Про організацію роботи з питань оприлюднення та оновлення відкритих даних, розпорядником яких є Фастівська міська рада та її виконавчий комітет

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від   09.09.2019                                                                                                                    №294 од

 

 

 

 

Про організацію роботи з питань

оприлюднення та оновлення відкритих

 даних, розпорядником  яких

 є Фастівська міська

рада та її виконавчий комітет

 

Керуючись законами України п. 20 ч. 4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», “Про доступ до публічної інформації”, постановами Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835  “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”, від 30 листопада 2016 року № 867 “Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, від 17 квітня 2019 р. № 409 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відкритих даних”, розпорядженням голови Київської облдержадміністрації від 05 серпня 2019 р. № 450 “Про організацію роботи з питань оприлюднення та оновлення відкритих даних, розпорядником яких є Київська обласна державна адміністрація”:

 

1.Визначити перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Фастівська міська рада та її виконавчий комітет (далі – відкриті дані), згідно з додатком.

 

  1. Встановити, що функції розпорядника інформації Фастівської міської ради та її виконавчого комітету здійснюють її структурні підрозділи (у частині інформації, що отримана, створена підрозділом і знаходиться у його володінні.

 

  1. Покласти на керівників структурних підрозділів Фастівської міської ради, її виконавчого комітету та керуючого справами персональну відповідальність за підготовку, передачу, актуальність, достовірність та своєчасне оновлення на офіційному веб-сайті Фастівської міської ради та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних інформації, яка підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних і розпорядниками якої є структурні підрозділи Фастівської міської ради та її виконавчого комітету.

 

  1. Керуючому справами виконкому Фастівської міської ради, керівникам структурних підрозділів: визначити відповідальних осіб за оприлюднення та своєчасне оновлення наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на офіційному веб-сайті Фастівської міської ради та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

 

  1. Забезпечити надання до відділу з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ заповненої картки оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних за формою, визначеною у додатку до Порядку щорічної оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835, за 2018 рік до 04 серпня
    2019 року, у подальшому – щороку, до 15 лютого року, що настає за роком оцінки.

 

  1. Відділу з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ забезпечити надання до Державного агентства з питань електронного урядування заповненої картки оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних Фастівської міської ради – щороку, до 01 березня року, що настає за роком оцінки.

 

  1. Відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення забезпечувати технічний супровід оприлюднення інформації, визначеної у додатку до цього розпорядження на офіційному веб-сайті Фастівської міської ради та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

 

  1. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ.

 

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами Тхоржевську Л.О.

 

 Міський голова                                                                       М.В. Нетяжук

 

Перелік наборів даних Фастівської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ