комітету Фастівської міської ради;

Ковальова М.О.- начальника відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету Фастівської міської ради.

  1. Заборонити проведення інвентаризації в разі відсутності одного з членів інвентаризаційної комісії.

5.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Фастівської міської ради Тхоржевську Л.О.

 

Міський голова                                                                  М.В. Нетяжук

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ